Nawigacja

Komunikaty

Odpowiedź Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka w związku z oświadczeniem Honorowego Prezesa IHRA (Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście) prof. Yehudy Bauera

Barbara Niedzielko
Data publikacji 08.02.2018

Honorowy Prezes IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) prof. Yehuda Bauer w oświadczeniu z 31 stycznia 2018 r., komentując nowelizację ustawy o IPN, stwierdził m.in., że „uporczywe powtarzanie przez rząd polski postulatu, uznanego przez praktycznie wszystkie Ośrodki Badań i Memoriały zajmujące się Holocaustem – z pewnością przez wszystkie główne centra  w Jerozolimie, Waszyngtonie, Amsterdamie, Paryżu (i innych miejscach), stowarzyszone z IHRA – wydaje się ukrywać prawdziwy cel ustawy, który sprowadza się do ataku na wolne badania nad Holocaustem w Polsce”.

Ponadto prof. Bauer zaznaczył, że „muzeum utworzone w Markowej przedstawia naród polski jako naród ratujący Żydów, co jest rażącym kłamstwem”. 

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek informuje w piśmie adresowanym 5 lutego 2018 r. do Prezesa IHRA, że „w kwestii badań historycznych IPN z całą stanowczością podkreśla, że badania naukowe w Polsce były, są i będą wolne od ograniczeń i żadne obowiązujące i będące w procedowaniu przepisy tego nie zmieniają”.

Odnosząc się do stwierdzenia dotyczącego historii społeczności żydowskiej w Markowej, Prezes IPN informuje, że „Instytut Pamięci Narodowej jako pierwszy podjął badania dotyczące mordu na Żydach w ramach niemieckiej Akcji Reinhardt w tej miejscowości oraz udziału miejscowej ludności polskiej w wyszukiwaniu Żydów. Wynikiem tego było opublikowanie w 2014 r. obszernego artykułu dr. Mateusza Szpytmy, ówczesnego pracownika Oddziału IPN w Krakowie, obecnie Zastępcy Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej „Zbrodnie na ludności żydowskiej w Markowej w 1942 roku w kontekście postępowań karnych 1949–1954”.

„Chcielibyśmy zaznaczyć, że pojawiły się inne publikacje dot. Akcji Reinhardt w Markowej, niestety nie uwzględniły opublikowanych wcześniej ustaleń IPN w tej sprawie. Załączamy niniejszy artykuł w języku polskim oraz robocze tłumaczenie w języku angielskim. Zaznaczmy również, że sprawa, o której Pan Profesor pisze, jest ujęta w scenografii Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej” – czytamy w piśmie dr. Jarosława Szarka.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią pisma Prezesa IPN do Prezesa IHRA prof. Yehudy Bauera oraz artykułem Zastępcy Prezesa IPN dr Mateusza Szpytmy w języku polskim i angielskim.

do góry