Nawigacja

Aktualności

80. rocznica wybuchu II wojny światowej – kalendarium wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej

 
wybierz wydarzenia w oddziale:
 

 

CENTRALA IPN

 

22 SIERPNIA
-
30 WRZEŚNIA

Prezentacja wystawy „Ściany totalitaryzmów. Polska 1939–1945”

„Ściany totalitaryzmów. Polska 1939–1945” (Between the Walls. Poland under totalitarian regimes 1939–1945)  to tytuł wystawy, którą IPN przygotował w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ma ona formę instalacji inspirowanej ścianami z filmu „Niezwyciężeni” –  animowanej produkcji IPN docenionej na świecie za nieszablonowe podejście do polskiej historii. 

Wystawa prezentowana jest w dwóch konfiguracjach przestrzennych. Pod względem wizualnym, artystycznym oraz merytorycznym porusza tematykę historii dwóch totalitaryzmów: Rzeszy Niemieckiej oraz sowieckiej Rosji. Osią narracji jest wybuch II wojny światowej, jego tragiczne konsekwencje oraz walka Polaków o wolność z dwoma okupantami.

23 SIERPNIA
11.00

Ribbentrop i Mołotow – podpalacze świata z woli Hitlera i Stalina

Debata o pakcie Ribbentrop-Mołotow z okazji Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. 

Uczestnicy: prof. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska (Warszawa), prof. Michael Jonas (Hamburg), prof. Włodzimierz Niewieżyn (Moskwa). Moderator debaty: dr Paweł Kosiński (BBH IPN).

28 SIERPNIA
17.30
 

Promocja książki Macieja Korkucia Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945

W rozmowie udział wzięli:

    dr Maciej Korkuć – naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie, autor publikacji
    dr Marek Szymaniak – kierownik Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Prowadzenie: dr Jędrzej Lipski.

28 SIERPNIA

 

„Biuletyn IPN” 9/2019 poświęcony 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W 80 rocznicę wojny do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy:

– dodatek specjalny – ponadstustronicowa broszura Anny Zechenter Zmowa 1939. Pakt Stalin–Hitler
– płytę DVD z filmem Jarosława Krychowiaka Na skrzydłach nadziei o lotniczej pomocy dla walczącej Warszawy w 1944 r.

od 28 SIERPNIA

 

Prezentacja wystawy fotografii Antoniego Snawadzkiego dokumentujących zniszczenia Warszawy w 1939 r.

W związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej Archiwum IPN przygotowało wystawę plenerową, na którą składają się wyjątkowe zdjęcia Antoniego Snawadzkiego, obrazujące zniszczenia Warszawy po oblężeniu w 1939 r.

29 SIERPNIA
11.30
 

Otwarcie wystawy „Zbrodnie na Polakach 1939–1945”

Ekspozycja prezentuje liczne zbrodnie, m.in.: ludobójstwa, przymusowe przesiedlenia, zmuszanie do pracy niewolniczej, zabór dzieci, zniszczenia i kradzież majątku (w tym dóbr kultury), których doświadczył Naród Polski w czasie II wojny światowej ze strony totalitarnych reżimów III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego oraz ze strony ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA. Wystawa przypomni ofiary tych zbrodni, ich sprawców oraz kwestię powojennych rozliczeń.

29 SIERPNIA

 

Uruchomienie portalu edukacyjnego IPN 1wrzesnia1939.pl

Portal edukacyjny w całości poświęcony kampanii 1939 roku. Jego rdzeń stanowi kalendarium wydarzeń, na stronie można przeczytać także artykuły poświęcone przebiegowi kampanii oraz jej rezultatom. Informacje dotyczą zarówno agresji niemieckiej, jak i sowieckiej.

29 WRZEŚNIA

 

Nowości i zapowiedzi. Wydawnictwa IPN dotyczące II wojny światowej

Katalog zawierający najnowsze publikacje wydane przez Instytut Pamięci Narodowej, poświęcone II wojnie światowej.

2 WRZEŚNIA
11.00
 

Ceremonia pogrzebowa polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku

11:00 – Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w intencji żołnierzy polskich poległych w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 r.
12:00 – u podnóża Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ceremonia złożenia do grobu doczesnych szczątków polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku, ekshumowanych przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w miejscowości Mątwica, gm. Nowogród, woj. podlaskie.

3 WRZEŚNIA
10.00-17.00
 

Diorama „Obrona Warszawy we wrześniu 1939 r.”

Przestrzeń przed Przystankiem zamieni się w ulicę walczącej stolicy we wrześniu 1939 r. Zwiedzający zobaczą m.in.: żołnierzy Wojska Polskiego, stanowisko obrony przeciwlotniczej, tankietkę TKS i barykady. Organizatorzy: Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie i Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Niepodległość”.

3 WRZEŚNIA
17.30
 

Otwarcie wystawy „Oblężenie Warszawy 1939. Fotografie Juliena Bryana” – Warszawa, 3 września 2019

Wernisażowi towarzyszyć będzie pokaz filmu Eugeniusza Starky'ego „Ostatni korespondent – oblężenie Warszawy 1939”.
5 WRZEŚNIA
11.00
 

Pogrzeb ofiar niemieckiego terroru na terenie Fortu III w Pomiechówku

Na lewym dziedzińcu Fortu, obok grobów powstałych po zeszłorocznych ekshumacjach, odbędzie się pogrzeb osób odnalezionych podczas II etapu prac ekshumacyjnych. osoby te zostały zamordowane przez Niemców w latach 1941–1944 w więzieniu karno-śledczym w Pomiechówku.

6 WRZEŚNIA
10.00
 

Uroczysty pogrzeb mjr. Feliksa Kozubowskiego oraz dwóch nieznanych żołnierzy

Uroczystości rozpocznie o 10.00 msza żałobna w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w parafii św. Wawrzyńca, następnie zebrani przemaszerują w kondukcie z kościoła na cmentarz przy ul. Traugutta, gdzie odbędzie się złożenie trumien do grobu.

Mjr Feliks Kozubowski był dowódcą II Batalionu, 18 PP, dowódcą obrony Sochaczewa we wrześniu 1939 r.

6 WRZEŚNIA
17.30
 

Promocja książki Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939–1945, tom 1: Dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa

Dyskusja wokół książki w opracowaniu Sebastiana Piątkowskiego. W rozmowie udział wezmą: dr hab. Sebastian Piątkowski – autor opracowania (Oddział IPN w Lublinie – Delegatura w Radomiu)dr Martyna Rusiniak-Karwat – recenzentka publikacji (Instytut Nauk Politycznych PAN/Instytut Pileckiego)

Prowadzenie: dr Jędrzej Lipski

11 WRZEŚNIA
17.30
 

Promocja książki Sonderfahndungsbuch Polen (Specjalna Księga Gończa dla Polski). Reprint

W rozmowie udział wezmą:
dr hab. Grzegorz Bębnik – autor opracowania (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Katowicach)
dr Marcin Przegiętka – koordynator Centralnego Projektu Badawczego IPN „Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945” (Biuro Badań Historycznych IPN)
dr Paweł Kosiński (Biuro Badań Historycznych IPN​)
Prowadzenie: dr hab. prof. UG Grzegorz Berendt – zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum II Wojny Światowej

12 WRZEŚNIA
17.30

Z cyklu „Tajemnice wywiadu” dyskusja „Wywiad II Rzeczypospolitej wobec wybuchu II wojny światowej”

 

 

14 WRZEŚNIA
12.00
 

Uroczysty pogrzeb 17 żołnierzy Wojska Polskiego

Ekshumacje prowadziło Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w dniach 25–29 marca 2019 r.

12.00 – Msza święta w intencji poległych w czasie obrony Modlina, Kościół Parafii pw. św. Barbary w Modlinie (ul. Szpitalna 69)
13.15 – przemarsz  na cmentarz wojenny w Modlinie Twierdzy
13.30 – ceremonia Pochówku poległych żołnierzy

15 WRZEŚNIA
12.30

Ceremonia pogrzebowa kpr. Stanisława Pietruszki, poległego we wrześniu 1939 roku

 

17 WRZEŚNIA
-
18 WRZEŚNIA

Konferencja międzynarodowa „Nie tylko Gestapo i NKWD… Niemieckie i sowieckie instytucje i ich rola w represjach wobec obywateli polskich w latach II wojny światowej”

Konferencja naukowa podejmuje problem represji politycznych wobec obywateli polskich w latach II wojny światowej, za które odpowiedzialność ponoszą przede wszystkim inne niż policje polityczne instytucje dwóch państw okupacyjnych: III Rzeszy i Związku Sowieckiego.

22 WRZEŚNIA

 

Pogrzeb żołnierza Armii Krajowej, członka zgrupowania AK „Kampinos”

Żołnierz poległy w 1944 roku na terenie rezerwatu Zamczysko, ekshumowany w 2018 roku.

25 WRZEŚNIA
11.00
 

Odsłonięcie tablicy pamięci załogi konspiracyjnej wytwórni materiałów wybuchowych służby uzbrojenia „leśnictwo” KG AK działającej w czasie okupacji niemieckiej

 

26 WRZEŚNIA
11.00
 

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej akcję zbrojną Żoliborskiego Kedywu

IPN jest fundatorem tablicy. Organizatorem uroczystości jest Urząd Dzielnicy Praga Południe wspólnie z Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

27 WRZEŚNIA
-
28 WRZEŚNIA

Konferencja naukowa „Polacy i Brytyjczycy w obliczu wybuchu II wojny światowej”

Organizatorzy: Biblioteka Polska POSK w Londynie, Ambasada RP w Londynie, Instytut Pamięci Narodowej i Studium Polski Podziemnej w Londynie

28 WRZEŚNIA

 

Konferencja „Fort III w Pomiechówku – przywracanie pamięci o ofiarach niemieckiego terroru”

Organizatorem jest Archiwum IPN.

WRZESIEŃ 2019
-
SIERPIEŃ 2020

Konkurs filmowy Archiwum IPN dla młodzieży „Widziałem wojnę”

Projekty konkursowe oparte będą na zasobie archiwalnym IPN, archiwach domowych oraz relacjach naocznych świadków dramatycznych wydarzeń z okresu II wojny światowej. Konkurs będzie trwać od września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Komisja konkursowa wyłoni 3 filmy, których autorzy zostaną nagrodzeni.

