Wstęp | TabliceWspomnienia, wywiady, dokumenty | Galeria

Twierdzą nam będzie każdy próg...Rozkazu usłuchałbym bez dyskusji | To nie była żadna prowokacja
Nastroje w społeczeństwie były nerwowe | Najlepsze wrażenia na ludności Nienawiść zwyciężyła rozsądek
Władze zagroziły wyrzuceniem ciał do rzekiZawsze uczono nas patriotyzmuŁatwo jest mówić o Polsce...„Jako dalsze szczegóły akcji powstańczej w Czortkowie w dniu 21 I 40 podaję, według relacji informatora nr 1, wiadomości o osobach aresztowanych: „Kasia”, „Salomea”, „Michał”, „Grzegorz”, „Albin” – syn, „Albin” – ojciec, ten ostatni za to, że protestował przy aresztowaniu syna, „Zenon”, „Hubert”, „Cyprian”, „Piotr”, bracia „Marcinowie”, „Tadeusz”, „Sławek”. Akcja, mimo, że się nie udała, wywarła jak najlepsze wrażenie na ludności”.

„Prawdzic”
/fragment meldunku płk. Stanisława Rostworowskiego o akcji dywersyjnej w okręgu lwowskim ZWZ/

Zdaniem autora przypisów w pracy „AK w dokumentach”, s. 46. „Grzegorz” to pseudonim konspiracyjny Tadeusza Grądalskiego, „Piotr” to pseud. Kazimierza Plecana, „Zenon” – Adama Zgody, „Sławek” – Kazimierza Sawickiego (?).” Bracia Marcinowie” to prawdop. pseudonimy Tadeusza i Zbigniewa Mroczków. Zastanawiają pseudonimy „Albina” – syna i „Albina” ojca, rozszyfrowane jako ojca i syna Atamaniuków, skoro w związku z powstaniem aresztowano ojca – Piotra i syna – Tadeusza Hermanów. W przypisach „Michał” występuje jako pseudonim Malaskiego [powinno być Malawski], ale nie został on aresztowany. Informacja ta sugeruje, że przynajmniej niektórzy z uczestników powstania byli zaprzysiężonymi żołnierzami ZWZ.