Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

VIII Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… – Życie codzienne w dokumencie, historiografii i dydaktyce od średniowiecza do końca XX w.”, Warszawa, 24–25 września 2024

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza na VIII ogólnopolską konferencję z cyklu „Educare necesse est…”.

Celem cyklu jest wymiana informacji i doświadczeń na temat możliwości wykorzystania źródeł archiwalnych w praktyce szkolnej oraz popularyzacja działań edukacyjnych archiwów.

Przewodnim tematem tegorocznego spotkania będzie: „Życie codzienne w dokumencie, historiografii i dydaktyce od średniowiecza do końca XX w.”

Podczas obrad omawiać będziemy zagadnienia:

  • źródła archiwalne dotyczące życia codziennego i możliwości ich praktycznego wykorzystania na lekcjach, warsztatach, zajęciach pozalekcyjnych;
  • edukacyjny potencjał projektów opartych na źródłach poświęconych różnym aspektom życia codziennego – przykłady dobrych praktyk;
  • obraz codzienności w świetle źródeł archiwalnych;
  • gra jako metoda dydaktyczna.

Konferencja odbywać się będzie w Warszawie w dniach 24–25 września 2024 r., w siedzibie Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) oraz w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Świętojerska 9). Podobnie jak w latach poprzednich będzie istniała możliwość uczestnictwa w obradach online za pośrednictwem platformy Google Meet/Microsoft Teams.

Zapraszamy historyków, archiwistów, nauczycieli, edukatorów, muzealników, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

Zgłoszenia referatów prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do 30 czerwca 2024 r. Na zgłoszenia udziału w konferencji bez referatu czekamy do 1 września 2024 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adresy: edukacja@warszawa.ap.gov.pl i magdalena.molczanowska@ipn.gov.pl.

* * * 

Cykl „Educare necesse est...” to realizowany od 2016 r. wspólny projekt Archiwum IPN, Archiwum Państwowego w Warszawie, Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz (od 2019 r.) Archiwum Głównego Akt Dawnych.

Konferencje mają na celu zapoznanie środowiska nauczycieli i edukatorów z zasobami i edukacyjną ofertą archiwów oraz zachęcenie do jak najszerszego korzystania ze źródeł historycznych w ramach zajęć szkolnych. Spotkania są okazją do zaprezentowania interesujących dokumentów oraz do wymiany doświadczeń w zakresie działań popularyzatorskich i form edukacyjnych realizowanych w archiwach i wykorzystywanych w praktyce szkolnej.

Dotychczas odbyło się sześć sesji:

Teksty referatów publikowane są corocznie w wydawnictwie pokonferencyjnym „Educare necesse est…” pod red. dr Violetty Urbaniak (APW).

Pobierz publikacje pokonferencyjne

do góry