Nawigacja

Dodatki historyczne do prasy

Lokalny dodatek historyczny „Ludność cywilna w Łodzi w przededniu i w czasie kampanii wrześniowej 1939 r.” – 31 sierpnia – 1 września 2019 [PDF]

W weekendowym wydaniu „Gazety Polskiej Codziennie” zamieściliśmy specjalny rocznicowy dodatek prasowy przygotowany przez łódzki oddział IPN. Przygotowany został z myślą o mijającej 80. rocznicy wybuchy II wojny światowej. Znalazły się w nim teksty poświęcone losom ludności cywilnej we wrześniu 1939 r. w Łodzi i okolicach. Autorami są profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego Krzysztof Lesiakowski i Witold Jarno oraz pracownicy IPN: dr hab. Janusz Wróbel, dr hab. Sebastian Piątkowski, dr Michał Kobierecki, Ewelina Ślązak, dr Artur Kuprianis, Paweł Wąs.

do góry