Nawigacja

Видання IPN укр

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989

nr 1 (7)/2009

 • nr 1 (7)/2009
  nr 1 (7)/2009

SPIS TREŚCI

Medtodologia

 • Bartosz Kapuściak, Podsystem informatyczny ewidencji „DOWÓD-KW1"w Wojskowej Służbie Wewnętrznej

 Struktury

 • Tomasz Pączek, Struktura organizacyjna Milicji Obywatelskiej w Słupsku i powiecie słupskim w latach 1945–1954
 • Michał Wenklar, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tarnowie w latach 1945–1955. Struktura i główne kierunki działań operacyjnych
 • Leszek Pawlikowicz, Struktura, kadry oraz baza agenturalno-logistyczna Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Jaśle w latach 1945–1948 według meldunków i sprawozdań wewnątrzresortowych
 • Szymon Hermański, Struktura organizacyjna i zakres działania Biura „B" (obserwacji) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w latach osiemdziesiątych 

Artykuły

 • Piotr Gontarczyk, Aleksander Kwaśniewski w dokumentach Służby Bezpieczeństwa. Fakty i interpretacje
 • Sebastian Ligarski, Agentura we Wrocławskim Teatrze Pantomimy
 • Jarosław Syrnyk, Służba Bezpieczeństwa wobec studentów zagranicznych we Wrocławiu w latach osiemdziesiątych XX w.

Dokumenty

 • Alicja Kulecka, Tadeusz Paweł Rutkowski, Archiwa w świetle doniesień TW „Zyga" (Zygmunta Kolankowskiego)
 • Filip Musiał, Zeszyt esbeka. Notatki sierż. Jana Brzozowskiego z kursu operacyjnego dla nowo przyjętych funkcjonariuszy SB (14 X – 15 XI 1974 r.)
 • Daniel Wicenty, Socjologia w służbie SB?

W oczach własnych

 • Marcin Kasprzycki, Oświadczenie kpt. Józefa Muniaka, funkcjonariusza Departamentu III Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego

Biogramy

 • Paweł Fornal, Michał Barć (1903–1979), żołnierz ZWZ-AK, informator, agent celny, tajny współpracownik UB-SB o pseudonimach „Andrzej" i „Bąk"
 • Krzysztof A. Tochman, Michał Fijałka (1915–1983), cichociemny, żołnierz AK, tajny współpracownik UB-SB o pseudonimie „Osiecki"
 • Piotr Kardela, Roland Kiewlicz (1911–1984), oficer wywiadu w II RP, dziennikarz, tajny współpracownik SB o pseudonimie „Lemiesz"
 • Sławomir Poleszak, Wacław Topolski (1906–1987), działacz SN, żołnierz NOW i AK, „agent wykwalifikowany i zdolny do wykonania poważnych zadań"
 • Joanna Dardzińska, Konrad Królik (1931–2001), naczelnik Wydziału „W" WUSW we Wrocławiu

Bibliografia

 • Anna Zechenter, Publikacje Urzędu Pełnomocnika ds. Akt Stasi byłej NRD. Bibliografia selektywna
 • Bibliografia zawartości „Aparatu Represji w Polsce Ludowej 1944–1989" od t. 1/1/2004 do t. 1/6/2008 

Wykaz skrótów
Noty o Autorach

„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989", nr 1(7)/2009  (PDF)

do góry