Nawigacja

Видання IPN укр

Komunizm: system – ludzie – dokumentacja

nr 10 (2021)

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży. Do pobrania w formacie PDF

 • nr 10 (2021)
  nr 10 (2021)

SPIS TREŚCI

 • Wstęp

I. Studia

 • Nadia Sola-Sałamacha
  Warszawianka – „paryżanka Północy”. O kobietach mody i modzie kobiecej Warszawy w dwudziestoleciu międzywojennym
  Varsovian women – “Parisian of the North.” About women of fashion and  women’s fashion in Warsaw in the interwar period
 • Regina Dąbkowska
  „Tylko pracą mogę zabezpieczyć swoją egzystencję”. Funkcjonariuszki Zakładu Karnego w Fordonie w latach 1945–1956 – rekonesans badawczy
  Female Administrative Employees of Fordon Prison in 1945–1956: a Reconnaissance
 • Paweł Sztama
  Życiorysy równoległe resortowych „dam”: Julii Brystiger, Marii Wiernej i Heleny Wolińskiej. Przyczynek do historii kobiet-komunistek w Polsce
  Parallel biographies of departmental “ladies”: Julia Brystiger, Maria Wierna and Helena Wolińska. Contribution to the history of female communists in Poland
 • Marek Kozak
  Działalność opozycyjna studentek z duszpasterstwa akademickiego i NZS w Białymstoku na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku
  Opposition activity of students from the Academic Chaplaincy and NZS in Białystok at the turn of the 1970s and 1980s
 • Apolinary Rzońca
  Obrazy kobiet i prowokatywne narracje symboliczne w twórczości malarskiej Edwarda Dwurnika
  Images of women and provocative symbolic narratives in the paintings of  Edward Dwurnik

II. Varia

 • Konrad Zieliński
  Jeszcze o Jesziwie Mędrców Lublina (1930–1939)
  More about the Yeshiva of the Wise Men of Lublin (1930–1939)
 • Sebastian Drabik
  Posłowie Frakcji Sejmowej Posłów Komunistycznych, Frakcji Sejmowej Związku Proletariatu Miast i Wsi i Komunistycznej Frakcji Poselskiej oraz inni posłowie komunistyczni w parlamencie II RP. Stan badań i perspektywy badawcze
  Members of the Sejm Fraction of Communist MPs, the Sejm Fraction of  the Union of the Proletariat of Towns and Villages and the Communist Parliamentary Fraction, and other communist MPs in the Parliament of  the Second Polish Republic. State of research and research perspectives
 • Arkadiusz Piecyk
  Polska Partia Socjalistyczna wobec problemów życia społecznego w powiecie kołobrzeskim w pierwszych miesiącach powojennych
  The Polish Socialist Party in the face of the problems of social life in  the  Kołobrzeg district in the first post-war months
 • Konrad Zieliński
  Polityka władz polskich wobec reemigracji, repatriacji i uchodźstwa z porewolucyjnej Rosji (na przykładzie województwa lubelskiego)
  Policy of the Polish authorities towards re-emigration, repatriation and refugee from post-revolutionary Russia (based on the example of the Lublin Voivodeship)
 • Judyta Bielanowska
  Partyjni dysydenci, czyli krótka historia myśli (anty)socjalistycznej I sekretarza KW PZPR w Poznaniu, Edwarda Skrzypczaka: studium przypadku
  Party dissidents: a short history of (anti) socialist thought of Edward Skrzypczak, the first secretary of the Provincial Committee of the Polish United Workers’ Party in Poznań: case study
 • Jolanta Epsztein
  Zarys biografii Mieczysława Fejgina, osobistego lekarza Bieruta
  An outline of the biography of MieczysławFejgin, Bierut’s personal physician
 • Arkadiusz Kutkowski
  Historia Skulbaszewskiego. Przyczynek do badań nad bezsilnością prawa
  The story of Skulbaszewski. Contribution to research on the powerlessness of law

III. Recenzje

 • Martyna Grądzka-Rejak
  Rec. Nowa Huta jest kobietą? Nowa Huta jest kobietą!, K. Kobylarczyk, Kobiety Nowej Huty. Cegły, perły i petardy, Kraków 2020
 • Marcin Kruszyński
  Rec.: Monika Milewska, Ślepa kuchnia. Jedzenie i ideologia w PRL, Warszawa 2021
 • Sylwia Szyc
  Rec.: Anna Dobrowolska, Zawodowe dziewczyny. Prostytucja i praca seksualna w PRL, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2020, 240 ss.
 • Rafał Łatka
  Listy na czas przełomu. Jan Paweł II – kard. Stefan Wyszyński, oprac. P. Skibiński, R. Kowalczyk, Wydawnictwo WAM, Warszawa 2021, 248 ss.

IV. Sprawozdania

 • Patryk Pleskot
  O wojnie i Polsce na Wyspie Świętego Ludwika. Konferencja „Wkład Polaków w walkę z dwoma totalitaryzmami w Polsce i na Zachodzie” (Paryż, 16–17 listopada 2021 r.)
do góry