Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Polacy i Brytyjczycy w obliczu wybuchu II wojny światowej” – Londyn, 27–28 września 2019

 
W Londynie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Polacy i Brytyjczycy w obliczu wybuchu II wojny światowej”. Sympozjum z okazji 80. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego zorganizowane zostało przez Instytut Pamięci Narodowej, Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, Bibliotekę Polską POSK w Londynie oraz Studium Polski Podziemnej w Londynie. Obrady otworzyli wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Jan Baster i ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki.

– Relacje polsko-brytyjskie podczas II wojny światowej odgrywały, zwłaszcza dla Polaków, niezwykle istotną rolę. Wszak to tutaj, w Londynie od czerwca 1940 r. do końca wojny urzędowały nasze najwyższe władze państwowe – przypomniał, otwierając konferencję,  wiceprezes IPN Jan Baster.

 

 • Konferencję o relacjach polsko-brytyjskich otwiera Ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki – Londyn, 27 września 2019
  Konferencję o relacjach polsko-brytyjskich otwiera Ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki – Londyn, 27 września 2019
 • Przemawia wiceprezes IPN Jan Baster. Konferencja „Polacy i Brytyjczycy w obliczu wybuchu II wojny światowej” – Londyn, 27–28 września 2019
  Przemawia wiceprezes IPN Jan Baster. Konferencja „Polacy i Brytyjczycy w obliczu wybuchu II wojny światowej” – Londyn, 27–28 września 2019
 • Konferencja „Polacy i Brytyjczycy w obliczu wybuchu II wojny światowej” – Londyn, 27–28 września 2019
  Konferencja „Polacy i Brytyjczycy w obliczu wybuchu II wojny światowej” – Londyn, 27–28 września 2019

 

PROGRAM 

27 września 2019
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 
(47 Portland Place, Londyn W1B 1JH)
 

10.00–12.00

 • Prof. dr hab. Marek Kornat – Relacje polityczne polsko-brytyjskie w lecie 1939 r.
 • Dr hab. Andrzej Suchcitz – Wojskowe stosunki polsko-brytyjskie w lecie 1939 r.
 • Dr Marcin Przegiętka – Zalążki struktur Gestapo. Niemieckie grupy operacyjne Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa jesienią 1939 r. na okupowanych ziemiach polskich
 • Dr Paul Latawski – Zalążki porażki. Ocena wyższego dowództwa wojskowego w 1939 r.
 • Prof. dr hab. Rafał Habielski – Polska prasa i opinia publiczna wobec stosunków polsko-brytyjskich (marzec – sierpień 1939 r.)

12.00–13.00 – przerwa na kawę

13.00–15.00
 • Dr hab. Wojciech Mazur – Polskie zakupy sprzętu wojskowego w Wielkiej Brytanii w roku 1939 
 • Dr Steven Kippax – Działalność brygadiera Colina Gubbinsa w 1939 r., jako wstęp do przyszłej współpracy polsko-brytyjskiej
 • Dr Declan O’Reilly – SOE wobec Polski 1940–1945. Finanse i logistyka
 • Dr Andrzej Chmielarz – Plany nawiązania łączności lotniczej z okupowanym krajem w okresie francuskim (1939–1940)
 • Dr hab. Waldemar Grabowski – Utracona szansa. Przedsiębiorstwo LOT w 1939 r.

 • W kontekście sojuszniczym polsko-brytyjskim lato 1939 było zmarnowane. Nie przygotowano planów czy koncepcji wojny koalicyjnej – mówił prof. Marek Kornat
  W kontekście sojuszniczym polsko-brytyjskim lato 1939 było zmarnowane. Nie przygotowano planów czy koncepcji wojny koalicyjnej – mówił prof. Marek Kornat
 • Wystąpienie dr. hab. Andrzeja Suchcitza z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie
  Wystąpienie dr. hab. Andrzeja Suchcitza z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie
 • Dr Paul Latawski z Londynu zwrócił uwagę na organizację polskiej armii w 1939 r. i kompetencje najwyższej kadry oficerskiej
  Dr Paul Latawski z Londynu zwrócił uwagę na organizację polskiej armii w 1939 r. i kompetencje najwyższej kadry oficerskiej
 • Prof. Rafał Habielski zwrócił uwagę na umiarkowany kontakt Polski z kulturą i polityką brytyjską w 20-leciu międzywojennym, co miało wpływ na podejście prasy do oceny polityki brytyjskiej wobec Polski
  Prof. Rafał Habielski zwrócił uwagę na umiarkowany kontakt Polski z kulturą i polityką brytyjską w 20-leciu międzywojennym, co miało wpływ na podejście prasy do oceny polityki brytyjskiej wobec Polsk
 • Temat zakupu przez Polskę w 1939 r. sprzętu wojskowego w Wielkiej Brytanii przedstawił dr Wojciech Mazur
  Temat zakupu przez Polskę w 1939 r. sprzętu wojskowego w Wielkiej Brytanii przedstawił dr Wojciech Mazur
 • Swoje ustalenia badawcze podczas konferencji prezentuje dr Declan O’Reilly
  Swoje ustalenia badawcze podczas konferencji prezentuje dr Declan O’Reilly
 • Sprawami związanymi z historią lotnictwa w 1939 r. zajął się dr Andrzej Chmielarz
  Sprawami związanymi z historią lotnictwa w 1939 r. zajął się dr Andrzej Chmielarz
 • Dr hab. Waldemar Grabowski z omówił rolę i znaczenie LOT w kontekście wybuchu wojny w 1939 r.
  Dr hab. Waldemar Grabowski z omówił rolę i znaczenie LOT w kontekście wybuchu wojny w 1939 r.

 

28 września 2019
POSK

(238-246 King Street, Londyn W6 ORF)

10.00–12.30

 • Prof. dr hab. Grzegorz Mazur – Powstawanie polskiego podziemia w Polsce Południowej
 • Prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski – Gestapo a Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu
 • Prof. dr hab. Piotr Niwiński – Legalizacja wileńska
 • Dr Karolina Trzeskowska-Kubasik – Akcja „N” w działaniach Armii Krajowej
 • Dr Renata Król-Mazur – Ormianin w Wojsku Polskim. Wojenna droga mjr Melika Somchjanca

12.30–13.00 – przerwa na kawę

13.00–15.30
 • Dyskusja poświęcona nowemu wydaniu edycji źródłowej pt. Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, w której wezmą udział: Eugenia Maresch, dr hab. Andrzej Suchcitz, prof. dr hab. Grzegorz Mazur, prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski, dr Andrzej Chmielarz. Moderator: dr hab. Waldemar Grabowski

do góry