WRZESIEŃ

 

Płyta „Dziesięć kroków – Memoriał warszawski 1944”

Projekt muzyczno-wokalny Instytutu Pamięci Narodowej i Fundacji „Sztafeta” upamiętniający losy ludności cywilnej w czasie Powstania Warszawskiego. Na płycie znajdzie się 10 utworów, z których każdy został zainspirowany autentycznymi historiami.

28 PAŹDZIERNIKA
 

Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych”

Konferencja z okazji Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego UNESCO organizowana przez Archiwum IPN

 

IPN BIAŁYSTOK

LIPIEC
-
SIERPIEŃ

Cykl audycji radiowych „Droga do II wojny światowej”

W oparciu o prasę z ’39 r. przypominamy czas, kiedy historia zaczynała przyspieszać, kiedy Polska, pomimo zapewnień  sojuszniczych, sama zmuszona była stawiać zacięty opór dwóm odwiecznym wrogom – Niemcom i Rosji. Czytają: Adriana Pływaczewska i Paweł Warot.

25 LIPCA
-
20 WRZEŚNIA

Wystawa „Ukradzione dzieciństwo”

Ekspozycja ukazuje życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenia II wojny światowej. Brutalnie przerwane przez wojnę i okupację dzieciństwo pozostawiło w ich życiu ogromną traumę. O wyborach między byciem ofiarą, biernym obserwatorem a obrońcą opowiada wystawa.

1 WRZEŚNIA

80. rocznica wybuchu II wojny światowej oraz obrony Białegostoku w kampanii wrześniowej 1939 r.

Przedstawiciele IPN wzięli udział w uroczystych obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

5 WRZEŚNIA
-
6 WRZEŚNIA

Wystawa „Polacy na Syberii”

Prezentacja wystawy podczas XIX Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru ma na celu pokazanie uczestnikom marszu losów Polaków wywiezionych na Syberię podczas II wojny światowej

11 WRZEŚNIA
-
24 WRZEŚNIA

Ekspozycja wystawy „Sowiecka agresja 17 września 1939 r. na ziemiach Polski północno-wschodniej” 

 

12 WRZEŚNIA
10.00-14.00

Ogólnopolska konferencja naukowa „Między Orłem a Pogonią. Suwalszczyzna w latach 1918–1920”

Konferencja koncentrować się będzie wokół spraw związanych z włączeniem południowej części Suwalszczyzny w granice odrodzonej Polski oraz wynikłego z tego faktu konfliktu polsko-litewskiego. Za ważne uznajemy zbadanie sytuacji narodowościowej, gospodarczej, politycznej Suwalszczyzny u progu niepodległości, aktywność władz Polski i Litwy zmierzających do objęcia władzy nad spornym terenem, los mieszkańców miejscowości, które znalazły się po „niewłaściwej” stronie linii demarkacyjnej.

17 WRZEŚNIA
-
10 PAŹDZIERNIKA

Wystawa „Agresja sowiecka 1939 – Polska północno-wschodnia”

Wystawa IPN Białystok.

23 WRZEŚNIA
11.00-14.00

Sympozjum edukacyjne ,,II wojna światowa – plany zagłady narodu polskiego’’

Podczas sympozjum zostanie zaprezentowana teka edukacyjna „Sowiecka agresja i okupacja wschodnich terenów Polski (1939–41”.

24 WRZEŚNIA
-
25 WRZEŚNIA

Ogólnopolska konferencja naukowa „Opór, przystosowanie czy współpraca? Obywatele II Rzeczypospolitej wobec okupacji sowieckiej ziem polskich w latach 1939–1941”

Celem konferencji jest przyjrzenie się szerokiemu spektrum zagadnień związanych z okupacją sowiecką ziem polskich w latach 1939–1941.

24 PAŹDZIERNIKA
-
31 PAŹDZIERNIKA

Projekt edukacyjny „Śladami bohaterów”

Konkurs realizowany we współpracy z samorządami. Jego uczestnicy w nagrodę, podążając śladami bohaterów, odwiedzą m.in. cmentarze wojenne we Włoszech.

DELEGATURA IPN OLSZTYN

1 WRZEŚNIA

Uroczystości w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

 

2 WRZEŚNIA
-
1 LISTOPADA

Audycje historyczne w Radiu Olsztyn. Cykle: „Historyczny leksykon IPN” oraz „Służąc Odrodzonej”

W audycjach Radia Olsztyn „Historyczny leksykon IPN” (poniedziałek-piątek, godz. 9:15) i „Służąc Odrodzonej” (poniedziałek, godz. 18:30) pracownicy olsztyńskiej delegatury IPN przybliżają postacie, bitwy i najważniejsze wydarzenia Września ’39 r.

4 WRZEŚNIA
-
5 WRZEŚNIA

Ogólnopolska konferencja naukowa „Okupacja niemiecka ziem polskich 1939-1945. Ofiary, świadkowie, sprawcy”

Celem konferencji jest przyjrzenie się szerokiemu spektrum zagadnień związanych z okupacją niemiecką ziem polskich w latach 1939-1945 oraz jej powojennym reperkusjom. Zależy nam na ukazaniu form i metod eksterminacji ludności polskiej oraz pokazaniu ofiar i ich oprawców.

16 WRZEŚNIA
-
30 WRZEŚNIA

Wystawa „Ukradzione dzieciństwo”

Ekspozycja ukazuje życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenia II wojny światowej. Brutalnie przerwane przez wojnę i okupację dzieciństwo pozostawiło w ich życiu ogromną traumę. O wyborach między byciem ofiarą, biernym obserwatorem a obrońcą opowiada wystawa.

20 WRZEŚNIA
11.00-13.00

Konferencja edukacyjna dla młodzieży „Polacy na frontach II wojny światowej”

Spotkanie z młodzieżą szkolną regionu, w czasie którego historycy z olsztyńskiej delegatury IPN przybliżą wysiłek zbrojny Polaków biorących udział w najważniejszych bitwach II wojny światowej poza granicami okupowanego kraju.

 

IPN GDAŃSK

2 WRZEŚNIA
9.00
 

Otwarcie wystaw: „II wojna światowa na Pomorzu Gdańskim w fotografiach i dokumentach Instytutu Pamięci Narodowej” oraz „Ukradzione dzieciństwo”

Wystawa „II wojna światowa na Pomorzu Gdańskim w fotografiach i dokumentach Instytutu Pamięci Narodowej” została przygotowana przez pracowników Archiwum IPN Gdańsk.

Wystawa „Ukradzione dzieciństwo”, przygotowana przez Oddział IPN w Warszawie.

8 WRZEŚNIA
10.00-14.00
 

„Stu na Stulecie”. Przejazd rowerowy śladami wojennej historii Działdowa wraz z odsłonięciem pamiątkowej tablicy informacyjnej poświęconej KL Soldau

Przejazd rowerowy śladami wojennej historii Działdowa wraz z odsłonięciem pamiątkowej tablicy informacyjnej poświęconej KL Soldau, przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsk. 

8 WRZEŚNIA

 

Finał Gali Bohaterów, podczas której przypominane są sylwetki osób zasłużonych dla Polski

Bohaterowie edycji 2019:
Obrońcy Poczty Polskiej 1939 – bohater dla Polski i świata
Marian Rejewski – bohater dla nauki
Kazimierz Bieliński – bohater dla społeczeństwa
Sł. B. Stanisława Leszczyńska – bohater dla rodziny. Partnerem wydarzenia jest IPN Gdańsk.

13 WRZEŚNIA
9.00-18.00
 

Konferencja popularnonaukowa „Zbrodnie niemieckie, sowieckie oraz nacjonalistów ukraińskich dokonane na narodzie polskim i obywatelach II RP przed i w trakcie II wojny światowej. Wyzwania edukacyjne”

Udział w tym wydarzeniu wezmą historycy z całego kraju, specjaliści w zakresie badania zbrodni totalitaryzmów XX wieku.

21 WRZEŚNIA

 

Gra terenowa i piknik historyczny „Śladami obrońców Kępy Oksywskiej – wrzesień 1939”

W programie prelekcja na temat obrony Kępy Oksywskiej, rekonstrukcja historyczna, zwiedzanie wystawy poświęconej obronie polskiego Wybrzeża w 1939 roku i wiele innych atrakcji.

21 WRZEŚNIA

 

Premiera filmu „Zmarłych pogrzebać”

Film w reżyserii pracownika IPN Gdańsk Katarzyny Underwood, muzyka Krzesimira Dębskiego.

30 WRZEŚNIA

 

Szkolenie dla nauczycieli z wykorzystaniem puzzli edukacyjnych IPN „IV rozbiór Polski”

 

2 PAŹDZIERNIKA

 

Promocja książki Mateusza Kubickiego Kapitan ostatni opuszcza swój statek. Józef Władysław Bednarz (1879-1939)

Jest to pierwsza na polskim rynku wydawniczym próba odtworzenia całościowego życiorysu nieznanej szerzej postaci Józefa Bednarza – bojownika PPS walczącego o wolność ojczyzny, lekarza psychiatry, od 1933 r. dyrektora Krajowego Zakładu Psychiatrycznego w Świeciu nad Wisłą, jednej z ofiar „Intelligenzaktion” na Pomorzu Gdańskim.

10 PAŹDZIERNIKA
13.00
 

Otwarcie wystawy „Soldau – utajony ośrodek zagłady. Niemieckie obozy w Działdowie w latach II wojny światowej”

Wystawa autorstwa pracownika IPN Gdańsk Bartosza Januszewskiego.

DELEGATURA IPN W BYDGOSZCZY

28 SIERPNIA
-
15 WRZEŚNIA

Prezentacja wystawy „Zapomniani kaci Hitlera. »Samoobrona Niemiecka« na Pomorzu Gdańskim (Selbstschutz Westpreussen) w Polsce w 1939 r.”

Autorzy – dr Izabela Mazanowska i dr Tomasz Ceran – zgromadzili fotografie obrazujące zbrodniczą działalność organizacji obywateli polskich niemieckiego pochodzenia, członków Selbstschutzu Westpreussen w Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie, jesienią 1939 r. Na 20 planszach pokazano metodę zabijania, topografię terroru, sylwetki wybranych sprawców, miejsca kaźni oraz formy upamiętniania ofiar zbrodni.

