Nawigacja

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989

nr 1 (8-9)/2011

 • nr 1 (8-9)/2011
  nr 1 (8-9)/2011

SPIS TREŚCI

Struktury

 • Ksawery Jasiak, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Opolu w latach 1945–1947. Struktura i działalność
 • Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Wiesław Kaczmarczyk, Funkcjonowanie organów śledczych MBP, KdsBP i MSW w latach 1945–1956

Artykuły

 • Renata Soszyńska, Rafał Leśkiewicz, Odbieranie przywilejów funkcjonariuszom komunistycznej bezpieki w wolnej Polsce (aspekty historyczno-prawne)
 • Jacek Wygoda, Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza jako organ bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy lustracyjnej
 • Aleksandra Arkusz, Śmierć gen. Kazimierza Tumidajskiego w Związku Sowieckim w 1947 r.
 • Wojciech Frazik, Agent „Roman" – członek tzw. V Komendy WiN
 • Tadeusz Kopyś, Początki wywiadu zachodnioniemieckiego oraz jego aktywność w Polsce w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w.

Kontrola korespondencji w Polsce Ludowej

 • Monika Komaniecka, Struktura i normatywy pionu „W" i jego poprzedników (1945–1989)
 • Robert Witalec, Struktura i kadra kierownicza pionu „W" na Podkarpaciu w latach 1956–1989
 • Robert Gajos, Kadra pionu „W" w aparacie bezpieczeństwa na Kujawach i Pomorzu w latach 1956–1990
 • Jacek Woyno, Współpraca Biura „W" MSW z innymi jednostkami organizacyjnymi
 • Stanisław Koller, Procedura brakowania materiałów Biura „W" w latach 1972–1989
 • Robert Nowicki, Stan zachowanych materiałów archiwalnych Wydziału „W" KW MO/WUSW w Poznaniu – przegląd i charakterystyka
 • Sebastian Pilarski, Wykorzystanie osobowych źródeł informacji w działalności pionu „W" w regionie łódzkim
 • Ryszard Sodel, Kontrola kontaktów korespondencyjnych mieszkańców województwa lubelskiego z krajami zachodnimi w latach 1944–1989
 • Piotr Rybarczyk, Działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego w zakresie operacyjnego zabezpieczenia placówek pocztowych na terenie województwa pomorskiego (bydgoskiego) w latach 1945–1956
 • Leonard Smolka, Pion „W" na Dolnym Śląsku. Prywatna korespondencja zakwestionowana przez Służbę Bezpieczeństwa po 1956 r.
 • Artur Ossowski, „Wycinek pewnej rzeczywistości". Perlustracja korespondencji w łódzkim Wydziale „W" w kontekście wydarzeń marcowych 1968 r.
 • Marzena Kruk, Ryszard Wincerowicz przed Sądem Marynarki Wojennej, czyli historia listu do Adama. Perlustracja korespondencji w stanie wojennym

Dokumenty

 • Andrzej Paczkowski, Sławomir Łukasiewicz, Wywiad Polski Ludowej w 1948 r.
 • Paweł Skubisz, Służba Bezpieczeństwa wobec osób zbiegłych z kraju. Stenogram wykładu wygłoszonego przez Zenona Polaka w marcu 1958 r.

Recenzje

 • Zbigniew Bereszyński, Okrągły stół i zmiany w postawie SB wobec „Solidarności". Uwagi na marginesie publikacji Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycznych w latach 1988–1990. Region łódzki

Wykaz skrótów
Noty o Autorach

„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989", nr 1(8-9)/2011  (PDF)

do góry