Nawigacja

Biuletyn IPN

 

„Biuletyn IPN” kierujemy do osób zainteresowanych najnowszą historią Polski. Chcemy dotrzeć do dojrzałego czytelnika – bez względu na wiek, profes­ję, środowisko – rozumiejącego konieczność wpisania się w długi ciąg pokoleń wiernych wartościom łacińskiej cywilizacji, w której trwamy od 1050 lat.

„Biuletyn IPN” dostępny jest w placówkach Poczty Polskiej i sieci EMPiK i kioskach RUCH na terenie kraju oraz w księgarniach IPN w Warszawie.

„Biuletyn IPN” jest też dostępny w prenumeracie.

do góry