1 WRZEŚNIA

 

Otwarcie wystawy „Okupacja i zbrodnie niemieckie na Kujawach i Pomorzu Południowym”

Wystawa przygotowana przez Delegaturę IPN w Bydgoszczy we współpracy z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1 WRZEŚNIA

15.00

Odsłonięcie tablicy informacyjnej IPN Gdańsk „Zbrodnia w Karolewie”

To miejsce szczególne, w którym dwudziestu członków organizacji Selbstschutz Westpreussen w ciągu 82 dni zabiło w brutalny sposób co najmniej 1781 mieszkańców z Więborka i okolic.

26 WRZEŚNIA
-
11 PAŹDZIERNIKA

Otwarcie wystawy „Ukradzione dzieciństwo”

Ekspozycja ukazuje życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenia II wojny światowej. Brutalnie przerwane przez wojnę i okupację dzieciństwo pozostawiło w ich życiu ogromną traumę. O wyborach między byciem ofiarą, biernym obserwatorem a obrońcą opowiada wystawa.

8 PAŹDZIERNIKA
11.00-14.30
 

Prezentacja materiałów edukacyjnych i portalu internetowego „Zbrodnia Pomorska 1939”

Promocja materiałów edukacyjnych i portalu internetowego „Zbrodnia Pomorska 1939” w formie szkoleń dla nauczycieli. Materiały edukacyjne oraz portal zostały przygotowane przez pracowników Delegatury IPN w Bydgoszczy dr. Tomasza Cerana oraz Mirosława Sprengera.

20 WRZEŚNIA

 

Kolejny odcinek programu Lekcja historii przygotowywany przy współpracy z IPN Rozstrzelana niepodległość. Ofiary zbrodni pomorskiej 1939”

Po emisji odbędzie się dyskusja z udziałem pracowników naukowych Delegatury IPN w Bydgoszczy.

28 WRZEŚNIA

 

Premiera filmu historycznego z cyklu Zbrodnia Pomorska 1939 odc. 3 „Szpęgawsk 1939" w reż. S. Bartkowskiego z Unisławskiego Towarzystwa Historycznego

Konsultantami naukowymi filmu byli m. in. historycy OBBH w Gdański: dr Izabela Mazanowska i Mateusz Kubicki.

IPN KATOWICE

 

30 SIERPNIA
12.00
 

Promocja publikacji Sonderfahndungsbuch Polen. Specjalna księga gończa dla Polski, oprac. Grzegorz Bębnik

Specjalna Księga Gończa dla Polski. Niemiecka lista proskrypcyjna z początku 1940 r., zawierająca nazwiska osób przeznaczonych do natychmiastowego aresztowania, opracowana przez Główny Urząd Policji Kryminalnej Rzeszy w Berlinie, we współpracy z działającymi na ziemiach polskich od września 1939 r. grupami operacyjnymi (Einsatzgruppen) policji bezpieczeństwa i SD. Reprint przygotowany na podstawie egzemplarza z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Katowicach sygn. IPN Ka 32/899 z uzupełnieniami z egzemplarza z zasobu Biblioteki Śląskiej w Katowicach sygn. II 849588, opatrzony krytycznym wstępem przygotowanym przez dr. hab. Grzegorz Bębnika.

31 SIERPNIA
17.00
 

Otwarcie wystawy „7 Dywizja Piechoty. Zapomniani bohaterowie 1939”

Ekspozycja poświęcona częstochowskiej 7 Dywizji Piechoty, mająca na celu spopularyzowanie historii działań bojowych dywizji we wrześniu 1939 roku, a także przedstawienie losów najważniejszych bohaterów tamtych wydarzeń. Na wystawę składają się zbiory muzealne i kolekcjonerskie, w tym zdjęcia, dokumenty, pamiątki i militaria (umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie Wojska Polskiego z 1939 roku).

Wystawa czynna do 19 stycznia 2020.

WRZESIEŃ

 

Rajd rowerowo-pieszy „Szlakiem walk 7 Dywizji Piechoty w obronie Częstochowy 1939”

Zorganizowany wspólnie z częstochowskimi szkołami, prowadzący szlakiem miejsc związanych z walkami 7 Dywizji Piechoty w obronie Częstochowy (tzw. reduty częstochowskiej) 2 września 1939 roku. Głównymi punktami na szlaku będą polskie schrony bojowe i obserwacyjne z września 1939 roku, które zachowały się na terenie miasta Częstochowy. Ponadto uczestnicy zwiedzą także inne miejsca związane z najciekawszymi epizodami wojennymi.

5 WRZEŚNIA
11.00
 

Otwarcie wystawy „Ukradzione dzieciństwo”

Wernisaż połączony z projekcją filmu „Polenlager Pogrzebin” podczas obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Raciborzu.

Wystawa czynna do 5 października 2019.

8 WRZEŚNIA
 

80. rocznica śmierci ks. Władysława Roboty, zamordowanego przez Niemców we wrześniu 1939

Msza św. w kościele Matki Boskiej Szkaplerznej w Gierałtowicach oraz uroczystość przy grobie ks. Władysława Roboty. Grób został odnowiony ze środków Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Katowicach

12 WRZEŚNIA
17.00

Wykład dr. Marka Szymaniaka „Obraz polskiego doświadczenia wojennego na wystawie głównej Muzeum II Wojny Światowej”

 

13 WRZEŚNIA

80. rocznica wybuchu II wojny światowej w Katowicach

 

 

14 WRZEŚNIA

80. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej w Kętach

 

25 WRZEŚNIA
-
27 WRZEŚNIA

XIX Rajd Historyczno-Turystyczny „Formacje graniczne II RP”

Rajd Historyczno-Turystyczny dla uczniów szkół podstawowych. Tegoroczna edycja będzie dotyczyła formacji granicznych II RP. Uczestnicy rajdu wyruszą autokarem z Katowic do Szczawnicy, skąd wyznaczonym szlakiem przejdą na Durbaszkę. Tam, następnego dnia, odbędzie się część konkursowa rajdu (test pisemny oraz sprawnościowy). Ostatniego dnia, uczestnicy Wąwozem Homole powrócą do Szczawnicy, skąd wyruszą autokarem w podróż powrotną do Katowic.

28 WRZEŚNIA

 

Otwarcie ścieżki edukacyjnej „Szlakiem walk Oddziału Wydzielonego »Truskolasy« 1 IX 1939”

Ścieżka edukacyjna ma na celu spopularyzowanie wiedzy o wrześniowych walkach Oddziału Wydzielonego „Truskolasy” prowadzonych na terenie obecnej Gminy Wręczyca Wielka. Celem powstania projektu jest ukazanie wysiłku żołnierzy I batalionu 27 pp mjr. Mariana Szulca, którzy 1 września 1939 roku prowadzili ofiarne i skuteczne działania opóźniające przeciwko oddziałom niemieckiej 14 Dywizji Piechoty oraz części 1 Dywizji Pancernej.

3 PAŹDZIERNIKA

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 100. rocznicy I Powstania Śląskiego

 

IPN KRAKÓW

29 SIERPNIA
10.00
 

Otwarcie wystawy plenerowej IPN „Ukradzione dzieciństwo”

Ekspozycja przygotowana przez Oddział Instytutu w Warszawie, ukazuje życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenia II wojny światowej. Okres dzieciństwa, który został brutalnie przerwany przez politykę terroru prowadzoną przez okupantów, pozostawił w życiu małych Polaków ogromną traumę. Ekspozycja odnosi się do losów dzieci z różnych mniejszości narodowych, w tym: Żydów, Romów, Ukraińców, Białorusinów, Poleszuków, Karaimów, Ormian, Hucułów, a także do traumatycznych przeżyć związanych z gettem, obozem, przymusową pracą, deportacjami, egzekucjami.

Wystawa czynna do 16 września.

30 SIERPNIA

80. rocznica wybuchu II wojny światowej – dodatek prasowy Oddziału IPN w Krakowie do „Dziennika Polskiego”

W numerze

  • Filip Musiał, Dążenie ku samozagładzie 
  • Joanna Lubecka, Niemcy idą na wojnę
  • Anna Zechenter, Kremlowska droga do paktu Ribbentrop-Mołotow

 

31 SIERPNIA
-
1 WRZEŚNIA

Uroczystości w 80. rocznicę bitwy radłowskiej

31 sierpnia, godz. 15, Biskupice Radłowskie (pow. tarnowski) – złożenie kwiatów przy pomniku, rekonstrukcja historyczna pt. „Bitwa o most w Biskupicach Radłowskich”, piknik historyczny i koncert (stoisko edukacyjne krakowskiego IPN)

1 września, godz. 10.10, Urząd Miasta w Radłowie (pow. tarnowski) – odsłonięcie tablicy pamięci gen. Tadeusza Tumidajskiego (sfinansowana przez krakowski IPN), godz. 10.30, pomnik Bohaterów Września 1939 – oddanie hołdu poległym żołnierzom, godz. 11.00, cmentarz parafialny w Radłowie – msza święta, Apel Poległych, salwa honorowa, złożenie kwiatów

1 WRZEŚNIA
7.00
 

80. rocznica zestrzelenia pierwszych samolotów niemieckich przez płk. Władysława Gnysia

Uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym zestrzelenie pierwszych samolotów niemieckich w II wojnie światowej przez por. Władysława Gnysia nad miejscowością Żurada koło Olkusza. Por. Gnyś zestrzelił dwa samoloty Dornier Do-17, lecąc maszyna P-11c.

1 WRZEŚNIA
8.00
 

80. rocznica śmierci kpt. Mieczysława Medweckiego

Uroczystość złożenia kwiatów na grobie lotnika kpt. Mieczysława Medweckiego, pierwszego pilota zestrzelonego we wrześniu 1939 r. nad lotniskiem Balice, przez samoloty Luftwaffe, wracające z nalotu na Kraków.

1 WRZEŚNIA
12.00
 

Uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Krakowskie obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej organizowane przez wojewodę małopolskiego we współpracy z Oddziałem IPN w Krakowie. Uroczystości poprzedzi msza święta w katedrze wawelskiej (godz. 10.00), odprawiona przez metropolitę krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego.

1 WRZEŚNIA
12.00
 

Uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz bitwy 10. Brygady Kawalerii płk. Stanisława Maczka

Uroczystość organizowana przez powiat suski, stowarzyszenie mieszkańców Spytkowic i wójta gminy Jordanów, upamiętniające walkę 10. Brygady w Wysokiej koło Jordanowa, prowadzoną w obronie Armii Kraków, w dniach 1-3 września 1939 r.

