Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja międzynarodowa „Nie tylko Gestapo i NKWD… Niemieckie i sowieckie instytucje i ich rola w represjach wobec obywateli polskich w latach II wojny światowej” – Warszawa, 17–18 września 2019

Przypadająca we wrześniu 2019 r. 80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej stanowi doskonałą okazję do podjęcia próby poszerzenia stanu wiedzy historycznej o konsekwencjach tego wydarzenia. Były one rozmaite, ale trudno zaprzeczyć, że do najbardziej dramatycznych należały represje, których ofiarą padły miliony ludzi przez cały okres trwania wojny. Celem międzynarodowej konferencji organizowanej przez IPN jest poszerzenie stanu wiedzy o represjach, stosowanych przez III Rzeszę i Związek Sowiecki wobec obywateli polskich w latach II wojny światowej. Inicjowały je i realizowały nie tylko policje polityczne obu państw totalitarnych, lecz również inne formacje policyjne i paramilitarne, wojsko, sądownictwo, partie polityczne oraz administracja cywilna. W kręgu naszego zainteresowania znajdują się również funkcjonariusze wymienionych instytucji, zwłaszcza jeśli odgrywali w nich kierowniczą rolę. Interesują nas przede wszystkim te wątki represyjnej działalności wspomnianych państw, które w dotychczasowych badaniach były słabiej eksponowane i wiązały się z działalnością takich instytucji, jak:

  • armie (Wehrmacht i Armia Czerwona) oraz podległe im instytucje (w tym sądy i trybunały)
  • administracja centralna i lokalna
  • sądownictwo
  • policje (niemiecka Policja Porządkowa, Policja Kryminalna i sowiecka Milicja)
  • organizacje paramilitarne (SS, SA, Selbstschutz, Sonderdienst i in., partyzantka sowiecka) oraz organizacje i formacje kolaboracyjne
  • partie polityczne (NSDAP i WKP(b))

Nie oznacza to, że represje, stosowane przez Gestapo i NKWD pozostają poza sferą zainteresowań organizatorów konferencji. Jest wprost przeciwnie: nowe wątki i ujęcia związane z działalnością tych instytucji będą mile na niej widziane.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 17–18 września 2019 r.

Języki konferencji: POLSKI, ANGIELSKI, NIEMIECKI i ROSYJSKI.

Organizatorzy zapewnią tłumaczenie symultaniczne. Na każde wystąpienie przewidziane jest 20 minut. Nie pobieramy opłaty konferencyjnej; organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i zwrot kosztów podróży (pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych). Przewidujemy publikację referatów w recenzowanym tomie studiów.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres sekretarza konferencji dr. Marka Hańderka: marek.handerek@ipn.gov.pl w terminie do 30 kwietnia 2019 r. [FORMULARZ] Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszonych tematów wystąpień.

Uczestnicy konferencji, których zgłoszenia zostaną przyjęte, poproszeni zostaną o przekazanie w terminie do 31 sierpnia 2019 r. tekstu wystąpienia, w celu ułatwienia pracy tłumaczom.

Organizatorzy:

Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej

  • dr hab. Sławomir Kalbarczyk
  • dr Marcin Przegiętka

Sekretarz konferencji: dr Marek Hańderek e-mail: marek.handerek@ipn.gov.pl.

do góry