Nawigacja

Książki

Non omnis moriar. Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach

  • Non omnis moriar. Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach
    Non omnis moriar. Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach

Non omnis moriar. Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach, red. Mariusz Krzysztofiński, Rzeszów 2016, 472 s. + 32 s. wkł. zdj., ISBN 978-83-8098-005-1

Nie mam wątpliwości, że praca powinna się ukazać – najlepiej w tym szczególnym roku 2016, kiedy będziemy obchodzić 1050. rocznicę chrztu Polski i 50. uroczystości milenijnych, a właśnie w tej atmosferze przeżywania 1000-lecia chrześcijańskiej Polski i jednocześnie szczytowego napięcia w relacjach państwo – Kościół rozpoczyna się – w grudniu 1965 r. –  posługa biskupia ordynariusza przemyskiego.

(z recenzji prof. dr. hab. Jana Żaryna)

Publikacja […] stanowi nader pożyteczny wkład w badania naukowe nad najnowszymi dziejami Polski oraz Kościoła katolickiego. Koncentrując się na jednej osobie o formacie instytucji, podejmuje szereg kręgów kontekstualnych.  Na tym tle jeszcze dobitniej jawi się bohater niniejszego opracowania – abp Ignacy Tokarczuk.  Omawiana praca bez wątpienia jest oryginalna, podjęta ze szlachetnych pobudek ocalenia wspomnień o jednej z najważniejszych postaci życia społecznego kraju przełomu XX i XXI w. 

(z recenzji ks. prof. dr. hab. Józefa Wołczańskiego)

 

Gdzie kupić publikacje:

Rzeszów

do góry