Nawigacja

Komunikaty

Akt oskarżenia przeciwko Jerzemu P. i Andrzejowi S., byłym funkcjonariuszom WUSW w Katowicach

Anna Cisek
Data publikacji 22.07.2019

Dnia 19 lipca 2019 r. prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach skierował do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach akt oskarżenia przeciwko Jerzemu P. i Andrzejowi S., byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Katowicach.

Jerzy P. został oskarżony o to, że w okresie od 11 marca 1983 r. do 15 czerwca 1983 r. w Katowicach będąc funkcjonariuszem państwa komunistycznego, a to funkcjonariuszem Wydziału IV Służby Bezpieczeństwa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Katowicach w stopniu podporucznika, działając czynem ciągłym w celu osiągnięcia korzyści osobistej, dopuścił się zbrodni komunistycznej, polegającej na poświadczaniu nieprawdy w następujących dokumentach mających wykazać, iż Stanisław G. był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Marian” nr ewidencyjny 51055, a to w notatkach służbowych z dnia 11.03.1983 r., 12.04.1983 r., 29.04.1983 r., 26.05.1983 r. i 15.06.1983 r., podczas gdy taka sytuacja nie miała miejsca, czym działał na szkodę Stanisława G.

Andrzej S. został oskarżony o to, że w okresie od 30 sierpnia 1983 r. do 11 grudnia 1984 r. w Katowicach będąc funkcjonariuszem państwa komunistycznego, a to funkcjonariuszem Wydziału IV Służby Bezpieczeństwa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Katowicach w stopniu podporucznika, działając czynem ciągłym w celu osiągnięcia korzyści osobistej, dopuścił się zbrodni komunistycznej, polegającej na poświadczaniu nieprawdy w następujących dokumentach mających wykazać, iż Stanisław G. był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Marian” nr ewidencyjny 51055, a to w notatkach służbowych z dnia 30.08.1983 r., 8.11.1983 r., 5.09.1984 r., 3.10.1984 r., 15.11.1984 r., i 11.12.1984 r., podczas gdy taka sytuacja nie miała miejsca, czym działał na szkodę Stanisława G.

Stanisław G. to ksiądz katolicki.

Czyny zarzucone obu oskarżonym wyczerpują znamiona przestępstwa z art. 271 § 1 i 3 kk z w zw. z art. 12 kk i art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U.2018.2032) i zagrożone są one karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 Obaj w/wym. oskarżeni nie przyznali się do stawianych im zarzutów. Jerzy P. złożył wyjaśnienia i podał, że nigdy nie prowadził tajnego współpracownika spośród księży lub innych osób duchownych i nie kojarzy sobie osoby Stanisława G. Andrzej S. Odmówił składania wyjaśnień.

 

Z upoważnienia

Naczelnika Oddziałowej Komisji

Ścigania Zbrodni przeciwko

Narodowi Polskiemu w Katowicach

 

prokurator Zbigniew Woźniak

do góry