Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Polacy i Ukraińcy. Historia, która łączy i dzieli

  • Polacy i Ukraińcy. Historia, która łączy i dzieli
    Polacy i Ukraińcy. Historia, która łączy i dzieli

Polacy i Ukraińcy. Historia, która łączy i dzieli, red. Joanna Karbarz-Wilińska, Magdalena Nowak, Tadeusz Sucharski, Słupsk-Gdańsk 2015, 391 s. + 12 s. wkł. zdj.

Niniejsza publikacja pod wspólnym tytułem Polacy i Ukraińcy. Historia, która łączy i dzieli stanowi uwieńczenie inicjatyw naukowych pięciu instytucji: Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł książki podkreśla znaczenie historii dla zrozumienia relacji polsko-ukraińskich w przeszłości, ale także zdiagnozowania ich obecnego kształtu i prognozy ich przyszłego rozwoju. Prezentowana publikacja zawiera materiały będące owocem dwóch wspomnianych wyżej konferencji. W naszym założeniu ma ona odzwierciedlać dialogowy ex definitione charakter konferencji. Stąd też „klasycznym”, chciałoby się rzec, referatom i wypowiedziom naukowców towarzyszy zapis toczącej się podczas spotkań dyskusji, niekiedy bardzo żywej i emocjonalnej. Odpowiadające poszczególnym debatom rozdziały zostały połączone w dwie części, zatytułowane: Polska – Ukraina. Bliskie sąsiedztwo? oraz Polacy i Ukraińcy – 70 lat po tragedii wołyńskiej. Wypowiedzi referentów z debat zostały przez nich autoryzowane i uzupełnione przypisami, nadano im też tytuły. Po każdym rozdziale (z jednym wyjątkiem) zamieszczono  dyskusję referentów z publicznością oraz streszczenia w języku polskim lub ukraińskim.

Treść dyskusji została każdorazowo oddzielona graficznie od tekstu głównego. Ostatni rozdział pt. Polityka i pisarstwo zawiera dwa teksty autorstwa Tadeusza Sucharskiego i Tomasza Stryjka, napisane specjalnie do niniejszego wydania, a także, odpowiadający im treścią głos Oksany Weretiuk, będący rozszerzoną wersją wypowiedzi z debaty. W ten sposób publikacja uzyskała klarowną formę ośmiu rozdziałów połączonych w dwie części.

Książka jest dwujęzyczna, bowiem taki charakter miała konferencja. Teksty są publikowane w takiej wersji językowej, w jakiej zostały wygłoszone, zaś ich streszczenia – w drugim języku konferencyjnym. Także tytuły poszczególnych części i rozdziałów oraz spis treści zostały sporządzone w dwóch wersjach.

Publikacja została zaopatrzona w przypisy od redakcji, objaśniające poruszane w tekstach zagadnienia, przybliżające wspominane w nich osoby lub wydarzenia. Przypisy i zamieszczona pod koniec zbiorcza dla wszystkich wystąpień bibliografia również mają charakter dwujęzyczny. Oryginalny zapis w polskim lub ukraińskim alfabecie pozwoli łatwiej dotrzeć do literatury i źródeł. Książkę zamykają noty biograficzne, przybliżające autorów i ich dorobek. Liczymy, że dzięki tym zabiegom nasza publikacja stanie się dostępna dla czytelników zarówno z Polski, jak i Ukrainy.

 

Gdzie kupić publikacje:

Gdańsk

do góry