Nawigacja

Konferencje naukowe

CALL FOR PAPERS: Ogólnopolska konferencja naukowa „Rok 1989 w stolicy, czyli początek transformacji ustrojowej w perspektywie Warszawy i jej mieszkańców. Aspekty społeczne, gospodarcze i polityczne” – Warszawa, 12 czerwca 2024 (Zgłoszenia do 15 kwietnia 2024)

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rok 1989 w stolicy, czyli początek transformacji ustrojowej w perspektywie Warszawy i jej mieszkańców. Aspekty społeczne, gospodarcze i polityczne”.

TERMIN KONFERENCJI: 12 czerwca 2024 r. (środa)

Celem konferencji będzie przyjrzenie się problematyce związanej z początkiem polskiej transformacji ustrojowej w 1989 r. w specyficznej perspektywie mieszkańców Warszawy i samego miasta. Dotychczasowe badania nad transformacją koncentrują się na płaszczyźnie ogólnokrajowej i międzynarodowej. Co prawda pewne zainteresowanie budzi również kontekst regionalny i lokalny, ale nie dotyczy to Warszawy. Siłą rzeczy – jako stolica – jest ona drugoplanowym bohaterem wydarzeń związanych z szeroko rozumianą tematyką państwową i polityczną, ale jako taka nie stała się przedmiotem odrębnych analiz. Konferencja stanowi pierwszy krok w kierunku zmiany tej sytuacji. Zaproszeni badacze/ki z różnych dyscyplin – m.in. historii, socjologii, urbanistyki, antropologii – przyjrzą się sytuacji warszawiaków i ich miasta w tym niezwykłym, transformacyjnym czasie, poruszając zarówno aspekty polityczne, jak i gospodarcze czy społeczne.

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji (formularz poniżej) będą przyjmowane do 15 kwietnia 2024 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość doboru tematycznego referatów w przypadku dużej liczby zgłoszeń. Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia ściśle związane z tematem konferencji. Program konferencji zostanie ustalony na początku maja 2024 r.

Przewidziana jest recenzowana publikacja pokonferencyjna w formie monografii wieloautorskiej. W związku z tym wyselekcjonowani uczestnicy konferencji są zobowiązani do dostarczenia tekstów naukowych opartych na ich wystąpieniach w terminie do 31 sierpnia 2024 r.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniamy wyżywienie w dniu konferencji oraz zwrot kosztów podróży (jeśli nie są finansowani przez macierzyste instytucje). Istnieje również możliwość zarezerwowania noclegu (w indywidualnych przypadkach).

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować do:

dr hab. Patryk Pleskot, patryk.pleskot@ipn.gov.pl

 

do góry