1 WRZEŚNIA

 

Wystawa „Wrzesień 1939”

Wystawa elementarna skierowana do szkół, podmiotów samorządowych i instytucji kultury, prezentująca historię walk we wrześniu 1939 roku.

2 WRZEŚNIA

 

Premiera konkursu krakowskiego IPN i Radia Kraków „2 pytania o II wojnę światową”

W każdy poniedziałek września między godz. 8.00 a 10.00 rano na stronach internetowych Oddziału IPN w Krakowie i Radia Kraków, a także na profilu facebookowym Centrum Edukacyjnego „Przystanek Historia” opublikowane zostanie pytanie eliminacyjne. Następnie, o godz. 13.50 w programie „O tym się mówi” na antenie Radia Kraków rozegra się w każdy wrześniowy poniedziałek finał konkursu.

3 WRZEŚNIA

 

Uroczystości, organizowane przez Komitet Społeczny im. Świętego Sebastiana

Udział wezmą funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z Nowego Sącza i żołnierze 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Krakowa
Godz. 10.00 – otwarcie wystawy pt. „Wrzesień 1939” w szkole podstawowej
Godz. 10.30 – msza święta w kościele, w intencji poległych żołnierzy i pomordowanych mieszkańców w 80. rocznicę tragicznych wydarzeń
Dalsza część obchodów przy obelisku

4 WRZEŚNIA

 

Gminne obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

10.00 – msza święta w kościele parafialnym w Tymbarku w intencji poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej
11.00 – odsłonięcie tablicy pamięci kpt. Tadeusza Paolone (na zdjęciu) na budynku Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark
11.30 – akt nadania imienia kpt. Tadeusza Paolone Bibliotece Publicznej Gminy Tymbark
11.35 – wykład dr. Macieja Korkucia, naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie, pt. „II wojna światowa – wyzwania pamięci w XXI wieku”
11.55 – wykład Przemysława Bukowca pt. „Kpt. Tadeusz Paolone – Ocalić od zapomnienia”

6 WRZEŚNIA
10.00
 

Uroczystości upamiętniające bitwę pododdziałów 55. Dywizji Piechoty

Do bitwy proszowickiej doszło w nocy z 6 na 7 września 1939 r., gdy oddziały 55. DP zostały zaatakowane od strony Słomnik przez niemiecką kolumnę pancerną. W wyniku całonocnych walk oraz natarcia niemieckiego 7 września zginęło 120 żołnierzy, głównie z 204. pułku piechoty oraz 65. pułku artylerii lekkiej.

6 WRZEŚNIA

 

Zajęcia edukacyjne na temat kampanii wrześniowej

Zajęcia organizowane przez Oddział IPN w Krakowie i Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, z udziałem doktorów Dawida Golika i Marcina Chorązkiego z krakowskiego IPN. Podczas zajęć ogłoszenie kolejnej edycji konkursu o elitach Ziemi Sądeckiej.

9 WRZEŚNIA
12.00
 

Uczczenie bohaterskiej śmierci żołnierzy 3. batalionu 5. Pułku Strzelców Podhalańskich

Żołnierze polegli w bitwie z Niemcami 9 września 1939 r. w Puszczy Niepołomickiej.

10 WRZEŚNIA
9.00
 

Konferencja naukowa „Wrzesień 1939 w południowej Polsce”

Podczas obrad poruszone zostaną tematy związane z przygotowaniami i planami strategicznymi obu stron konfliktu, przebiegiem działań militarnych, zbrodniami popełnianymi przez wojska niemieckie oraz postawami mieszkańców Polski. Uczestnicy konferencji – historycy z różnych polskich ośrodków naukowych oraz z Niemiec i Słowacji – skupią się na wydarzeniach w Polsce południowej, od Górnego Śląska przez Małopolskę po Lwów.

14 WRZEŚNIA

 

Sesja regionalna z udziałem dr. Dawida Golika, poświęcona wydarzeniom z początku II wojny światowej

 

16–17 WRZEŚNIA
 

80. rocznica sowieckiej agresji na Polskę i Dzień Sybiraka

Dwudniowe uroczystości, zorganizowane przez wojewodę małopolskiego, krakowski IPN, Związek Sybiraków Oddział w Krakowie, Komitet Opieki nad Miejscami Zbrodni Komunizmu i Kuratorium Oświaty w Krakowie

17 WRZEŚNIA

Krakowski IPN współfinansował dwie tablice pamięci w Więcławicach Starych odłonięte podczas uroczystości 17 września 2019

 

 

19 WRZEŚNIA
18.00

Otwarcie wystawy „Oblężenie Warszawy 1939. Fotografie Juliena Bryana”

 

26 WRZEŚNIA
10.00
 

Konferencja edukacyjna „Wrzesień 1939 na Kresach II Rzeczypospolitej”

Konferencja przeznaczona dla uczniów i nauczycieli małopolskich szkół, podczas której wygłoszone zostaną wykłady o przebiegu walk na Kresach we wrześniu 1939. Tematy wykładów: obrona Lwowa, obrona Grodna, walki Korpusu Ochrony Pogranicza z Armią Czerwoną.

26 WRZEŚNIA
16.00
 

Uroczystości upamiętniające bitwę pod Mokrą

Uroczystości oraz rekonstrukcja bitwy pod Mokrą, stoczonej przez Wołyńską Brygadę Kawalerii.

WRZESIEŃ

IPN remontuje na cmentarzu Rakowickim kwaterę Żołnierzy Września '39

 

 

3 PAŹDZIERNIKA

 

Wykład dr. Dawida Golika na temat udziału wojsk słowackich w ataku na Polskę

 

 

DELEGATURA IPN KIELCE

28 LIPCA
 

Promocja publikacji „Ojciec Wojciech Szlenzak 1916–1997. Strażnik pamięci o Sandomierskich Kolumbach”

Broszura edukacyjna poświęcona Wojciechowi Szlenzakowi, który był związany z sandomierskimi strukturami Armii Krajowej od 1942. Autor omówił najważniejsze etapy życia duchownego związanego z ziemią sandomierską, uczestnika bitwy oraz osoby zaangażowanej w kultywowanie pamięci o jej ofiarach. Publikacja kieleckiego IPN stanowi poszerzoną oraz uszczegółowioną wersję referatu wygłoszonego przez Roberta Piwko podczas II edycji spotkań z cyklu „Pamięci Sandomierskich Kolumbów” (28 lipca 2018 r.). Inauguruje serię wydawniczą ‒ „Biblioteczkę Sandomierskich Kolumbów”.

 
1 WRZEŚNIA
10.15
 

Świętokrzyskie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Wojewódzkie uroczystości upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej odbędą się 1 września 2019 r. w Skarżysku-Kamiennej. Weźmie w nich udział naczelnik Delegatury IPN w Kielcach dr Dorota Koczwańska-Kalita.

 

15 WRZEŚNIA
 

W Krajnie (woj. świętokrzyskie) oddano hołd bohaterom Września

 

16 WRZEŚNIA
10.00-14.00

Cykl konferencji edukacyjnych „W drodze do wolności: 1939: pierwszy rok walki”

 

17 WRZEŚNIA
 

Wykład dr. Marka Jedynaka z delegatury IPN w Kielcach poświęcony losom ppłk. Antoniego Wiktorowskiego „Kruka”

Wykład poświęcony losom ppłk. Antoniego Wiktorowskiego „Kruka” z perspektywy powstania jednej z pierwszych konspiracyjnych organizacji na Kielecczyźnie po przegranej wojnie obronnej 1939 r.

17 WRZEŚNIA
18.00

Koncert „Niepodległa Pieśń”

 

18 WRZEŚNIA
17.00

Projekcja filmu „…Gdziekolwiek jesteś panie prezydencie…”

 

25 WRZEŚNIA
 

Gra miejska „Śladami Wojtka”

Zgłoszenia udziału przyjmujemy do 20 września 2019 r. e-mailem: edyta.krezolek@ipn.gov.pl

WRZESIEŃ

Zapal Znicz Pamięci. Akcja Delegatury IPN w Kielcach

 

 

2 PAŹDZIERNIKA
-
31 PAŹDZIERNIKA
 

Wystawa „Ukradzione dzieciństwo”

Ekspozycja ukazuje życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenia II wojny światowej. Brutalnie przerwane przez wojnę i okupację dzieciństwo pozostawiło w ich życiu ogromną traumę. O wyborach między byciem ofiarą, biernym obserwatorem a obrońcą opowiada wystawa.

8 LISTOPADA

17.00 i 19.00

Koncert „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”

Koncert szlagierów z okresu międzywojennego w wykonaniu zespołu Go!Band

 

IPN LUBLIN


20 LIPCA
-
21 LIPCA

XXIII Rajd Rowerowy IPN „Śladami bitew Września 1939 na ziemi radomskiej” 

Celem tej wyprawy było oddanie hołdu żołnierzom Wojska Polskiego walczącym z Niemcami we wrześniu 1939 roku w bitwach pod Barakiem i pod Iłżą. Uczestnicy rajdu podczas dwudniowej wyprawy liczącej około 150 km odwiedzili miejsca bitew Września 1939, zapalili znicze na grobach żołnierskich na cmentarzach w Szydłowcu, Iłży, Antoniowie i Grabowcu  a także wysłuchali prelekcji pracownika IPN Bogusława Beka na temat wydarzeń sprzed 80 lat.

29 SIERPNIA
-
20 WRZEŚNIA

Prezentacja wystawy „Ukradzione dzieciństwo”

Ekspozycja ukazuje życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenia II wojny światowej. Brutalnie przerwane przez wojnę i okupację dzieciństwo pozostawiło w ich życiu ogromną traumę. O wyborach między byciem ofiarą, biernym obserwatorem a obrońcą opowiada wystawa.

1 WRZEŚNIA

80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Uroczystości w Lublinie

 

2 WRZEŚNIA

 

Prezentacja albumu „Bombardowanie Lublina”

Reprint albumu z 9 września 1939. Organizatorzy wydarzenia: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN Lublin, Muzeum pod Zegarem.

 

10 WRZEŚNIA

 

Konferencja naukowa „Formacje pancerno-motorowe Wojska Polskiego i ich udział w wojnie obronnej 1939 r.”

