Nawigacja

Materiały do pobrania

[TEKST + AUDIO] Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod Okupacją Niemiecką – 24 marca 2024: lista publikacji IPN, materiałów naukowych, popularnonaukowych, multimedialnych, infografiki historyczne, wystawy

Obchodzony w całej Polsce Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką jest wyrazem hołdu dla tych, którzy w trudnym okresie okupacji niemieckiej, mimo grożącej kary śmierci, zdecydowali się pomóc współobywatelom narodowości żydowskiej.

Świat patrzy na tę zbrodnię, straszliwszą niż wszystko, co widziały dzieje – i milczy. (…) Tego milczenia dłużej tolerować nie można (…) Jest ono nikczemne. Wobec zbrodni nie wolno pozostawać biernym. Kto milczy w obliczu mordu – staje się wspólnikiem mordercy. Kto nie potępia – ten przyzwala.

Zofia Kossak-Szczucka, „Protest” – odezwa wydana przez pisarkę 11 sierpnia 1942 r. w czasie wielkiej akcji deportacji Żydów z warszawskiego getta

 

24 marca 1944 r. w Markowej na Podkarpaciu Niemcy zamordowali mieszkającą tam ośmioosobową rodzinę Ulmów oraz ukrywanych przez nich Żydów z rodzin Goldmanów, Didnerów i Grünfeldów. Od 2018 roku w rocznicę zbrodni w Markowej obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Święto zostało ustanowione przez polski parlament.

Sejm RP ustanowił rok 2024 Rokiem Rodziny Ulmów. W uchwale wskazano, iż w roku 2024 przypada 80. rocznica zamordowania rodziny w Markowej na Podkarpaciu przez żandarmerię niemiecką za ukrywanie Żydów.

W 1995 r. Wiktorię i Józefa Ulmów zaliczono w poczet Sprawiedliwych wśród Narodów Świata (największą grupę wśród uhonorowanych przez izraelski Instytut Yad Vashem stanowią Polacy). W 2003 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny bohaterskiej rodziny. 10 września 2023 r. w Markowej miała miejsce beatyfikacja rodziny Ulmów. Liturgiczne wspomnienie rodziny Ulmów będzie przypadać 7 lipca: w dniu, kiedy Wiktoria i Józef zawarli sakramentalny związek małżeński.  

Beatyfikacja rodziny Ulmów – 10 września 2023 [etiuda edukacyjna]

 

24 marca: Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką – działania IPN w 2024 roku

Lista publikacji IPN, materiałów naukowych, popularnonaukowych, multimedialnych, infografiki historyczne, wystawy

►  PORTALE IPN

RODZINA ULMÓW  https://ipn.gov.pl/pl/rodzina-ulmow   [PL ENG]

ŻYCIE za ŻYCIEhttps://zyciezazycie.pl/ - Pamięci Polaków, którzy narażali życie, by ratować Żydów.

przystanekhistoria.pl

TRUTH about CAMPShttps://truthaboutcamps.eu/

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce. Witryna edukacyjna Instytutu Pamięci Narodowej, dostępna w wersji polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, węgierskiej, bułgarskiej, włoskiej, słowackiej, czeskiej, litewskiej i ukraińskiej przedstawia podstawowe informacje o obozach zagłady i obozach koncentracyjnych utworzonych przez III Rzeszę Niemiecką na terenach okupowanej Polski podczas II wojny światowej.

Gdy w światowych mediach pojawiają się krzywdzące określenia, przypisujące zorganizowanie tych obozów narodom okupowanym, przypominamy, że jedyną i pełną odpowiedzialność za stworzenie „fabryk śmierci” ponoszą Niemcy. Chcemy, by tragedia ofiar na zawsze była przestrogą przed nieludzkim systemem

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej w Markowej 

Co widziały drzewa? PREMIERA PIERWSZEGO FILMU ANIMOWANEGO O BŁOGOSŁAWIONEJ RODZINIE ULMÓW 23 marca o godz. 12.00

 
„Co widziały drzewa” to opowieść o miłości, dobroci i zwykłej, ludzkiej solidarności. Rodzina Ulmów bierze pod swoją opiekę Żydów. Ta historia, tak istotna dla kultury pamięci naszego Narodu, kończy się tragicznie. Jak przekazać ją najmłodszym? Jak z nimi rozmawiać o rzeczach tak trudnych?
Opowiadamy historię rodziny Ulmów w sposób niestandardowy. W pięknie narysowanej animacji widzimy na poły bajkową krainę, w której występują Drzewa i Wiatr.  W naszej opowieści to oni są narratorami. Te elementy przyrody, Drzewa i Wiatr, zadziwione ludzkim okrucieństwem, starają się zrozumieć tragedię, która miała miejsce w domu Ulmów. I w tej snutej przez nich opowieści, w tym nieśpiesznym dialogu, w tych bajkowych sceneriach odnajdujemy sposób na przekazanie najmłodszym  historii rodziny Ulmów.
Warstwę graficzną filmu zaprojektowało studio animacji Goatit, natomiast muzykę skomponował Antoni Wojnar. Autorem scenariusza jest Zofia Żwiruk.
Premiera produkcji IPN odbędzie się w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, Film został wyprodukowany przez Biuro Edukacji Narodowej IPN.

