baner
b
orzel

1
 

l
Miejscowa ludność miała uzasadnioną wątpliwość czy władza ludowa w ogóle istnieje, wszak na tym terenie faktycznie nie liczyła się, nie była odczuwalna, na każdym kroku dawało o sobie znać [...]  reakcyjne podziemie. Górale nie wywiązywali się z obowiązków wobec Państwa [...], np. do odbycia służby wojskowej zgłosiło się zaledwie 5 proc. poborowych”. (Eugeniusz Wojnar
– instruktor propagandy PPR w Nowym Targu).

Na podstawie zdobytych dokumentów i pozyskanych wiadomości UB
próbowało odtworzyć strukturę zgrupowania oraz schemat łączności
oddziałów z siecią współpracowników i meliniarzy wśród ludności.
Części informacji nie zdobyli nigdy.