Organizatorem konferencji jest Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Lublinie.

11 WRZEŚNIA
-
14 WRZEŚNIA

Rajd historyczny trasą walk Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej

Uczestnicy rajdu przejadą wozami z epoki przez Zamojszczynę. Podczas rajdu będzie można zobaczyć wiele zabytkowych pojazdów, zaplanowano również konferencje popularnonaukowe na temat II wojny światowej oraz pokazy pancerno-motorowe, a także prezentacje umundurowania i wyposażenia Wojska Polskiego podczas wojny obronnej we wrześniu 1939 r.

13 WRZEŚNIA
10.00
 

Uroczystości 80. rocznicy bombardowania Frampola

Organizatorami uroczystości są Urząd Miasta Frampola i Oddział IPN w Lublinie.

24 WRZEŚNIA

 

Szkolenie dla nauczycieli „Wrzesień 1939 r. na Lubelszczyźnie”

Organizatorzy: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN Lublin, Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Lublin, Muzeum Lubelskie, Muzeum pod Zegarem

25 WRZEŚNIA
-
27 WRZEŚNIA

Ogólnopolska konferencja naukowa „Geneza wybuchu II wojny światowej: aspekt polski i międzynarodowy”

Organizatorem konferencji jest Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Lublinie.

WRZESIEŃ

Ekspozycje o II wojnie światowej w IPN Lublin

W siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie można zobaczyć wystawę, galerię fotoprintów, dokumenty, gazety, wspomnienia i militaria związanych z tym konfliktem zbrojnym. Nasze ekspozycje są dostępne do zwiedzania od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 w holu budynku i sali konferencyjnej.

WRZESIEŃ

 

Śpiewnik Żołnierzy Września

Śpiewnik przygotowany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie.

WRZESIEŃ

 

Aplikacja „Bombardowanie Lublina. 80 rocznica”

Aplikacja na systemy Android, ukazująca jak wyglądały miejsca zbombardowane w Lublinie, po najechaniu na nie za pomocą aparatu smartfona. Planowana jest specjalna premiera aplikacji.

1 PAŹDZIERNIKA
 

Obchody 80. rocznicy bitwy pod Wytycznem 

Organizator: Oddział IPN w Lublinie

 

9 PAŹDZIERNIKA

 

95. rocznica powstania Korpusu Ochrony Pogranicza

Uroczyste obchody oraz premiera komiksu o walkach żołnierzy KOP „Sarny” z wojskami sowieckimi 17–21 września 1939 r. w okolicach Tynnego.

 

IPN ŁÓDŹ

29 SIERPNIA
-
12 WRZEŚNIA

Prezentacja wystawy „Ukradzione dzieciństwo”

Ekspozycja ukazuje życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenia II wojny światowej. Brutalnie przerwane przez wojnę i okupację dzieciństwo pozostawiło w ich życiu ogromną traumę. O wyborach między byciem ofiarą, biernym obserwatorem a obrońcą opowiada wystawa.

31 SIERPNIA
-
1 WRZEŚNIA

Lokalny dodatek historyczny „Ludność cywilna w Łodzi w przededniu i w czasie kampanii wrześniowej 1939 r.”

Dodatek prasowy do „Gazety Polskiej Codziennie” przygotowany przez łódzki oddział IPN

 

1 WRZEŚNIA

 

Obchody 80. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej

Obchody z udziałem „Chóru Dzieci Łodzi” oraz pracowników Oddziału IPN w Łodzi, którzy omówili prezentowane materiały dot. II wojny światowej.

1 WRZEŚNIA
17.00
 

„Wojenne losy piosenki” – koncert upamiętniający 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Zaprezentowane zostały utwory związane z historią Polski i Polaków w latach 1939-1945, w tym piosenki z epoki, takie jak m.in. „Serce w plecaku” czy „Czerwone maki na Monte Cassino”, oraz autorskie kompozycje Chóru. Części muzycznej towarzyszyły krótkie prelekcje pracowników łódzkiego IPN, przybliżające słuchaczom tło historyczne i genezę wykonywanych utworów. Całość zwieńczył pokaz unikatowych zdjęć z epoki.

1 WRZEŚNIA

 

Prezentacja materiałów archiwalnych „Łódź w okresie II wojny światowej”

Inauguracja specjalnie przygotowanej informacji tematycznej na stronie internetowej Oddziału IPN w Łodzi z wybranymi materiałami z zasobu Oddziałowego Archiwum dotyczącymi II wojny światowej.

2 WRZEŚNIA
-
6 WRZEŚNIA

Konkurs „Łódź w okresie II wojny światowej”

Konkurs wiedzy historycznej na temat okresu II wojny światowej w mediach społecznościowych przeprowadzony przez oddział IPN w Łodzi.                                                                          

4 WRZEŚNIA
9.30-15.00

Ogólnopolska konferencja naukowa „Wrzesień 1939 roku w Łodzi i regionie łódzkim – losy ludności cywilnej”

Celem konferencji jest przyjrzenie się szerokiemu spektrum zagadnień związanych z okupacją niemiecką ziem regionu łódzkiego w 1939 roku, w tym zaprezentowanie form reakcji ludności cywilnej na wybuch i przebieg działań zbrojnych oraz ukazanie metod eksterminacji mieszkańców regionu łódzkiego. Zaprezentowany zostanie stan badań nad problematyką eksterminacji ludności II Rzeczypospolitej, zbrodnie formacji niemieckich na polskiej ludności cywilnej, obozy, losy mniejszości narodowych II Rzeczypospolitej w 1939 r., miejsca kaźni, procesy zbrodniarzy, zbrodnie nieosądzone, niemieckie prawo okupacyjne, powojenne upamiętnienia walki i męczeństwa mieszkańców ziem okupowanych, powojenne reperkusje niemieckiej okupacji ziem polskich.

4 WRZEŚNIA
9.00
 

Referat dr Joanny Żelazko (OBBH IPN w Łodzi) „»III Rzesza będzie prowadziła wojnę w sposób humanitarny«. Zbrodnie Wehrmachtu w zachodniej części województwa łódzkiego w pierwszej dekadzie września 1939 roku”

Wykład w ramach sesji popularnonaukowej w 80. rocznicę spalenia Złoczewa.

4 WRZEŚNIA
10.00

 

Prezentacja komiksu Waleczny Tadzio

Komiks poświęcony postaci por. Tadeusza Jeziorowskiego – bohatera wojny polsko-bolszewickiej i wojny 1939 r. Od sierpnia 1939 r. blisko obecnego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie – Ksawerowie, nieopodal Pabianic, funkcjonowało wojskowe lotnisko polowe, na którym stacjonowały przebazowane ze Lwowa polskie samoloty myśliwskie. 4 września 1939 r. w walce powietrznej w obronie lotniska poległ por. Jeziorowski, który pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.

4 WRZEŚNIA
11.00

Zajęcia dla harcerzy z Płocka

Zajęcia przy mogiłach żołnierzy września 1939 r. oraz przy grobie por. pil. Tadeusza Jeziorowskiego.
Organizator: OBEN IPN w Łodzi

5 WRZEŚNIA 

Otwarcie wystawy „Oblężenie Warszawy 1939 r. Fotografie Juliena Bryana”

Wydarzeniu będą towarzyszyć krótka  prezentacja o losach bohaterskiego pilota por. Tadeusza Jeziorowskiego oraz zajęcia z komiksem „Waleczny Tadzio”

Organizator: OBEN IPN w Łodzi

6 WRZEŚNIA

 

Uhonorowanie nauczycieli zasłużonych dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Łódź

Przekazanie nauczycielom materiałów edukacyjnych poświęconych II wojnie światowej, uhonorowanie dyplomem nauczycieli najbardziej zasłużonych dla ŚZŻAK Okręg Łódź.

7WRZEŚNIA
12.00
 

Promocja gier edukacyjnych i komiksu IPN

Promocja gier edukacyjnych IPN nawiązujących do II wojny światowej oraz komiksu historycznego „Waleczny Tadzio” o por. pil. Tadeuszu Zygmuncie Jeziorowskim – bohaterze wojny polsko-bolszewickiej i walk we wrześniu 1939 r. (organizator: OBEN IPN w Łodzi).

10 WRZEŚNIA
12.00

 

Prezentacja komiksu Waleczny Tadzio

Prezentacja komiksu poświęconego postaci por. Tadeusza Jeziorowskiego – bohatera wojny polsko-bolszewickiej i wojny 1939 r.

11 WRZEŚNIA
11.00 i 16.00

Prezentacja publikacji Pawła Wąsa (OBBH IPN w Łodzi) pt. „Konspiracyjne Wojsko Polskie – album fotograficzny”

11.00 – spotkanie dla młodzieży szkolnej

11 WRZEŚNIA
12.00
 

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej ppor. Bronisława Dudę ,,Cygana”

Ppor. Bronisław Duda „Cygan” był właścicielem młyna-elektrowni w Petrykozach, uczestnikiem wojny obronnej 1939 r., szefem Kedywu AK Obwodu Końskie.

12 WRZEŚNIA
17.30

Wykład Artura Ossowskiego (OBEN IPN w Łodzi) pt. Bohaterowie września 1939 r. – por. pil. Tadeusz Jeziorowski (1908–1939)

opis

13 WRZEŚNIA

 

Prezentacja gry edukacyjnej „First to Fight. Polacy na frontach II wojny światowej”

 

14 WRZEŚNIA
9.00
 

Wyjazd studyjny dla nauczycieli „Bohater dwóch wojen – Tadeusz Jeziorowski”

Wyjazd zorganizowany przez OBEN IPN w Łodzi.

16 WRZEŚNIA
10.00-12.00
 

Spotkanie popularnonaukowe „»Nadszedł czas wyzwolenia bratnich narodów…«. Agresja sowiecka na Polskę 17 września 1939 r.”

Spotkanie przeznaczone dla młodzieży szkół średnich oraz osób dorosłych. Część pierwsza – wykład historyczny na temat agresji sowieckiej 17 września 1939 r. oraz sytuacji ludności cywilnej na terenach zajętych i wcielonych do ZSRS. Po przerwie rozmowa ze świadkami wydarzeń – kombatantami m.in. ze Związku Sybiraków i Rodziny Katyńskiej, moderowana przez pracownika Oddziału IPN w Łodzi.

