Nawigacja

Komunizm: system – ludzie – dokumentacja

nr 8 (2019)

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży

 • okładka nr 8 (2019)

SPIS TREŚCI 

 • Od Redakcji
 • Michał Przeperski, Daniel Wicenty
  Nie tylko historia polityczna. Postulaty badawcze dotyczące badania transformacji ustrojowej

I. Studia

 • Antoni Dudek
  Stosunek rządu Tadeusza Mazowieckiego do problemu tzw. uwłaszczenia nomenklatury i afery alkoholowej
 • Janusz Kaliński
  Nierolniczy sektor prywatny gospodarki w polityce ekonomicznej władz komunistycznych po 1980 roku
 • Krzysztof Lesiakowski
  Kierunki działalności kontrolnej NIK wobec przedsiębiorstw polonijno-zagranicznych w latach osiemdziesiątych XX wieku
 • Patryk Pleskot
  Kontrwywiadowcza ochrona kapitalizmu. Rozpracowanie Oddziału Warszawskiego „Interpolcomu” w latach 1983–1990
 • Arkadiusz Gryko
  Słupski eksperyment gospodarczy z lat osiemdziesiątych XX w. Między reformą a propagandą
 • Hubert Wilk
  Giełdy samochodowe w latach schyłkowego PRL
 • Mateusz Kubicki
  Planowany proces czy seria niefortunnych decyzji? Analiza przebiegu prywatyzacji Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Koga” w Helu w latach 1986–1992
 • Ewa Cudzich
  Kapitalizm znad Olzy – nowe zasady gry. Antropologiczny obraz przemytu na pograniczu polsko-czeskim

II. Varia

 • Karol Sacewicz
  Sprawa kpt. Leona Stępnia (maj–grudzień 1949 r.). Przyczynek do historii ORMO w województwie olsztyńskim
 • Filip Kaczmarek
  Okupacja budynku PZPR w Poznaniu
 • Grzegorz Wołk
  Wykpić system. Historia pisma satyrycznego „Jaruzela” (1982–1989)

III. Recenzje

 • Jan Hlebowicz
  Rec.: Daniel Wicenty, Zgniłe jabłka, zepsute skrzynki i złe powietrze: dysfunkcje w Służbie Bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, Warszawa–Gdańsk 2018, 512 ss.
 • Michał Przeperski
  Rec.: Tomasz Kozłowski, Koniec imperium MSW. Transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989–1990, Warszawa 2019, 328 ss.
 • Piotr Abryszeński
  Rec.: Piotr Brzeziński, Zwijanie sztandaru. Komitet Wojewódzki PZPR w Gdańsku w latach 1975–1990, Gdańsk–Warszawa 2019, 520 ss.

IV. Wspomnienia

 • Marcin Kula
  Początek 1989 roku. Zapiski z drugiego rzędu, nieco naiwne, trochę przesiane... ale skomentowane

V. Sprawozdania z konferencji

 • Daniel Czerwiński, Mateusz Kubicki
  Sprawozdanie z konferencji naukowej „Transformacja ustrojowa: geneza, mechanizmy i skutki”

VI. In memoriam

 • Mateusz Rodak
  Janusz Żarnowski (1932–2019)

 

do góry