baner
b
orzel

1
 

l

„Amnestii nie należy oceniać jako wspaniałomyślności władzy ludowej okazanej zbrodniarzom faszystowskim, lecz trzeba w niej widzieć potężny
cios zadany reakcji. Amnestia ułatwia zniszczenie większości
podziemnych ogniw organizacyjnych reakcji”.
Władysław Gomułka na plenum KC PPR w kwietniu 1947 r.Donosy agentów i materiały na temat inwigilacji Jana Kolasy „Powichra”.Materiały  dotyczące kontroli i inwigilacji prof. Mariana Mordarskiego
ps. „Śmiga”, byłego dowódcy jednego z oddziałów Zgrupowania.
Przykładowe fotokopie prywatnej korespondencji jednego z byłych podkomendnych „Ognia” Tadeusza Figusa z Zakopanego z lat 60.
w zbiorach krakowskiej SB. Każda  z pieczęcią „W ŻADNYM WYPADKU
nie wolno wobec osób trzecich ujawniać pochodzenia tej informacji”.