Nawigacja

1wrzesnia39.pl

przejdź do portalu

Komunikaty

Przedstawiciele agencji Departamentu Obrony USA z wizytą w IPN – 14 stycznia 2019

  • Przedstawiciele agencji Departamentu Obrony USA z wizytą w IPN – 14 stycznia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Przedstawiciele agencji Departamentu Obrony USA z wizytą w IPN – 14 stycznia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  • Przedstawiciele agencji Departamentu Obrony USA z wizytą w IPN – 14 stycznia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Przedstawiciele agencji Departamentu Obrony USA z wizytą w IPN – 14 stycznia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  • Przedstawiciele agencji Departamentu Obrony USA z wizytą w IPN – 14 stycznia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Przedstawiciele agencji Departamentu Obrony USA z wizytą w IPN – 14 stycznia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  • Przedstawiciele agencji Departamentu Obrony USA z wizytą w IPN – 14 stycznia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Przedstawiciele agencji Departamentu Obrony USA z wizytą w IPN – 14 stycznia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  • Przedstawiciele agencji Departamentu Obrony USA z wizytą w IPN – 14 stycznia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Przedstawiciele agencji Departamentu Obrony USA z wizytą w IPN – 14 stycznia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  • Przedstawiciele agencji Departamentu Obrony USA z wizytą w IPN – 14 stycznia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Przedstawiciele agencji Departamentu Obrony USA z wizytą w IPN – 14 stycznia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  • Przedstawiciele agencji Departamentu Obrony USA z wizytą w IPN – 14 stycznia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Przedstawiciele agencji Departamentu Obrony USA z wizytą w IPN – 14 stycznia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)

14 stycznia 2019 r. w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Defense Prisoner of War/Missing in Action Accounting Agency (DPAA) – jednej z agencji rządowych Departamentu Obrony USA, której misją jest poszukiwanie zaginionych żołnierzy z list jeńców wojennych (POW) lub zaginionych w walce (MIA) podczas wojen i konfliktów zbrojnych.

Przybyli goście to Russel L. Grimley, dr Michael Połczyński oraz dr Mark Russel. Ze strony IPN w spotkaniu uczestniczyli zastępca prezesa IPN i dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji prof. Krzysztof Szwagrzyk, naczelnik Wydziału Dokumentacji i Analiz w Biurze Poszukiwań Andrzej Cisek, naczelnik Wydziału Poszukiwań w Biurze Poszukiwań dr Tomasz Borkowski, naczelnik Wydziału identyfikacji w Biurze Poszukiwań Monika Mużacz-Kowal, kierownik Samodzielnej Sekcji Informacji i Kontaktów Międzynarodowych Agnieszka Jędrzak oraz Joanna Kumor.

Obie strony wyraziły chęć współdziałania, której zwieńczeniem będzie podpisanie porozumienia o współpracy. Strona amerykańska wspomniała o podobnych umowach, które zawiera w Europie z ośrodkami badawczymi, uniwersytetami i innymi podmiotami. Instytut Pamięci Narodowej byłby pierwszą tego typu placówką w Polsce.

Profesor Szwagrzyk wskazywał, iż pomoc ze strony IPN w sprawie poszukiwanych na terenie Polski żołnierzy amerykańskich (głównie lotników) miałaby charakter dwutorowy. Z jednej strony byłoby to wsparcie w wyszukiwaniu materiałów archiwalnych, pomagających ustalić miejsca pochówku żołnierzy amerykańskich, z drugiej – uczestnictwo polskich specjalistów: archeologów, antropologów czy medyków sądowych. Prezes Szwagrzyk podkreślił, że w sprawie poszukiwań bohaterów – niezależnie od ich narodowości – powinny obowiązywać najwyższe standardy. Strona polska nie wyklucza ponadto, że podczas poszukiwań amerykańskich wojskowych natrafi również na ślady polskich zaginionych.

Strona amerykańska zadeklarowała pełną gotowość do współpracy, jeśli chodzi o poszukiwania czy też przeprowadzenie kwerend w archiwach amerykańskich.

Pierwsze wspólne prace międzynarodowego zespołu planowane są na czerwiec tego roku. Jak stwierdził na koniec prof. Szwagrzyk, posłużą one za dowód, że nawet po tylu latach przywrócenie tożsamości bohaterom obu narodów pozostaje wciąż możliwe.

do góry