16 WRZEŚNIA
14.00
 

Szkolenia dla nauczycieli z gier dydaktycznych opracowanych przez OBEN IPN w Łodzi

Organizatorzy: IPN Gdańsk i IPN Łódź.

18 WRZEŚNIA
11.00
 

Szkolenie dla nauczycieli na temat walk we wrześniu 1939 r. na ziemi łódzkiej

Szkolenie organizowane przez pracowników OBEN IPN w Łodzi.

19 WRZEŚNIA

 

Zajęcia pracowników OBEN IPN w Łodzi z gry edukacyjnej „IV rozbiór Polski”

godz. 10.00

 

19 WRZEŚNIA

 

Prezentacja gry edukacyjnej „First to Fight. Polacy na frontach II wojny światowej”

 

21 WRZEŚNIA
9.00
 

Udział pracowników OBEN IPN w Łodzi w pikniku z okazji święta 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego

Promocja gier edukacyjnych IPN o tematyce lotniczej oraz komiksu historycznego „Waleczny Tadzio” o por. pil. Tadeuszu Jeziorowskim.

21 WRZEŚNIA
17.00

Wykład dr. hab. Janusza Wróbla (OBBH IPN w Łodzi) pt. Wieluń – 1 września 1939 r.

22 WRZEŚNIA
10.30-13.30
 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 80. rocznicę śmierci Błażeja Stolarskiego

Upamiętnienie Błażeja Stolarskiego – członka Tymczasowej Rady Stanu KP, ministra rolnictwa, posła wicemarszałka Senatu II RP, wybitnego działacza społecznego i gospodarczego. Uroczystości będzie towarzyszyć promocja wrześniowego numeru „Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej” z tekstem dotyczącym Błażeja Stolarskiego

22 WRZEŚNIA

 

Rajd rowerowy „Wojennym szlakiem”

Druga edycja rajdu organizowanego we współpracy ze stowarzyszeniem Strefa Rowerowa Brzeziny. Trasa o długości ok. 55 km poprowadzi szlakiem miejsc pamięci m. in. „Bitwy nad Bzurą” zlokalizowanych na obszarze pow. zgierskiego (gminy Stryków, Głowno). Uczestnicy rajdu odwiedzą upamiętnienia: pomniki i groby wojenne bohaterów walk o wolność i niepodległość Polski.

24 WRZEŚNIA

 

Otwarcie wystawy „Byliśmy – żołnierze Okręgu Łódź SZP-ZWZ-AK”

Wydarzeniu będzie towarzyszyć krótka prezentacja multimedialna, w której zostaną zaprezentowane elementy wystawy oraz pomoce edukacyjne.                                                                                   

24 WRZEŚNIA
12.00

Wykład dr. Macieja Hubki (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim) pt. Z dziejów Kampanii Polskiej 1939 r. na ziemi opoczyńskiej

Prelekcja w ramach Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim

25 WRZEŚNIA
17.00

Panel dyskusyjny „Polskie Państwo Podziemne. Sukces czy porażka?”

opis

26 WRZEŚNIA
 

Odsłonięcie tablic poświęconych cywilnym ofiarom zamordowanym przez Niemców 14 września 1939 r. w miejscowości Piątek

26 WRZEŚNIA

 

Rajd edukacyjny „Wrześniowym szlakiem – od Bzury po Kampinos”

Terenowa lekcja historii skierowana do wybranych grup uczniowskich w ogólnej liczbie ok. 80 osób

 

IPN POZNAŃ

4 CZERWCA
-
10 LIPCA

Wystawa „Wypędzeni 1939. Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy”

Prezentacja wystawy w wersji niemieckojęzycznej pt. „Vertriebene 1939. Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten” na terenie Niemiec.

13 CZERWCA
-
11 LIPCA

Wystawa „Wypędzeni 1939. Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy”

Prezentacja wystawy w wersji niemieckojęzycznej pt. „Vertriebene 1939. Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten” na terenie Niemiec.

10 SIERPNIA
10.00-16.00

Rajd Rowerowy „Ścieżkami historii. Śladami II wojny światowej”

Tematyką przewodnią tegorocznej edycji rajdu były represje okupanta niemieckiego wobec ludności polskiej. Rajd rozpoczął się przy Mogile Duchownych w Lesie Zakrzewskim, następnie uczestnicy przejechali w kierunku Poznania nad Jezioro Rusałka, a ostatnim etapem była wizyta w Forcie VII – Muzeum Martyrologii Wielkopolan. W każdym z odwiedzanych miejsc pamięci uczestnicy wysłuchali prelekcji. Długość trasy wyniosła  około 27 km.

29 SIERPNIA
-
29 WRZEŚNIA

Wystawa „Wypędzeni 1939. Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy”

Prezentacja wystawy w wersji niemieckojęzycznej pt. „Vertriebene 1939. Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten” na terenie Niemiec.

30 SIERPNIA
12.00
 

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej polskiego lotnika, bohatera II wojny światowej por. Czesława Nowaka

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu jest jednym z fundatorów tablicy upamiętniającej bohaterskiego pilota.

1 WRZEŚNIA
13.00

„Przerwany koncert”: Przystanek Historia IPN w Radiu Poznań 

Wydarzenie nawiązuje do przerwanego 1 września 1939 r. koncertu radiowego wybitnego kompozytora, wirtuoza organów, autora muzyki do „Roty”, Feliksa Nowowiejskiego. Jednym z gości Przystanku Historia będzie wnuczka artysty, Bogna Nowowiejska-Bielawska. Koncert przeplatany będzie rozmowami z historykami na temat II wojny światowej.  

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Należy zapisać się na listę gości, pisząc na adres mailowy: historia@radiopoznan.fm lub dzwoniąc pod numer 793 115 361.

Zapraszamy do wysłuchania audycji na antenie Radia Poznań

3 WRZEŚNIA
-
20 PAŹDZIERNIKA

Prezentacja wystawy „Ukradzione dzieciństwo” 

Ekspozycja ukazuje życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenia II wojny światowej. Brutalnie przerwane przez wojnę i okupację dzieciństwo pozostawiło w ich życiu ogromną traumę. O wyborach między byciem ofiarą, biernym obserwatorem a obrońcą opowiada wystawa.

4 WRZEŚNIA
-
11 PAŹDZIERNIKA

Lekcje terenowe „Tramwajem przez historię najnowszą. Wrzesień 1939”

Lekcje terenowe dla grup zorganizowanych – zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas podróży zabytkowym tramwajem ulicami Poznania uczestnicy poznawać będą miejsca związane z wojną.

Obowiązują zapisy.

10 WRZEŚNIA

Odsłonięcie tablic inskrypcyjnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie

Tablice przypominają profesorów, uczniów i wychowanków szkoły, poległych, zamordowanych i zaginionych w czasie II wojny światowej. Upamiętnienie znajdujące się w budynku szkoły stanie się dla jej uczniów ważną lekcją historii oraz skarbnicą wzorów bohaterskich postaw.

10 WRZEŚNIA

 

Odsłonięcie odnowionej tablicy na pomniku upamiętniającym mieszkańców Niewolna zamordowanych przez Niemców we wrześniu 1939 r. 

Tablica upamiętnia mieszkańców Niewolna zamordowanych przez Niemców we wrześniu 1939 r. oraz mieszkańców Niewolna zamęczonych w niemieckich obozach koncentracyjnych i w więzieniu w Inowrocławiu.

12 WRZEŚNIA
-
28 WRZEŚNIA

Wystawa „Wypędzeni 1939. Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy”

Prezentacja wystawy w wersji niemieckojęzycznej pt. „Vertriebene 1939. Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten” na terenie Niemiec.

21 WRZEŚNIA
12.00

Geocaching – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej

Spotkanie w ramach projektu edukacyjnego korzystającego z zasad geocachingu, który pozwoli poznać najważniejsze wydarzenia i miejsca związane z II wojną światową w regionie poznańskim. Najważniejszym wydarzeniem będzie aktywacja skrzynek geocache przygotowanych przez IPN. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli także zwiedzić Fort VII oraz otrzymają materiały edukacyjne wydane przez IPN.

21 WRZEŚNIA

 

Wykład „Operacja Tanennberg”

Wykład otwarty dla nauczycieli.

23 WRZEŚNIA

 

Sympozjum ORP „Orzeł” oraz spotkanie z członkami Ekspedycji „Santi Odnaleźć Orła”

Ekspedycja „Santi Odnaleźć Orła” od kilku lat poszukuje wraku okrętu legendy ORP „Orzeł”, który spoczywa na dnie Morza Północnego. Dotychczasowe poszukiwania pozwoliły na zweryfikowanie większości hipotez dotyczących okoliczności zatonięcia okrętu. W bieżącym roku wyruszy kolejna ekspedycja.

Spotkanie w ramach „Przystanku Historia”.

28 WRZEŚNIA
-
3 PAŹDZIERNIKA

Upamiętnienie ofiar Zamku Hartheim, KL Mauthausen, KL Gusen – inauguracja akcji „Zapal Znicz Pamięci”

Wyjazd Pamięci Hartheim – martyrologia Polaków; upamiętnienie ofiar Zamku Hartheim, KL Mauthausen, KL Gusen – inauguracja akcji „Zapal Znicz Pamięci” dla nauczycieli, uczestników projektu edukacyjnego

30 WRZEŚNIA
9.00-14.00
 

Konferencja dla młodzieży „Wrzesień 1939 roku 80 lat później”

Uczestnikami i prelegentami mogą zostać uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. To oni wystąpią w roli prowadzących i wygłaszających swoje przygotowane wcześniej wystąpienia panelowe. Konferencja będzie podzielona na trzy panele tematyczne: „A jednak wojna! – Nóż w plecy”, „Represje i wysiedlenia”, „Polskie Państwo Podziemne '39”

12 PAŹDZIERNIKA
10.00-18.00
 

III Wielkopolskie Forum Pamięci

Temat przewodni forum: okupacja niemiecka w Wielkopolsce 1939-1945. Miejsca pamięci, specyfika regionu, edukacja.

