Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Komunikaty

Komunikat IPN w sprawie artykułów w „Fakcie” z 27 i 28 listopada 2018

Barbara Niedzielko
Data publikacji 04.12.2018

W odniesieniu do  artykułów „IPN jak biuro podróży” z 27.11.2018 r. oraz „W IPN trwonią pieniądze na potęgę” z 28 .11.2018 r., zamieszczonych na łamach czasopisma „Fakt”, Instytut Pamięci Narodowej zwraca uwagę, iż podanie w nich  informacji dotyczących wydatkowania środków finansowych bez podania ich celowości narusza wizerunek instytucji i pokazuje ją w zniekształconym świetle, również poprzez m.in. przekazywanie nieprawdziwych informacji.

W związku z tym informujemy, że:

Instytut Pamięci Narodowej realizuje zadania powierzone mu na mocy ustawy o IPN zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednym z działań szczególnie istotnych jest współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi na arenie międzynarodowej.

Zarówno Prezes Instytutu, jak i jego pracownicy realizują ustawowe zadania w ramach współpracy archiwalnej, edukacyjnej, naukowej, a także w zakresie upamiętniania walk i męczeństwa oraz poszukiwań i identyfikacji zgodnie z wyznaczonymi celami.

Pełna informacja na temat działalności IPN w poszczególnych latach jest dostępna na stronie ipn.gov.pl  w zakładce „O IPN” https://ipn.gov.pl/pl/o-ipn/informacje-o-dzialalnos .

W sprawie zarzutów „Faktu”, dotyczących wyjazdów zagranicznych Prezesa, IPN informuje:

W 2017 r. Prezes IPN wraz z pracownikami odbył 10 służbowych delegacji zagranicznych (cel i miejsce podane w załączniku 1),  a w 2018 – 11 (cel i miejsce w załączniku 2). Podczas wizyt realizowano ustawowe cele, m.in.:

 • propagowanie polskiej historii najnowszej; wykłady, konferencje, prezentowanie wystaw i publikacji
 • spotkanie ze środowiskami polonijnymi
 • nawiązywanie i kontynuowanie współpracy w zakresie działalności archiwalnej, wydawniczej, naukowej i edukacyjnej
 • uhonorowanie osób
 • upamiętnianie miejsc

IPN na przestrzeni lat 2017–2018 otworzył w 9 miejscach za granicą Polskie Centra Edukacyjne pod nazwą „Przystanek Historia”, w których realizowane są opisane wcześniej zadania. Zagraniczne Przystanki Historia działają obecnie w następujących miejscach: Wilno, Grodno, Mińsk, Lwów, Żytomierz, Gnojnik na Zaolziu, Bruksela, Londyn, Nowy Jork, Chicago.  (załącznik 3). 

W sprawie zarzutów „Faktu”, dotyczących służbowych delegacji krajowych Prezesa, IPN informuje:

W 2017 r. Prezes IPN odbył 39 delegacji, w 2018 r. (do października) – 44 delegacje.

Delegacje związane były m.in. z wizytowaniem 11 oddziałów i 7 delegatur w całej Polsce, z uroczystościami rocznicowymi, wręczaniem Krzyży Wolności i Solidarności oraz nagród honorowych Świadek Historii.

W sprawie pozostałych zarzutów „Faktu” IPN informuje:

Zakup Karty PKP dla Prezesa – uzasadnienie

Prezes porusza się służbowym samochodem marki Volkswagen Passat. Ma złotą kartę PKP (jest to kolor karty – PKP nie ma kart „złotych”, jakie spotyka się w bankach) na okaziciela. Forma okaziciela związana jest z tym, iż mogą z niej korzystać także inni pracownicy. Prezes z karty PKP korzystał od stycznia do marca br. 31 razy (a nie jak podaje „Fakt” – „raptem 9 razy”)

Zakup imiennej Karty PKP IC dla Dyrektora Generalnego Magdaleny Głowy – uzasadnienie

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa IPN nr 40/11 z dnia 12 października 2011 r. w sprawie korzystania ze służbowych samochodów IPN KŚZpNP,  Dyrektorowi Generalnemu na podstawie §1 zarządzenia przysługuje samochód służbowy z kierowcą oraz zgodnie z § 2 przysługuje codzienny dojazd do pracy i powrót do miejsca, w którym stale przebywa w okresie pełnienia funkcji lub zajmowanego stanowiska. Taki przejazd zgodnie z zapisami w zarządzeniu traktuje się jako przejazd w celu służbowym.

