Nawigacja

Aktualności

VII Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków z cyklu „Educare necesse est...” – Warszawa, 19–20 września 2023

VII Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków z cyklu „Educare necesse est…” – Warszawa, 19–20 września 2023. Na zdj. dyrektor AIPN Marzena Kruk. Fot. Paweł Zielony (AIPN)
VII Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków z cyklu „Educare necesse est…” – Warszawa, 19–20 września 2023. Na zdj. zastępca naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych dr hab. Lucyna Harc. Fot. Paweł Zielony (AIPN)
VII Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków z cyklu „Educare necesse est…” – Warszawa, 19–20 września 2023. Fot. Paweł Zielony (AIPN)
VII Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków z cyklu „Educare necesse est…” – Warszawa, 19–20 września 2023. Fot. Paweł Zielony (AIPN)
VII Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków z cyklu „Educare necesse est…” – Warszawa, 19–20 września 2023. Fot. Paweł Zielony (AIPN)
VII Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków z cyklu „Educare necesse est…” – Warszawa, 19–20 września 2023. Fot. Paweł Zielony (AIPN)
VII Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków z cyklu „Educare necesse est…” – Warszawa, 19–20 września 2023. Fot. Paweł Zielony (AIPN)
VII Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków z cyklu „Educare necesse est…” – Warszawa, 19–20 września 2023. Fot. Paweł Zielony (AIPN)
VII Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków z cyklu „Educare necesse est…” – Warszawa, 19–20 września 2023. Fot. Paweł Zielony (AIPN)

Tematem tegorocznego spotkania była Kobieta w społeczeństwie od średniowiecza do końca XX w.
Podczas dwóch dni obrad zaprezentowano 34 referaty. W konferencji licznie uczestniczyli przedstawiciele uczelni wyższych, archiwów i muzeów, a także nauczyciele.
Prelegenci omawiali źródła archiwalne do badania historii kobiet oraz prezentowali sylwetki kobiet zaangażowanych w edukację, działalność społeczną, polityczną i wojskową.
Podczas spotkań uczestnicy mieli możliwość dowiedzieć się, jakie projekty edukacyjne dotyczące kobiet, najczęściej w powiązaniu z historią lokalną, realizowane są w szkołach.
Instytut Pamięci Narodowej reprezentowali referenci z Archiwum IPN oraz oddziałów Instytutu z Poznania i Warszawy.


Już dziś zapraszamy do udziału w przyszłorocznej konferencji! 

 

***

Cykl „Educare necesse est...” to realizowany od 2016 r. wspólny projekt Archiwum IPN, Archiwum Państwowego w Warszawie, Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz (od 2019 r.) Archiwum Głównego Akt Dawnych.

Konferencje mają na celu zapoznanie środowiska nauczycieli i edukatorów z zasobami i edukacyjną ofertą archiwów oraz zachęcenie do jak najszerszego korzystania ze źródeł historycznych w ramach zajęć szkolnych. Spotkania są okazją do zaprezentowania interesujących dokumentów oraz do wymiany doświadczeń w zakresie działań popularyzatorskich i form edukacyjnych realizowanych w archiwach i wykorzystywanych w praktyce szkolnej.

Dotychczas odbyło się sześć sesji:

  • „Educare necesse est… – Ale jak i dlaczego?” (Warszawa, 2016 r.),
  • „Educare necesse est… – Powrót do źródeł” (Warszawa, 2017 r.),
  • „Educare necesse est… – Patriotyzm jako wartość w edukacji publicznej” (Warszawa, 2018 r.),
  • „Educare necesse est… – Dziedzictwo pamięci” (Warszawa, 2019 r.),
  • „Educare necesse est… – Rzeczpospolita małych ojczyzn” (Warszawa, 2021 r. – on-line),
  • „Educare necesse est… – My wśród obcych, obcy wśród nas od średniowiecza do końca XX w. (Warszawa, 2022 r.).

Teksty referatów publikowane są corocznie w wydawnictwie pokonferencyjnym „Educare necesse est…” pod red. dr Violetty Urbaniak (APW). Publikacje pokonferencyjne dostępne są na stronie IPN [PDF]

do góry