15 PAŹDZIERNIKA

 

Sesja naukowa na temat II wojny światowej połączona z prezentacją wystawy IPN o Polskim Państwie Podziemnym

 

27 PAŹDZIERNIKA

Akcja „Zapal Znicz Pamięci”

Akcja, akcja realizowana we współpracy z Oddziałowymi Biurami Edukacji Narodowej w Katowicach, Gdańsku, Łodzi i Delegaturą w Bydgoszczy oraz lokalnymi rozgłośniami radiowymi, dotyczy upamiętniania ofiar Operacji Tannenberg

29 PAŹDZIERNIKA
-
30 LISTOPADA

Wystawa „Wypędzeni 1939. Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy”

Prezentacja wystawy w wersji niemieckojęzycznej pt. „Vertriebene 1939. Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten”.

PAŹDZIERNIK 2019
-
MAJ 2020

Konkurs „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”

Celem konkursu jest zachęcenie do rodzinnych dyskusji o historii II wojny światowej i o wplecionych w nią losach przodków. Szczególnie zależy nam na przypomnieniu ofiar poniesionych przez Polaków zamieszkujących na ziemiach wcielonych w 1939 roku do III Rzeczy Niemieckiej. Interesuje nas również życie codzienne pod okupacją niemiecką, to, jak w czasie tak traumatycznym, radzili sobie ludzie niezaangażowani bezpośrednio w działania wojenne.

5 LISTOPADA

 

Wystawa „Wypędzeni 1939. Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy”

Prezentacja wystawy w wersji niemieckojęzycznej pt. „Vertriebene 1939. Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten”.

LISTOPAD

 

Wystawa „Wypędzeni 1939. Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy”

Prezentacja wystawy w wersji niemieckojęzycznej pt. „Vertriebene 1939. Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten”.

9 GRUDNIA

 

Wystawa „Wypędzeni 1939. Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy”

Prezentacja wystawy w wersji niemieckojęzycznej pt. „Vertriebene 1939. Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten”.

 

IPN RZESZÓW

3 LIPCA
-
29 SIERPNIA

Prezentacja wystawy „Podkarpacki wrzesień 1939”

Wystawa jest poświęcona początkowemu etapowi II wojny światowej w południowo-wschodniej części obecnej Polski. Pokazano polskie jednostki wojskowe stacjonujące na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu nr X w Przemyślu przed wrześniem 1939 r. Zamieszczone fotografie pochodzą zarówno z lat dwudziestych, jak również z końca lat trzydziestych, kiedy następowały zmiany w wyposażeniu wojska i powstały pierwsze oddziały zmotoryzowane.

SIERPIEŃ
-
GRUDZIEŃ

Prezentacja fotografii wielkoformatowych na budynku IPN w Rzeszowie przypominających 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

 

16 SIERPNIA

 

Gra terenowa „1939-2019” oraz prezentacja wystawy „Oczami wroga. Wrzesień ’39 w fotografii niemieckiej i sowieckiej” podczas Cieszanów Rock Festiwal

Gra terenowa – 16 sierpnia

Prezentacja wystawy – 16–25 sierpnia na Rynku w Cieszanowie

30 SIERPNIA
12.00
  

Otwarcie wystawy „Ukradzione dzieciństwo”

Ekspozycja ukazuje życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenia II wojny światowej. Brutalnie przerwane przez wojnę i okupację dzieciństwo pozostawiło w ich życiu ogromną traumę. O wyborach między byciem ofiarą, biernym obserwatorem a obrońcą opowiada wystawa.

Wystawa czynna do 30 września.

 31 SIERPNIA
19.00
 

Prezentacja filmu „Podkarpacki wrzesień”

Prezentacja filmu „Podkarpacki wrzesień” w TVP3 Rzeszów, a po nim dyskusja historyków i ekspertów w studio na żywo.

WRZESIEŃ
-
GRUDZIEŃ

Konkurs fotograficzny „Śladami Września ’39”

 

1 WRZEŚNIA
-
8 LISTOPADA

Prezentacja wystawy „Podkarpacki wrzesień”

Prezentacja wystawy „Podkarpacki wrzesień” w placówkach oświatowych na terenie Podkarpacia.

1/9/2019 – 15/9/2019 Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie
16/9/2019 – 30/9/2019 Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie
1/10/2019 – 31/10/3019 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy
4/11/2019 – 8/11/2019 Szkoła Podstawowa w  Białce
Muzeum Regionalne w Jaśle, Szkoła Podstawowa w Starej Wsi

1 WRZEŚNIA
-
30 WRZEŚNIA

Prezentacja wystawy „Cisza przed burzą. Ostatnie lato II RP”

1/9/2019 – 30/9/2019 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 7 w Rzeszowie
21. Brygada Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie
Szkoła Podstawowa w Żurawiczkach

2 WRZEŚNIA
i
7 WRZEŚNIA

Przystanek Historia Lwów – zajęcia poświęcone 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej we Lwowie i w Mościskach

Zajęcia edukacyjne w ramach „Przystanku Historia Lwów” – zajęcia we Lwowie (2 września) i Mościskach (7 września).

3 WRZEŚNIA
-
10 WRZEŚNIA

Akcja „Zapal znicz bohaterowi”

Wspólna akcja organizowana ze strzelcami i harcerzami oraz młodzieżą szkolną polegająca na porządkowaniu grobów wojennych żołnierzy WP z września 1939 r.

7 WRZEŚNIA
-
8 WRZEŚNIA

Edukacyjny Rajd Motocyklowy „Szlakiem Września 1939 roku na Podkarpaciu”

 

8 WRZEŚNIA

 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej mieszkańcom Fréland

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej mieszkańcom Fréland w Alzacji (obecnie departament Górny Ren), którzy w 1944 r. umożliwili ucieczkę polskim jeńcom wojennym i ukrywali ich do momentu wyzwolenia przez wojska amerykańskie.

10 WRZEŚNIA
16.00
 

Prezentacja książki Studia z dziejów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1939–1947) red. P. Chmielowiec, K.A. Tochman

Książka dotycząca Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939–1947. Publikacja zawiera 21 tekstów opisujących m.in.: funkcjonowanie obozu izolacyjnego w Rothesay; świadomość kadr 2. Korpusu, stosunek Włochów do tej formacji; okoliczności pozbawienia polskiego obywatelstwa gen. Władysława Andersa; powojenne losy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych.

10 WRZEŚNIA
-
30 WRZEŚNIA

Prezentacja wystawy „Życie na papierze. Niemiecka okupacja Rzeszowszczyzny w afiszach, obwieszczeniach i plakatach (1939-1944)”

 

11 WRZEŚNIA
 

Odsłonięcie tablicy poświęconej mieszkańcom Jarosławia w 80. rocznicę ich rozstrzelania 

Upamiętnienie zostało sfinansowane ze środków Instytutu Pamięci Narodowej. 

 

14 WRZEŚNIA

 

Pielgrzymka biegowa „Bohaterom czasu wojny” w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

 

14 WRZEŚNIA

 

Rekonstrukcja historyczna bitwy pod Oleszycami/Dachnowem

 

14 WRZEŚNIA
19.00
 

Koncert „W hołdzie wolności”

 

16 WRZEŚNIA
-
18 WRZEŚNIA

Zajęcia edukacyjne poświęcone 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Iwano-Frankowsku

W ramach zajęć prezentacja wystaw: „Życie na papierze” oraz „Poland: First to Fight”, wykład o Przedmościu Rumuńskim i dodatkowa prelekcja o 10 BKZ połączona z prezentacją komiksu „Wrzesień pułkownika Maczka”.

17 WRZEŚNIA

 

Uroczystości upamiętniające wydarzenia września 1939 r. w Kutach na Ukrainie

 

25 WRZEŚNIA
-
27 WRZEŚNIA

Rajd „Szlakami Września 1939”

Rajd dla młodzieży podkarpackich szkół.

 

IPN SZCZECIN

23 SIERPNIA

18.00

Wernisaż wystawy  „Ukradzione dzieciństwo”

Wernisaż uzupełni dyskusja, poświęcona losom dzieci podczas wojny i okupacji z udziałem autora wystawy dr. Tomasza Łabuszewskiego, a także świadka historii oraz psychologa.

Ekspozycja ukazuje życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenia II wojny światowej. Brutalnie przerwane przez wojnę i okupację dzieciństwo pozostawiło w ich życiu ogromną traumę. O wyborach między byciem ofiarą, biernym obserwatorem a obrońcą opowiada wystawa.

1 WRZEŚNIA

4.45-5.20

Wojewódzkie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W trakcie uroczystości zostanie odsłonięta nowa tablica upamiętniająca płk. Ignacego Misiąga, przedwojennego szefa Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych. W czasie wojny był dowódcą Oddziału Wydzielonego „Ignacy”, następnie walczył w szeregach 6 Dywizji Piechoty. Pułkownik Misiąg po zakończeniu walk trafił do niewoli. W Oflagu II C Woldenberg (Dobiegniew) pełnił funkcję starszego obozu i kierował obozową organizacją podziemną.

1 WRZEŚNIA

13.00-16.00

Strefa edukacyjna w Przystanku Historia IPN w Szczecinie

O każdej pełnej godzinie będzie prezentowany film „Oblężenie” autorstwa Juliena Bryana, który był jedynym zagranicznym reporterem w oblężonej Warszawie we wrześniu 1939 r. Julien Bryan nakręcił materiał obrazujący rozgrywający się dramat i tragedię mieszkańców Warszawy atakowanych przez nazistowskie Niemcy.

Ponadto w Przystanku odbędzie się prezentacja wystawy „Ukradzione dzieciństwo”, dystrybucja pamiątkowego znaczka oraz quiz dotyczący tematyki II wojny światowej i wysiłku zbrojnego Polaków.

5 WRZEŚNIA

18.00-19.30

Spotkanie wokół książki prof. Janusza Farysia  „Między Berlinem a Moskwą. Wizje polskiej polityki zagranicznej w latach 1918-1939”

Dyskusja z autorem publikacji z udziałem m.in. prof. Mariusza Wołosa, prof. Stanisława Żerki, prowadzenie red. Dariusz Baranik.

17 WRZEŚNIA

18.00-19.00

Dyskusja „U polskich stali granic. Korpus Ochrony Pogranicza – Tarcza II Rzeczypospolitej”

Spotkanie wokół dwóch publikacji wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej poświęconych Korpusowi Ochrony Pogranicza: U polskich stali granic. W 90. Rocznicę utworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza, red. A. Ochał, M. Ruczyński, P. Skubisz, Szczecin – Warszawa 2018 oraz Artur Ochał, Tarcza II Rzeczypospolitej. Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939, Warszawa 2018.

