Nawigacja

Książki

Młodzież antysystemowa w Polsce południowo-wschodniej w latach 1957–1989. Wybór dokumentów

  • Młodzież antysystemowa w Polsce południowo-wschodniej w latach 1957–1989
    Młodzież antysystemowa w Polsce południowo-wschodniej w latach 1957–1989

Bogusław Wójcik, Młodzież antysystemowa w Polsce południowo-wschodniej w latach 1957–1989. Wybór dokumentów, Rzeszów 2016, 660 s. + 16 s. zdj., ISBN 978-83-7629-983-9

Książka stanowi kontynuację wcześniejszego opracowania Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1956 w świetle dokumentów. Przedstawione w niej materiały i analizy ukazują różnorodne aspekty społeczno-politycznego zaangażowania młodzieży w Polsce południowo wschodniej w latach 1957–1989. Cechą wspólną tych działań, będących przejawami opozycji, oporu społecznego, sprzeciwu moralnego czy też stanowiących kontestację utrwalonego porządku, był ich antysystemowy charakter. Wspomniana antysystemowość wyrażała się zarówno w inicjatywach stricte politycznych, jak i społecznej obyczajowości oraz kontrkulturze.

Książkę otwiera „Wstęp” zawierający zarys informacji na temat systemu politycznego PRL, wpływu Kościoła katolickiego na poglądy i postawy młodzieży, specyfiki prezentowanych dokumentów archiwalnych oraz propozycję klasyfikacji przywołanych działań antysystemowych. W drugiej części zamieszczono 140 dokumentów archiwalnych, ułożonych w trzech zespołach: dokumenty wytworzone w ramach MSW, sądowe i prokuratorskie; dokumenty PZPR; dokumenty proweniencji młodzieżowej. Trzecią część stanowi zbiór fotokopii dokumentów oraz fotografii pochodzących ze zbiorów Archiwum IPN w Rzeszowie.

 

Gdzie kupić publikacje:

Rzeszów

do góry