Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa „Okupacja niemiecka ziem polskich 1939–1945. Ofiary, świadkowie, sprawcy” – Pisz, 4–5 września 2019 (termin zgłoszeń upłynął)

Oddział IPN w Białymstoku – Delegatura IPN w Olsztynie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Okupacja niemiecka ziem polskich 1939–1945. Ofiary, świadkowie, sprawcy”, która odbędzie się w dniach 4–5 września 2019 r. (środa-czwartek) w Piszu.

W związku ze zbliżającą się osiemdziesiątą rocznicą wybuchu II wojny światowej, mamy zaszczyt zaprosić na konferencję poświęconą okupacji niemieckiej ziem polskich w latach 1939-1945.

Celem konferencji jest przyjrzenie się szerokiemu spektrum zagadnień związanych z okupacją niemiecką ziem polskich w latach 1939-1945 oraz jej powojennym reperkusjom. Zależy nam na ukazaniu form i metod eksterminacji ludności polskiej oraz pokazaniu ofiar i ich oprawców

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, dlatego też prelegenci zobowiązani są do dostarczenia tekstów zgodnych z instrukcją wydawniczą IPN.

Przykładowe obszary tematyczne:

– stan badań nad problematyką eksterminacji ludności II Rzeczypospolitej

– metody i formy eksterminacji ludności na ziemiach polskich znajdujących się pod okupacją niemiecką

– skala biologicznych i kulturalnych zniszczeń dokonana przez niemieckiego okupanta

– formacje niemieckie działające na ziemiach okupowanych i ich rola w eksterminacji ludności

– obozy (rodzaje, ich charakterystyka i funkcjonowanie)

– biografie ofiar

– sylwetki zbrodniarzy

– ofiary i oprawcy we wspomnieniach, relacjach, pamiętnikach itp.

– rola mniejszości narodowych w procesie eksterminacji ludności polskiej na terytorium II Rzeczypospolitej

– miejsca kaźni

– procesy zbrodniarzy

– zbrodnie nieosądzone

– niemieckie prawo okupacyjne

– powojenne upamiętnienia walki i męczeństwa mieszkańców ziem okupowanych

– powojenne reperkusje niemieckiej okupacji ziem polskich

Termin konferencji: 4–5 września 2019 r.

Miejsce konferencji: Pisz (woj. warmińsko-mazurskie)

Termin zgłoszenia: do 17 marca 2019 r.

Wraz ze zgłoszeniem proszę o nadesłanie abstraktu (około 300 znaków).

Koszty uczestnictwa: pracownicy IPN rozliczą udział w ramach delegacji służbowych natomiast koszty referentów spoza IPN pokryje organizator.

 

Kontakt:

Krzysztof Kierski

Oddział IPN w Białymstoku, Delegatura w Olsztynie

tel. 89 521 48 07

krzysztof.kierski@ipn.gov.pl

do góry