Nawigacja

Komunikaty

Ministerstwo ds. Społecznych i Integracji Badenii-Wirtembergii zaprzecza doniesieniom medialnym o emeryturach za współpracę z reżimem nazistowskim

Anna Cisek
Data publikacji 10.07.2019

22 lutego 2019 r. we francuskich mediach ukazał się artykuł, En France, 54 personnes perçoivent encore une pension pour avoir collaboré avec le régime nazi (pol. We Francji 54 osoby nadal otrzymują emeryturę za współpracę z reżimem nazistowskim), sugerujący, że niektórzy Polacy otrzymują podobne świadczenia z Niemiec. Powyższe doniesienia odbiły się szerokim echem za granicą, a w Polsce wywołały liczne kontrowersje.  Instytut Pamięci Narodowej zareagował publikacją komunikatu: https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/66787,Odpowiedz-IPN-na-artykul-En-France-54-personnes-peroivent-encore-une-pension-pou.html i równolegle zwrócił się z zapytaniem, czy doniesienia prasowe są odzwierciedleniem stanu faktycznego, do niemieckiego Ministerstwa Pracy, na które we wspomnianym artykule powołuje się Francuska Agencja Prasowa.   

26 czerwca 2019 roku do IPN wpłynęła oficjalna odpowiedź z Ministerstwa ds. Społecznych i Integracji Badenii-Wirtembergii, którą w oryginale i w polskim tłumaczeniu załączamy do niniejszego komunikatu. Stwierdzono w niej, że „osoby współpracujące z reżimem nazistowskim nie otrzymują od Niemiec żadnych świadczeń. Przekaz pochodzący z prasy zagranicznej jest pod tym względem nieprawdziwy i wprowadzający w błąd”. Ponadto potwierdzono, że podmioty, którym udowodniono przestępstwa wojenne lub zbrodnie przeciwko ludzkości nie są uprawnione do pobierania świadczeń. Jak wyjaśnia ministerstwo, „w Polsce obecnie (stan na koniec roku 2018) żyje około 300 osób otrzymujących rentę dla ofiar wojennych z tytułu zaklasyfikowania jako poszkodowani lub rodzina zmarłego, zgodnie z niemieckim prawem Badenii-Wirtembergii. Według stanu wiedzy na dziś, nikt z uprawnionych do otrzymywania świadczeń (a w przypadku rent dla rodziny zmarłego – żadna z osób, po których rodzina otrzymuje rentę), nie złamał praw człowieka i zasad praworządności w czasach panowania dyktatury nazistowskiej”.

Pismo z ministerstwa Badenii-Wirtembergii podtrzymuje wersję przedstawioną w piśmie z dnia 1 kwietnia 2019 r.przez federalne Ministerstwo Pracy, które oświadczyło, że wspomniane doniesienia prasowe odnoszą się prawdopodobnie do ustawy o świadczeniach na rzecz ofiar działań wojennych – Bundesversorgungsgesetz (BVG). Ustawa ta reguluje prawa ofiar wojennych, ustanawia świadczenia dla osób, które zostały poszkodowane podczas służby militarnej lub paramilitarnej, jako ofiary cywilne i w innych okolicznościach wyszczególnionych przez ustawę,  a także dla członków rodzin tych osób. Ustawa realizowana jest przez kraje związkowe, które m.in. ustalają zakres i wysokość świadczeń. Dla Polski krajami odpowiedzialnymi za realizację postanowień ustawy są Nadrenia-Westfalia i Badenia-Wirtembergia. Świadczeniami nie są objęte osoby z tytułu samej służby w Wehrmachcie czy innych jednostkach bojowych (np. Waffen-SS). 

IPN oczekuje jeszcze odpowiedzi z ministerstwa Nadrenii-Westfalii, do którego również zostało skierowane adekwatne zapytanie.

 

do góry