W związku z tym, że miejscem zamieszkania obecnego Dyrektora Generalnego – pani Magdaleny Głowy są okolice Krakowa, Prezes IPN wyraził zgodę na dojazd z miejsca zamieszkania komunikacją publiczną PKP w celu zminimalizowania wydatków związanych z wynagrodzeniem dodatkowym za pracę kierowcy oraz kosztami eksploatacyjnymi samochodu (paliwo itp.), które są niewspółmierne do wydatku rocznego na kartę kolejową PKP.

Karta imienna PKP IC opłacona na rok z góry jest tańsza o ok 30% w stosunku do bieżącego zakupu biletów. (załącznik 4: zarządzenie Prezesa IPN z 12 października 2011 r.)

W sprawie informacji „Faktu”: „w lutym z kolei wiceprezes IPN wybrał się z kierowniczką ds. kontaktów międzynarodowych do Ottawy”, IPN informuje, iż instytucją zapraszającą był MSZ oraz Ambasador RP w Kanadzie. W delegacji uczestniczył także dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa.

Delegacja służbowa trwała od 14 do 17 lutego 2018 r. – Kanada (Ottawa i Toronto)

Cel wizyty w Ottawie:

 • uczestnictwo w spotkaniach tematycznych z organizacjami zaangażowanymi w projekt budowy pomnika Ofiar Komunizmu w Ottawie; rozmowy z Ludwikiem Klimkowskim, przewodniczącym organizacji Tribute to Liberty, gromadzącej środki na budowę pomnika; Arifem Viranim, sekretarzem parlamentarnym Ministerstwa Dziedzictwa; Chaouki Dakdouki, dyrektorem ds. upamiętnień w Ministerstwie Dziedzictwa; Francine D. Lefebvre, kierowniczką działu Upamiętniania Zabytków w przestrzeni publicznej w ministerstwie; Patrickiem Brunette, odpowiedzialnym za sprawy międzynarodowe w ministerstwie; Markiem Kristmansonem, dyrektorem generalnym i Luckiem Groulx, doradcą ds. projektów w National Capital Commission.
 • spotkanie reprezentantów IPN i Ambasadora RP z Polonią kanadyjską nt. budowy pomnika oraz nowelizacji ustawy penalizacyjnej IPN
 • deklaracja możliwości współorganizacji konferencji międzynarodowych (IPN i Ambasada)

Toronto – instytucja zapraszającą był konsul generalny Krzysztof Grzelczyk

Cel wizyty w Toronto:

 • wizyta w Niagara Historical Society and Museum, poświęconym Obozowi Kościuszki w Niagara-on-the-Lake, gdzie wyszkolono ponad 22 tysiące ochotników z Kanady i Stanów Zjednoczonych do Armii Polskiej we Francji podczas I wojny światowej
 • oddanie hołdu żołnierzom pochowanym na wojskowym Cmentarzu Hallerczyków, jedynym takim na terenie Ameryki Północnej
 • spotkanie z Polonią w siedzibie Związku Narodowego Polskiego, poprzedzone konferencją prasową nt. ewentualnego udziału IPN w ufundowaniu pomnika Ofiar Komunizmu, nowelizacji ustawy o IPN oraz współpracy Polonii z IPN, umożliwiającej skuteczne reagowanie na zniesławienia Polski, pojawiające się w zagranicznych mediach; przemówienie prezesa Jana Bastera, dotyczące projektu stworzenia upamiętnienia na ziemi kanadyjskiej oraz priorytetów działalności IPN
 • złożenie kwiatów pod Pomnikiem Katyńskim, który został odsłonięty 14 września 1980 r. w Toronto
 • oddanie czci ofiarom katastrofy smoleńskiej pod tablicą upamiętniającą, ufundowaną obok pomnika

Efekty wyjazdu do Kanady:

 1. Zawarcie umowy między IPN a MSZ na pokazanie wystawy IPN „Ojcowie Niepodległości”; wysłanie do Konsulatu Generalnego w Toronto wersji elektronicznej, instrukcji różnych możliwości rozstawienia, kosztorysów, ulotek w wersjach angielskiej i francuskiej (w efekcie wystawę pokazano w Mississaudze i w Roncesvalles dla 70 tys. odbiorców)
 2. Ponad 800 uczniów polskich szkół w Kanadzie obejrzało film Instytutu Pamięci Narodowej „Niezwyciężeni”. Do wspólnej akcji Konsulatu Generalnego RP w Toronto i Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, pod patronatem IPN, włączyły się szkoły z Toronto, Scarborough, Mississaugi, Oakville, Milton, Hamilton, Oshawy i Kitchener. Film został wyemitowany w ramach lekcji historii, akademii szkolnych, spotkań z weteranami. Dyrektorzy i nauczyciele szkół organizowali także wykłady towarzyszące projekcji, między innymi na temat Zbrodni Katyńskiej, Bitwy o Monte Cassino, Powstania Warszawskiego. Przedsięwzięcie było owocem ustaleń pomiędzy Krzysztofem Grzelczykiem – konsulem generalnym RP w Toronto a Janem Basterem – zastępcą prezesa IPN, podjętych podczas wizyty delegacji Instytutu w Kanadzie w lutym 2018 r. Wiązało się także z porozumieniem o współpracy, zawartym pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Ministerstwem Spraw Zagranicznych 26 czerwca 2017 roku
 3. Zobowiązanie się IPN do ufundowania tablicy upamiętniającej Obóz Kościuszki. Obecnie trwają prace nad projektem tablicy po stronie kanadyjskiej
 4. Propozycja współfinansowania przez IPN filmu „Memory is our Homeland” o polskich Sybirakach-Afrykańczykach. 

W sprawie zarzutów „Faktu”, dotyczących „trwonienia pieniędzy na potęgę”, IPN przedstawia  uzasadnienia celowości  wydatków:

 • 8 smartfonów iPhone 8 (64 GB) – cena podana przez „Fakt” 27 831 zł, potwierdzona przez IPN. Uzasadnienie IPN: ze względu na zachowanie pełnej kompatybilności przy przenoszeniu danych pomiędzy urządzeniami najważniejszej kadry kierowniczej IPN (kadra użytkuje już rozwiązania firmy Apple) konieczna była wymiana aparatów komórkowych na nowe z systemem iOS. Ponadto urządzenia te gwarantują wyższy poziom niezawodności i bezpieczeństwa danych, jak również wyższy komfort pracy
 • lampa i wieża stereo do gabinetu dyrektor Biura Prezesa – cena podana przez „Fakt” 1 456 zł, potwierdzona przez IPN. Uzasadnienie IPN: zakup lampy jako elementu standardowego wyposażenia gabinetu. Wieża zakupiona do odtwarzania płyt CD w związku z wykonywaniem zadań z zakresu promocji
 • studia menedżerskie dla dyrektor Biura Prezesa – cena podana przez „Fakt” 7500 zł, potwierdzona przez IPN. Uzasadnienie IPN: uczestnictwo w podyplomowych studiach menedżerskich podnosi kwalifikacje zawodowe i poszerza umiejętności dyrektora Biura Prezesa. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania. Studia uczą analizy strategicznej oraz marketingowej, budowy planów kadrowych, finansowych, prowadzenia negocjacji
 • cztery walizki dla prezesów i zastępców – cena podana przez „Fakt” 3500 zł, potwierdzona przez IPN. Uzasadnienie IPN: przewóz materiałów promocyjnych, książek, dokumentów i innych
 • szkolenie „Skuteczne techniki w negocjacjach – obrona przed manipulacją” – cena podana przez „Fakt” 13520 zł, potwierdzona przez IPN. Uzasadnienie IPN: szkolenia dla dyrektora generalnego i 10 pracowników wydziału kadr: uczestnicy szkolenia to pracownicy biorący udział w spotkaniach negocjacyjnych. Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności identyfikowania technik manipulacyjnych używanych przez osoby w różnych rozmowach urzędniczych. Istotnym elementem szkolenia jest nauczanie pracowników skutecznych instrumentów do obrony przed narzędziami wpływu, technikami manipulacji i perswazji oraz budowanie właściwych relacji w kontaktach zawodowych. Umiejętności zdobyte podczas szkolenia pozwalają na osiągnięcie wyznaczonych celów w realizacji zadań służbowych
 • sprzęt foto aparat Canon – cena podana przez „Fakt” 29 34 zł (na stronie fakt.pl – 29 134 zł), IPN podaje cenę 12 998 zł (Canon EOS-5 D Mark IV body). Uzasadnienie IPN: zakup aparatu był konieczny z uwagi na realizację bieżących zadań Biura Prezesa. Fotorejestracja wydarzeń organizowanych przez biura merytoryczne w ramach działalności statutowej, z udziałem prezesa i wiceprezesów IPN, wymagają profesjonalnego sprzętu fotograficznego, by zamieszczane na www, fb i tt relacje miały charakter profesjonalny
 • Cezary Gmyz – udział w dyskusji panelowej 12.04.2018 „Wokół lustracji w Polsce” 1500 zł. Uzasadnienie IPN: honorarium dla prowadzącego dyskusję
 • dron z dwoma akumulatorami– cena podana przez „Fakt” 22850 zł, IPN podaje cenę 22 820 zł. Uzasadnienie IPN:  celem nabycia urządzenia było wykonywanie dokumentacji fotograficznej i filmowej badanych obszarów oraz typowanie prawdopodobnych miejsc pochówku ofiar systemu totalitarnego. Urządzenie posiada system grzania zasilania, co daje możliwość pracy w niskich temperaturach i jest niezbędne do prac w różnych warunkach atmosferycznych o każdej porze roku. Autonomia lotu została przeprojektowana i zbudowana specjalnie pod kątem Inspire2, w oparciu o unikanie przeszkód w dwóch kierunkach i system sensorów, dzięki czemu sprzęt będzie mógł być wykorzystywany do fotografowania i filmowania terenów zalesionych. Inteligentne tryby lotu, w tym Spotlight Pro, pozwalają na wykonywanie złożonych ujęć nawet przez pojedynczego operatora. Ulepszony system transmisji jest w stanie transmitować obraz dwóch źródeł, przekazując jednocześnie video z kamery FPV i głównej kamery. System złożony z dwóch baterii pozwala na 27 minut lotu z kamerą X4S, jednak dokumentacja niejednokrotnie dużego obszaru badań wymagała zakupu zestawu wymiennego, w postaci dwóch dodatkowych akumulatorów. Zakup ten powoduje sprawne i szybsze wykonanie zadań
 • zestaw profesjonalnych przyborów do rysowania dla artystów: markerów, kredek pędzli – cena podana przez „Fakt” 13 492 zł, potwierdzona przez IPN. Uzasadnienie IPN: przybory artystyczne zakupione na nagrody rzeczowe dla laureatów szóstej edycji konkursu „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”, organizowanego przez IPN.
 • zakup kompaktowego aparatu dla wiceprezesa Jana Bastera oraz żelazka i deski do prasowania dla sekretariatu Biura Prezesa, cena podana przez „Fakt”: 3 330 zł IPN podaje cenę – 3 351,50 zł. Uzasadnienie IPN: Aparat Sony Cyber Shot DSC-RX 100 marki II będzie służyć do przygotowania dokumentacji fotograficznej na stronę internetową IPN podczas podróży służbowych. Zakup żelazka i deski do prasowania do wyposażenia pokoi gościnnych

Omówione powyższe wydatki związane są z bieżącą działalnością i potrzebami IPN. Do kompetencji Prezesa należy dbałość o rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników w celu jak najlepszej realizacji powierzonych im zadań. Ze szkoleń, kursów i studiów podyplomowych w IPN korzystają pracownicy w 11 oddziałach, 7 delegaturach i centrali Instytutu. Udzielane są także stypendia doktorskie.

Listy w obronie IPN po publikacji artykułów w „Fakcie” szkalujących IPN 

do góry