Nawigacja

Komunikaty

Informacja IPN w sprawie gen. dyw. Michała Janiszewskiego

Barbara Niedzielko
Data publikacji 08.05.2019

W odpowiedzi na doniesienia medialne dotyczące sprawy „uśmiercenia” gen. dyw. Michała Janiszewskiego (zob. m.in. https://www.rp.pl/Historia/190419320-Usmiercenie-gen-Janiszewskiego-Zla-wola-prokuratora-z-IPN.html) przez prokuratora kierującego akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi Jaruzelskiemu i innym, którym zarzucono udział w związku przestępczym o charakterze zbrojnym, Instytut Pamięci Narodowej informuje:

Według dostępnych w IPN baz danych gen. dyw. Michał Janiszewski zmarł 3 lutego 2016 r.

Akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi Jaruzelskiemu i innym, którym zarzucono udział w związku przestępczym o charakterze zbrojnym, mającym na celu popełnianie przestępstw polegających na ograniczaniu praw i wolności obywatelskich poprzez opracowywanie projektów aktów normatywnych oraz planów i harmonogramów działań organów państwowych, dotyczących nielegalnego wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie 16 kwietnia 2007 roku.

Postanowieniem z 13 kwietnia 2007 roku wskazanym wyżej aktem oskarżenia nie został wówczas objęty gen. Michał Janiszewski.

Z kolei postanowieniem z 25 lipca 2007 roku umorzono śledztwo w sprawie popełnienia zbrodni komunistycznej przez Michała Janiszewskiego, który w okresie od 27 marca 1981 roku do 12 grudnia 1981 roku w Warszawie i na terenie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, będąc funkcjonariuszem państwa komunistycznego, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami działał w zorganizowanym związku przestępczym o charakterze zbrojnym, mającym na celu popełnianie przestępstw polegających na pozbawianiu wolności poprzez internowanie i wykonywanie kar pozbawienia wolności orzeczonych za czyny wcześniej niekaralne oraz innych przestępstw przeciwko wolności. Jako przyczynę umorzenia przyjęto śmierć sprawcy.

Powyższe postanowienie z 25 lipca 2007 roku odnoszące się do Michała Janiszewskiego było – w stopniu oczywistym – nieprawidłowe, bowiem tenże Michał Janiszewski zmarł 3 lutego 2016 roku.

Mając na uwadze powyższy stan rzeczy, Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zarządził przeprowadzenie postępowania służbowego, które ma na celu zbadanie i wyjaśnienie powodów powstałych uchybień. Instytut poinformuje opinię publiczną o wynikach przeprowadzonej kontroli.

do góry