Dyskusja z udziałem dr. Artura Ochała, dr. Pawła Skubisza oraz Michała Ruczyńskiego.

II POŁOWA WRZEŚNIA

 

Premiera edukacyjnej gry historycznej „Polskie Państwo Podziemne”

Głównym zamierzeniem projektu jest wyeksponowanie portretów osób współuczestniczących i współtworzących struktury Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1939-1945.

Do gry jest dołączona broszura z informacjami poświęconymi Polskiemu Państwu Podziemnemu oraz z biogramami prezentowanych bohaterów.

2 PAŹDZIERNIKA

18.00-19.30

Pokaz filmu „M/s Powstaniec Warszawski” w reż. A.  Androchowicza oraz dyskusja o Powstaniu Warszawskim

Masowiec zbudowany w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego podczas wodowania, które odbyło się 30 kwietnia 1982 r.  otrzymał imię „Powstaniec Warszawski”, a jego matką chrzestną została Irena Rupniewska, sanitariuszka oddziału „Gozdawy” podczas Powstania Warszawskiego. Film pokazuje proces wodowania i chrztu statku. Ponadto w filmie znalazły się rozmowy z powstańcami, którzy po wojnie zamieszkali w Szczecinie.

 

IPN WARSZAWA

1 WRZEŚNIA
-
31 PAŹDZIERNIKA

Konkurs fotograficzny „Pamięć wojny – wojna obronna Polski w 1939 r.”

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący amatorzy z woj. mazowieckiego bez względu na wiek. Uczestnicy konkursu maja za zadanie wykonanie zdjęć powiązanych z tematyką konkursu – miejsc, obiektów, pamiątek, przedmiotów, budowli, pomników, ludzi,. związanych z wojną obronną Polski w 1939 roku na terenie Mazowsza.

1 WRZEŚNIA
-
30 WRZEŚNIA

Prezentacja wystawy „Ukradzione dzieciństwo”

Ekspozycja ukazuje życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenia II wojny światowej. Brutalnie przerwane przez wojnę i okupację dzieciństwo pozostawiło w ich życiu ogromną traumę. O wyborach między byciem ofiarą, biernym obserwatorem a obrońcą opowiada wystawa.

17 WRZEŚNIA

10.00-14.00

Zajęcia terenowe „Od września do sierpnia”

Zajęcia przeznaczone dla młodzieży szkolnej. Andrzej Kryński – edukator z warszawskiego oddziału IPN, który opracuje i przeprowadzi warsztaty oraz spacer. Skupi się m.in. na historii walk Polaków we wrześniu 1939 roku z niemieckim i sowieckim okupantem, konspiracji i działalności „Szarych Szeregów” oraz Powstania Warszawskiego.

24 WRZEŚNIA
15.00-19.30
 

Konferencja edukacyjna „Wojna i okupacja”

Organizowana w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej konferencja podzielona jest na dwie części. I część: warsztaty dla nauczycieli „Napaść sowiecka na Polskę w 1939 roku”, II część „Migawki z okupowanej Warszawy 1939” składa się z 8 wykładów historyków z OBBH IPN Warszawa.

26 WRZEŚNIA
-
3 PAŹDZIERNIKA

Prezentacja wystawy „Rzeczpospolita utracona”

Ekspozycja ukazuje życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenia II wojny światowej. Brutalnie przerwane przez wojnę i okupację dzieciństwo pozostawiło w ich życiu ogromną traumę. O wyborach między byciem ofiarą, biernym obserwatorem a obrońcą opowiada wystawa.

Otwarciu wystawy towarzyszy wykład dr. Dariusza Gałaszewskiego (Oddział IPN Warszawa) – 26 września, godz. 12.00.

29 WRZEŚNIA
12.00-15.00
 

Inscenizacja historyczna „Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego »Hubala«”

 

30 WRZEŚNIA
19.00-21.00
 

Pokaz filmu dokumentalnego „The Soviet Story” i prelekcja dr. Dariusza Gałaszewskiego

 

12 PAŹDZIERNIKA
9.00-14.00
 

Wyjazdowe szkolenie dla nauczycieli „Zbrodnie niemieckie w Palmirach i w Forcie III w Pomiechówku”

Edukatorzy z warszawskiego oddziału IPN przeprowadzą m.in. warsztaty dla nauczycieli w Muzeum w Palmirach i oprowadzą po cmentarzu. 

22 PAŹDZIERNIKA
11.30-14.00

Bohater tragiczny w realiach II wojny światowej: pokaz filmu WESTERPLATTE

Pokaz w ramach przeglądu filmowego „Kino w PRL – PRL w kinie”. Historia XX wieku na taśmie filmowej.

Przegląd adresowany jest przede wszystkim do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i może stanowić interesujące uzupełnienie realizowanych we współczesnej szkole celów edukacji humanistycznej. Przed każdym spotkaniem odbędą się pokazy Polskiej Kroniki Filmowej i prelekcje, które wygłosi prof. Jerzy Eisler (IPN, Instytut Historii PAN).

19 LISTOPADA
11.30-14.00
 

Jedno życie – trzy epoki: pokaz filmu KAMERDYNER

Pokaz w ramach przeglądu filmowego „Kino w PRL – PRL w kinie”. Historia XX wieku na taśmie filmowej.

Przegląd adresowany jest przede wszystkim do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i może stanowić interesujące uzupełnienie realizowanych we współczesnej szkole celów edukacji humanistycznej. Przed każdym spotkaniem odbędą się pokazy Polskiej Kroniki Filmowej i prelekcje, które wygłosi prof. Jerzy Eisler (IPN, Instytut Historii PAN).

17 GRUDNIA
11.30-14.00
 

Filmowe wizje losów ludzkich w warunkach ekstremalnych: pokaz filmu SYN SZAWŁA

Pokaz w ramach przeglądu filmowego „Kino w PRL – PRL w kinie”. Historia XX wieku na taśmie filmowej.

Przegląd adresowany jest przede wszystkim do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i może stanowić interesujące uzupełnienie realizowanych we współczesnej szkole celów edukacji humanistycznej. Przed każdym spotkaniem odbędą się pokazy Polskiej Kroniki Filmowej i prelekcje, które wygłosi prof. Jerzy Eisler (IPN, Instytut Historii PAN).

21 STYCZNIA 2020
11.30-14.00
 

Obraz II wojny światowej w filmie: pokaz filmu FURIA

Pokaz w ramach przeglądu filmowego „Kino w PRL – PRL w kinie”. Historia XX wieku na taśmie filmowej.

Przegląd adresowany jest przede wszystkim do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i może stanowić interesujące uzupełnienie realizowanych we współczesnej szkole celów edukacji humanistycznej. Przed każdym spotkaniem odbędą się pokazy Polskiej Kroniki Filmowej i prelekcje, które wygłosi prof. Jerzy Eisler (IPN, Instytut Historii PAN).

 

IPN WROCŁAW

30 SIERPNIA
-
7 PAŹDZIERNIKA

Prezentacja wystawy „Ukradzione dzieciństwo”

Ekspozycja ukazuje życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenia II wojny światowej. Brutalnie przerwane przez wojnę i okupację dzieciństwo pozostawiło w ich życiu ogromną traumę. O wyborach między byciem ofiarą, biernym obserwatorem a obrońcą opowiada wystawa.

31 SIERPNIA
15.00

Odsłonięcie tablicy ku czci cywilnych ofiar nalotów niemieckich sił powietrznych podczas agresji na Polskę we wrześniu 1939

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

  • 15.00 – uroczysta, polowa msza święta w intencji Ofiar Września 1939 r.
  • 15.50 – oficjalne przemówienia i odsłonięcie tablicy pamiątkowej, apel pamięci, salwa honorowa
  • 17.00 – zapalenie Znicza Pamięci i Pojednania oraz start Biegu Pamięci na trasie: Polska Nowa Wieś – Wieluń
1 WRZEŚNIA

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i bitwy od Mokrą

Bitwa pod Mokrą stoczona 1 września 1939 r. stanowiła jedną z najbardziej chwalebnych kart polskiego oręża podczas Wojny Obronnej 1939 r.

1 WRZEŚNIA
18.00
 

Koncert pod muralem #POKOLENIANIEPODLEGŁEJ

Tango Fogg – Zapomniana piosenka… wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza na wspólne obchody przypadających na sierpień i wrzesień wydarzeń o charakterze patriotycznym. Kolejna sierpniowa rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, wielki etos porozumień sierpniowych roku 1980 oraz tragiczna, 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, skłaniają do zadumy i refleksji.

1 WRZEŚNIA

Upamiętnienie ofiar II wojny światowej w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Uroczystość na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy

1 WRZEŚNIA
 

Uroczystość uhonorowania grobów bohaterów polskiej niepodległości w ramach projektu „Ocalamy”

Oznaczono groby podpułkownika Władysława Żabińskiego, komandora porucznika Mieczysława Wróblewskiego, podporucznika Stanisława Kiałki i kapitana Romana Paulika.

 

2 WRZEŚNIA
12.00-13.00
 

Prezentacja materiałów archiwalnych dotyczących II wojny światowej

Podczas konferencji prasowej zaprezentowane zostaną nowe materiały archiwalne dotyczące II wojny światowej, pozyskane z instytucji zewnętrznych przez Oddział IPN we Wrocławiu.

9 WRZEŚNIA
-
12 WRZEŚNIA

Cykl trzech międzynarodowych konferencji „TRIDUUM HISTORICUM – początek końca czy początek „nowego świata”?”

80. rocznica wybuchu II wojny światowej oraz 30. rocznica rewolucyjnego roku '89 skłania do refleksji i podsumowań tak dotyczących stanu wiedzy historycznej oraz pamięci zbiorowej społeczeństw o minionym czasie, jak i do podjęcia próby poszerzenia horyzontów badawczych o dziedziny pokrewne: socjologię, antropologię kultury, psychologię a także o perspektywy i ogląd rzeczywistości wojennej i powojennej państw sąsiednich oraz specyfiki Dolnego Śląska.

17 WRZEŚNIA

 

Premiera filmu „Droga do piekła”

Film dokumentalny „Droga do piekła”, realizowany przez Oddział IPN we Wrocławiu z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

21 WRZEŚNIA

 

Pokaz filmu „Droga do piekła”

Film dokumentalny „Droga do piekła”, realizowany przez Oddział IPN we Wrocławiu z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

 

 

 

 

do góry