Nawigacja

Видання IPN укр

Komunizm: system – ludzie – dokumentacja

nr 11 (2022)

 • „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja” nr 11 (2022)
  „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja” nr 11 (2022)

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży. Do pobrania w formacie PDF

SPIS TREŚCI

 • Wstęp

I. STUDIA

 • Sebastian Drabik
  Służby II Rzeczypospolitej wobec komunistów (KPP)
 • Dariusz Magier
  Collaboration with the Bolsheviks during the Soviet invasion of Poland in 1920 exemplified by the Biała Podlaska region
 • Adam Dziuba
  Na straży kadr, ideologii i planu produkcji. Podstawowe organizacje partyjne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy kopalni „Jankowice” w Boguszowicach i węźle kolejowym w Rybniku w latach 1951–1975 (w świetle dokumentów)
 • Agata Fijuth-Dudek
  Październik 1956 roku na łamach „Sztandaru Ludu”
 • Adam Dziuba
  Plan trzyletni w województwie śląskim. Przygotowania do „budowy fundamentów socjalizmu”
 • Bogusław Tracz
  Międzynarodówka w rytmie kankana. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Operetce Śląskiej (1952–1966)
 • Paweł Orłowski
  O roli inteligencji w strukturach bialskopodlaskiej organizacji PZPR. Przyczynek do badań prowincjonalnej elity komunistycznej
 • Ewelina Górka
  Seria „Bez cenzury” (1977–1981) w polityce wydawniczej Instytutu Literackiego w Paryżu
 • Arkadiusz Kutkowski
  Prokuratura oskarża, sąd sądzi, partia kieruje. Kilka przyczynków do historii komunistycznego wymiaru sprawiedliwości
 • Marcin Markiewicz
  Partia w gminie. Funkcjonowanie wiejskich organizacji PZPR w latach 1948–1956 na przykładzie Białostocczyzny

II. RECENZJE

 • Paweł Orłowski
  Rec.: Sebastian Drabik, Krakowska organizacja partyjna 1948–1990. Struktury – członkowie – działalność, Kraków 2021, 415 ss.

III. SPRAWOZDANIA

 • Paweł Orłowski
  III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku. Relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym” (23–24 czerwca 2022 r., Dęblin)
do góry