Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat w związku z informacjami medialnymi na temat „podwyżek” wynagrodzeń dla pracowników IPN

Barbara Niedzielko
Data publikacji 10.10.2017

W związku z informacjami medialnymi na temat „podwyżek” wynagrodzeń dla pracowników Instytutu Pamięci Narodowej Wydział Komunikacji Społecznej informuje, że Instytut nie otrzymał dodatkowych środków z budżetu państwa na podwyżki wynagrodzeń.

Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej nałożyła na Instytut szereg nowych zadań oraz wprowadziła istotne zmiany w strukturze organizacyjnej centrali, oddziałów i delegatur. Dzięki racjonalnej i oszczędnej polityce wydatkowania środków finansowych zdołano, w ramach obecnego budżetu, wygospodarować środki umożliwiające czasowe przyznanie dodatków specjalnych albo premii. Dodatkowe wynagrodzenie będzie czasowe i obejmie okres od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r.

W 2016 roku średnia pensja brutto pracowników Instytutu wyniosła 5955 zł (średnia zawyżona przez wynagrodzenie prokuratorów). Wynagrodzenie, na podstawie którego liczone jest wynagrodzenie średnie uwzględnia, oprócz płacy zasadniczej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastkę), dodatek funkcyjny, specjalny, dodatek za wieloletnią pracę, również wynagrodzenia urlopowe, chorobowe, ryczałt i ekwiwalent za urlop, premie, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wynagrodzenie poza normalnymi godzinami pracy.

Średnie wynagrodzenie, wraz z wymienionymi powyżej dodatkami, pracowników IPN niebędących prokuratorami wyniosło w 2016 r.  5345 zł brutto (prokuratorów – 17 242 zł brutto).

Wydział Komunikacji Społecznej IPN

do góry