Nie tylko Ulmowie – CYKL ETIUD FILMOWYCH

Nie tylko Ulmowie. Polacy ratujący Żydów [filmy edukacyjne]

Wersja polska:

playlista: Nie tylko Ulmowie. Polacy ratujący Żydów [filmy edukacyjne] Cykl edukacyjnych etiud filmowych IPN „Nie tylko Ulmowie” prezentuje udokumentowane losy Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej. Każdy odcinek poświęcony jest odrębnej osobie, a najczęściej rodzinie lub kilku rodzinom, których członkowie ryzykowali, i najczęściej stracili życie próbując chronić swoich żydowskich współobywateli. Kolejne odcinki na IPNtv w każdy piątek o godz. 10.00. Produkcja: Biuro Rzecznika Prasowego IPN we współpracy z naukowcami z Biura Badań Historycznych IPN.

Wersja angielska:

playlista: Not jurt the Ulmas – Poles rescuing Jews – IPN's educational series of short films „Not Only the Ulms” presents well-researched examples of Poles who saved Jews under German occupation during World War II. ▶ Each episode is focusing on a separate person, and most often a family or several families, whose members risked, and most often lost, their lives trying to protect their Jewish fellow citizens. The series was created by the IPN Spokesperson's Office in cooperation with researchers at the IPN’s Historical Research Office.

WYBRANE TEKSTY

WYDAWNICTWO IPN – wybrane publikacje

Terror, Holokaust, Represje. Społeczność żydowska pod władzą niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu na ziemiach polskich 1939–1945 – katalog publikacji IPN 2000–2022 – do pobrania [pdf]

Polacy ratujący Żydów pod okupacją niemiecką – wybrane publikacje IPN. Książki i periodyki

PUBLIKACJE – do pobrania [pdf]

Publikacja jest pierwszym efektem prac prowadzonych przez grupę badaczy w ramach projektu „Indeks Polaków zamordowanych i represjonowanych za pomoc Żydom w okresie II wojny światowej”. Zawiera ona 289 krótkich opisów represji wobec 508 Polaków za pomoc niesioną ludności żydowskiej. Zarówno poszczególne noty, jak i cała publikacja ma charakter otwarty i – w miarę pojawienia się kolejnych ustaleń oraz nowych informacji – treści będą uzupełniane i modyfikowane.

Podstawowym, a zarazem nadrzędnym celem działań podejmowanych w ramach realizacji projektu Indeks jest ustalenie nazwisk polskich obywateli nieobjętych ustawodawstwem norymberskim, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w granicach z 31 sierpnia 1939 r., którzy ponieśli represje za pomoc udzielaną Żydom podczas II wojny światowej.

BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ

PATRONI BASZYCH ULIC

BIULETYN IPN

NOTACJE IPN: Ocaleni i Sprawiedliwi – świadectwa Niezwyciężonych

 

Historia on-line: Polacy ratujący Żydów pod okupacją niemiecką

DODATKI HISTORYCZNE DO PRASY – do pobrania

WYSTAWY:

Polacy Ratujący Żydów – materiały edukacyjne IPN

MATERIAŁY EDUKACYJNE: Karty pracy – do pobrania

TEKI EDUKACYJNE – do pobrania

MATERIAŁY EDUKACYJNE DO WYSTAW ELEMENTARNYCH [pdf]

Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej

Zagłada Żydów europejskich

IPNtv

playlista: Błogosławiona rodzina Ulmów, m.in.:

Etiudy edukacyjne:

Konferencje naukowe:

Podcasty:

Rozmowy:

Dr Mateusz Szpytma w 2003 roku zaangażował się w badanie i upamiętnianie ofiar zbrodni z 24 marca 1944 roku, kiedy to w okupowanej przez Niemców Markowej, za udzielanie pomocy prześladowanym Żydom została rozstrzelana rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów. Zginęło wówczas 17 osób – Polaków i Żydów. Dzięki inicjatywie dr. Szpytmy w 2004 r. w Markowej odsłonięto pomnik, a w latach 2008-2016 powstawało tam Muzeum Polaków ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów.

