Nawigacja

Видання IPN укр

Polskie Państwo Podziemne i Żołnierze Niezłomni

האם מטילדה גטר [wersja hebrajska]

  • Matka Matylda Getter (HEBR)
    Matka Matylda Getter (HEBR)

.2022 האחות טרזה אנטונייטה פרונצק  ממשפחת מריה, האם מטילדה גטר,  ורשה

ISBN 978-83-8229-448-4, ISBN 978-83-8229-449-1 (pdf online). 

 

הנזירה מטילדה ממסדר ”הפרנציסקניות של משפחת

מריה“ הייתה המארגנת והמייסדת של עשרים וחמימ

שה מוסדות חינוך וטיפוח ידועים, בעלת הישגים בתמ

חומי החינוך והצדקה, מעוטרת מדליות ”תחיית פולין“

(1925)“ ,צלב הזהב“ (1931), בעלת צלב תהילת

החרבות“ (1985 )במשך שמונים ואחת שנים הייתה

חלק ממשפחת מריה והשפיעה רבות על חינוך, כשעבדה

במשרות בכירות כמורה, מחנכת, ואחראית על מנזרים

באודסה, פטרסבורג, ורשה והנסיכות הוורשאית. היא

מהווה את אחד מהנציגים המובחרים של האומה הפולמ

נית. בתקופת מלחמת העולם השנייה הצילה שבע מאות

.וחמישים יהודים, מתוכם למעלה מחמש מאוד ילדים

do góry