Nawigacja

Видання IPN укр

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989

nr 1 (10)/2012

 • nr 1 (10)/2012
  nr 1 (10)/2012

SPIS TREŚCI

Od Redakcji 

Struktury

 • Leszek Pawlikowicz, Tarcza i miecz – od rozkwitu do upadku. Podstawowe funkcje, struktury, potencjał kadrowy oraz obsada personalna Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (przy Radzie Ministrów) ZSRR w latach 19751991
 • Tomasz Pączek, Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej w latach 19461989. Rozwój organizacyjny i rola w aparacie represji PRL
 • Jacek Wygoda, Radosław Peterman, Zapomniane organy bezpieczeństwa państwa  Wojskowa Służba Wewnętrzna KB W i WOP, Wojskowa Służba Wewnętrzna Jednostek Wojskowych MSW      

Artykuły

 • Marcin Gmyr, Represyjne działania Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego województwa łódzkiego w pierwszym półroczu 1946 r.
 • Dariusz Iwaneczko, Tajny współpracownik „X". Studium współpracy agenturalnej Józefa Kurylaka    
 • Adrian Jusupović, Ośrodki kształcenia chorążych w MSW. Na przykładzie Szkoły Chorążych pionu obserwacji 
 • Radosław Kurek, Kaci bezpieki na tle Marca '68. Roman Romkowski, Anatol Fejgin i Józef Różański w oczach SB (19641968) 
 • Artur Piekarz, Ostatnia walka grupy Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego" w świetle zeznań żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Janusz Wróbel, Emigracyjny rozdział kariery politycznej Stanisława Bańczyka (do 1957 r.) 
 • Paweł Ziętara, Strategia konia trojańskiego. Aparat bezpieczeństwa PRL wobec emigracyjnego Stronnictwa Pracy

Dokumenty

 • Grzegorz Goryński, Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza widziany oczami jego szefa, płk. Stefana Sobczaka. Ocena zaprezentowana na odprawie kadry kierowniczej tej formacji na początku 1955 r.
 • Bartosz Kapuściak, Czy Lech Wałęsa był agentem Wojskowej Służby Wewnętrznej? Glosa w sprawie pewnego zeznania, czyli kilka uwag o karcie osobowej tajnego współpracownika WSW  
 • Piotr Milczanowski, Reforma krakowskiej struktury SB na przełomie lat 1989 i 1990 (w świetle zachowanych materiałów archiwalnych w krakowskim OBUiAD)    

Biogramy

 • Krzysztof Dziadziuszko, Kazimierz Jankowski (1921-1975), generał brygady, sędzia WSR w Gdańsku i Koszalinie, prezes Izby Wojskowej Sądu Najwyższego
 • Szymon Hermański, Tomasz Wróblewski, Piotr Śmietański (1899-1950), kat z Mokotowa 511

Recenzje

 • Filip Musiał, Rafał Pieja, Przewodnik po cywilnych służbach specjalnych od UB do ABW, Mikołów 2011
 • Antoni Zieliński, Łucja Marek, ks. Mariusz Trąba, Przypadek ks. Brunona Magotta. Studium źródłoznawcze dokumentacji kościelnej i akt aparatu bezpieczeństwa, Katowice 2010

Wykaz skrótów 
Noty o Autorach 
Zasady przygotowania maszynopisu wydawniczego dla wydawnictw BEP IPN

„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989", nr 1 (10)/2012 (PDF)

do góry