Nawigacja

Biuletyn IPN

„Biuletyn IPN” nr 6/2023 – Światło–Życie

  • Biuletyn IPN 2023 nr 6 (211) – Światło–Życie
    Biuletyn IPN 2023 nr 6 (211) – Światło–Życie

W peerelu wszystko miało być socjalistyczne, wszystkie związki, organizacje: socjalistyczna młodzież, socjalistyczne harcerstwo, socjalistyczni studenci. Ku zdumieniu partyjnych sekretarzy i esbeków okazało się, że setki tysięcy młodzieży biorą udział w wakacyjnych rekolekcjach oazowych, z których rodzi się ruch. Na komunistycznej pustyni trysnęła żywa woda.

Atrapy organizacji społecznych stanęły w osłupieniu przed młodym żywym Kościołem. Nie sposób było go zatrzymać. Radośni rozśpiewani ludzie samą swoją obecnością zwiastowali, że wyzwolenie spod jarzma komunizmu jest możliwe. Podążali za ks. Franciszkiem Blachnickim, który przekonał ich, że od wolnego człowieka idzie się ku wolnemu narodowi.

W czerwcowym „Biuletynie IPN” przedstawiamy ruch Oazowy, który zbudował siłę zdolną do odrzucenia zniewolenia bez przemocy. Siłę promieniującą nawet na sąsiednie kraje.

W numerze na uwagę zasługują też: dokument Abwehry o V kolumnie i tekst ukazujący kłamliwość mitu bezpieczeństwa socjalnego w PRL.

Dodatkiem do „Biuletynu IPN” jest płyta DVD z filmem Blachnicki. Życie i światło w reżyserii Iwo Kardela.

„Biuletyn IPN” jest dostępny również w prenumeracie.

SPIS TREŚCI:

Żywy Kościół w PRL

Sylwetki

  • Piotr Niwiński – Kapłan, żołnierz, społecznik. Ksiądz Stefan Dzierżek SJ „Stefan” (1913–2005)

Dokumenty

  • Bogdan Musiał – Niemiecka V Kolumna we wrześniu 1939 r. w świetle sprawozdania Abwehry

Komentarze historyczne

  • Andrzej Rutecki – Eksterminacja duchowieństwa katolickiego w niemieckim obozie Soldau
  • Piotr Rożański – Podziemna Wojskowa Organizacja Więzienna w Strzelcach Opolskich
  • Dariusz Zalewski – Ostatni mit o PRL

Instytut Pamięci Narodowej

  • Wzbudzamy dumę z bycia Polakiem – z Łukaszem Witkiem, dyrektorem Biura Przystanków Historia IPN, rozmawia Kinga Hałacińska

Opowiedziane historie

  • Przeżycie było straszne. Relacja o. Jana Hernika OFM Conv

 

do góry