Nawigacja

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opinia Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie wydana w śledztwie w sprawie podrobienia dokumentów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa na szkodę Lecha Wałęsy

Barbara Niedzielko
Data publikacji 10.01.2018

Poniżej publikujemy tekst opinii biegłych z zakresu badania pisma ręcznego i dokumentów Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie z dnia 23 stycznia 2017 roku nr 1882/2016/KP, sporządzonej do śledztwa Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku o sygn. S 18.2016.Zk, prowadzonego w sprawie podrobienia dokumentów Służby Bezpieczeństwa na szkodę Lecha Wałęsy.

Opinia została opracowana zgodnie z postanowieniem IPN z dnia 16 maja 2016 r., wydanym w tym śledztwie, uzupełnionym następnie postanowieniami z dnia 6 lipca, 5 sierpnia, 22 września, 10 i 22 października oraz 22 listopada 2016 roku. 

do góry