Nawigacja

Komunikaty

Wyrok dla Józefa O. – funkcjonariusza Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie

Inga Budweil
Data publikacji 20.11.2018

Wyrokiem z dnia 16 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Legionowie skazł Józefa O. – funkcjonariusza Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie, za czyny stanowiące zbrodnie komunistyczne i zbrodnie przeciwko ludzkości, a polegające na fizycznym i moralnym znęcaniu się w okresie od 24 marca 1950 r. do  maja 1950 r. nad ówczesnym Naczelnikiem Wydziału Finansowego WUBP w Rzeszowie, w celu wymuszenia na nim przyznania się do popełnienia zarzucanych mu czynów, tj. przekazywania informacji o działaniach WUBP w Rzeszowie działaczom niepodległościowym, oraz bezprawnym pozbawieniu wolności w okresie od 29 kwietnia 1950 r. do 31 sierpnia 1950 r. kierownika Składnicy Sanitarnej Wydziału Zdrowia WUBP w Rzeszowie z powodu podejrzenia go o przynależność do wrogiej grupy politycznej związanej ze Stronnictwem Narodowym. 

Za zarzucany czyn Sąd wymierzył Józefowi O. łączną karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 4 lat próby.

Powyższy wyrok jest nieprawomocny. 

Naczelnik Oddziałowej Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w  Rzeszowie
prokurator  Beata Śmiechowska

do góry