 

 

Dyskusja:

Przystanek Historia TV:

Inne:

Więcej: IPNtv

INFOGRAFIKI HISTORYCZNE

SPOTY IPN:

ANIMACJA:

Przenieś się do okupowanej przez Niemców Warszawy i POZNAJ Jana Żabińskiego, który podczas II wojny światowej wraz z żoną Antoniną pomagał Żydom z warszawskiego getta. Organizował dla nich fałszywe dokumenty, osobiście przeprowadzał na aryjską stronę, wreszcie ukrywał w willi oraz w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt na terenie ZOO. Szacuje się, że małżeństwo Żabińskich z narażeniem własnego życia pomogło w ten sposób ok. 300 żydowskim bliźnim

AUDIO

FILMY

  • Co widziały drzewa? PREMIERA PIERWSZEGO FILMU ANIMOWANEGO O BŁOGOSŁAWIONEJ RODZINIE ULMÓW 23 marca o godz. 12.00

W filmie los brutalnie zamordowanej przez Niemców rodziny jest komentowany przez siły przyrody. Został zastosowany przystępny dla dzieci zabieg narracyjny, w którym historia rodziny Ulmów jest opowiedziana przez drzewa i wiatr.

Film został wyprodukowany przez Biuro Edukacji Narodowej IPN.

 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O OFIARACH REPRESJI NIEMICKICH i SOWIECKICH?

Bazy IPN:

Straty.pl – podstawowym celem programu jest ustalenie imiennej listy obywateli II RP, którzy zostali poddani wszelkiego rodzaju represjom ze strony okupanta niemieckiego w latach 1939–1945. Program „Straty osobowe” przywraca nazwiska wszystkim możliwym dziś do zidentyfikowania ofiarom i osobom represjonowanym, które we wrześniu 1939 roku były obywatelami II RP (wszystkich narodowości).

Baza „Strat” jest indeksem ofiar i osób represjonowanych – nie gromadzi skanów dokumentów na podstawie których wprowadzane są informacje – wskazuje jednak miejsca, gdzie dokumenty takie można odnaleźć.

Indeks represjonowanych – w indeksie znajduje się baza ofiar represji sowieckich. W założeniu „Indeks Represjonowanych” miał służyć głównie poszukiwaniu zaginionych. Ostatecznie jednak został zaprojektowany w taki sposób, aby mogły z niego korzystać także osoby prowadzące badania naukowe związane z tematyką wschodnią.

Dane z ankiet, a następnie również z materiałów źródłowych pochodzących z archiwów posowieckich, pozyskiwanych od lat 90. XX w. za pośrednictwem Stowarzyszenia „Memoriał” w Moskwie (rosyjskiej organizacji pozarządowej, której celem jest dokumentowanie i propagowanie wiedzy o ofiarach komunistycznych represji politycznych), pozwoliły na stworzenie komputerowej bazy danych „Indeksu Represjonowanych”, liczącej ok. 1 200 000 rekordów. Jest to tzw. baza wewnętrzna „Indeksu”, którą obecnie wykorzystują pracownicy IPN podczas prowadzenia kwerend.

Po usystematyzowaniu kategorii sowieckich represji celem programu stało się nie tylko gromadzenie danych, ale także sporządzanie w ramach wybranych kategorii możliwie kompletnych, zweryfikowanych zestawień biogramów osób poddanych różnego rodzaju represjom.

Archiwa zagraniczne:

Arolsen Archivesto Międzynarodowe Centrum Badań Prześladowań Nazistowskich i jednocześnie największe archiwum dokumentów dotyczących ofiar i Ocalonych. Zbiory zawierają informacje o 17,5 mln osób i są wpisane na listę dziedzictwa UNESCO „Pamięć Świata”. Znajdujące się w nich dokumenty dotyczą wielu różnych grup ofiar reżimu nazistowskiego i stanowią ważne źródło informacji dla dzisiejszego społeczeństwa.

W Bad Arolsen w Hesji (Niemcy) mieści się największe na świecie archiwum poświęcone ofiarom reżimu nazistowskiego oraz Ocalonym

Arolsen Archives: International Center on Nazi Persecution; Große Allee 5-9; 4454 Bad Arolsen, Deutschland [T +49 5691 629-0; F +49 5691 629-501]

Więcej materiałów:

 

Kontakt dla mediów:

Rzecznik Prasowy IPN – Dyrektor Biura: dr Rafał Leśkiewicz
tel. 602 322 362
rzecznik@ipn.gov.pl

 

AUDIO

do góry