Nawigacja

Komunikaty

W związku z publikacją na stronie internetowej „Super Expressu” artykułu dotyczącego nagród w IPN

Barbara Niedzielko
Data publikacji 25.03.2019

W związku z publikacją artykułu „Prezesi dostali średnio po 29 tys. zł premii! Prawie 5 mln na nagrody w IPN” na stronie internetowej „Super Expressu” (https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/prezesi-dostali-srednio-po-29-tys-zl-premii-prawie-5-mln-na-nagrody-w-ipn-aa-JLeW-pYoa-vXaK.html) Instytut Pamięci Narodowej informuje:

Nagrody w Instytucie Pamięci Narodowej są przyznawane na mocy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U.2018.1915 z dnia 2018.10.05 – tekst jednolity) zgodnie z Art.24 [Fundusz Nagród] ust. 2 oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

§ 10 pkt. 1  wspomnianego Rozporządzenia Rady Ministrów jednoznacznie nakłada obowiązek stworzenia 3% funduszu nagród w urzędzie państwowym, oraz stwarza możliwość podwyższenia tego funduszu w miarę posiadanych oszczędności (§ 10 pkt.2). Pieniądze te mogą być przeznaczone wyłącznie na nagrody. W skład puli nagród wchodzą nagrody dla pracowników, nagrody za doskonalenie kwalifikacji zawodowych (uzyskanie tytułu naukowego doktora) oraz Nagrody Prezesa IPN, przyznawane raz w roku za szczególne osiągnięcia w pracy.

Informujemy również, że prezes IPN dr Jarosław Szarek otrzymał w 2018 r. roczną nagrodę w wysokości 14 000 zł, czyli w kwocie dwukrotnie niższej od tej, którą podał Super Express. Wszystkie nagrody przyznawane są zgodnie z obowiązującym w Instytucie Pamięci Narodowej regulaminem nagród. 

do góry