Nawigacja

Komunikaty

Informacja IPN w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi wypowiedzi zastępcy przewodniczącego Kolegium IPN Krzysztofa Wyszkowskiego

Anna Cisek
Data publikacji 26.09.2019

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi wypowiedzi zastępcy przewodniczącego Kolegium IPN Krzysztofa Wyszkowskiego zawartymi w materiale „Prezes IPN umywa ręce. Choć obraźliwy wpis Wyszkowskiego mu się nie podobał”, Instytut Pamięci Narodowej informuje, że Kolegium IPN jest organem niezależnym od prezesa IPN, którego kompetencje zostały zapisane w ustawie z dn. 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz.152 zmieniony Dz.U. z 2016 poz. 178, poz. 677 oraz poz. 749 oraz innych przepisów.

Wypowiedź Krzysztofa Wyszkowskiego nie dotyczyła żadnej z kwestii wynikającej z zadań i kompetencji Kolegium. Oficjalne stanowisko Kolegium prezentuje w formie przyjmowanych uchwał.

Wypowiedź Krzysztofa Wyszkowskiego miała charakter prywatny.  

do góry