Nawigacja

Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej w dniu 14 września 2005 r.

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej po zapoznaniu się z odpowiedziami na zapytanie skierowane 16 sierpnia do archiwów: Instytutu Pamięci Narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Wojskowych Służb Informacyjnych, dopuściło do drugiego etapu konkursu na stanowisko prezesa IPN, tj. publicznych przesłuchań, następujące osoby:

  • Krzysztof Borowiak;

  • Janusz Krupski;

  • Andrzej Krzysztof Kunert;

  • Janusz Kurtyka;

  • Bolesław Orłowski;

  • Jan Pięta;

  • Mariusz Węgrzyn;

  • Piotr Woyciechowski;

  • Wiesław Zajączkowski.

Do drugiego etapu zostali zakwalifikowani tylko ci kandydaci, co do których nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 11 ust. 2 i 2a ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.
Ustalono, że przesłuchania kandydatów odbędą się 21 września br., początek o godzinie 9:00.

Uchwała nr 3/05 w sprawie szczegółowego sposobu głosowania członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dotyczącego wyboru, w drodze konkursu, kandydata na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 

UCHWAŁA Nr 3/05 KOLEGIUM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU (z dnia 14 września 2005 r.)


do góry