Nawigacja

Komunikaty

Komunikat Prezesa IPN dotyczący doniesień prasowych na temat umieszczenia w inwentarzu archiwalnym informacji o dokumentach pochodzących z byłego zbioru zastrzeżonego

Barbara Niedzielko
Data publikacji 12.06.2019

W związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi umieszczenia w inwentarzu archiwalnym, dostępnym na stronie internetowej IPN, informacji o dokumentach pochodzących z byłego zbioru zastrzeżonego, Instytut Pamięci Narodowej wyjaśnia.

Obowiązek publikacji inwentarza archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zapewniający opis zasobu na poziomie jednostki archiwalnej, nałożył na Prezesa IPN przepis art. 5 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Obowiązek ten dotyczy również dokumentów z byłego zbioru zastrzeżonego, którym w ramach przeglądu realizowanego w oparciu o przepisy art. 19 ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o IPN oraz niektórych innych ustaw, nie została nadana klauzula na podstawie art. 19 ust. 2 cyt. ustawy.

Dokumenty, którym nie została nadana klauzula tajności, podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Podmioty, które złożyły wniosek i którym dokumenty zostały udostępnione, ponoszą odpowiedzialność prawną za sposób ich wykorzystania.

do góry