Nawigacja

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Index Polaków zamordowanych i represjonowanych przez hitlerowców za pomoc Żydom” – projekt badawaczy IPN

Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau i Instytutem Yad Vashem rozpoczął pracę nad projektem naukowo-badawczym „Index Polaków zamordowanych i represjonowanych przez hitlerowców za pomoc Żydom”. Pomysłodawcą i inicjatorem projektu jest krakowski Instytut Studiów Strategicznych, który objął także patronat organizacyjny nad przedsięwzięciem. Z jego ramienia na koordynatora projektu powołany został dr Marek Wierzbicki.

Głównym celem programu jest zbadanie skali nazistowskich represji wobec Polaków udzielających pomocy Żydom w czasie okupacji, ustalenie ich nazwisk i biogramów. Efekty przeprowadzonych badań (na podstawie kwerendy w polskich i zagranicznych archiwach, bibliotekach, muzeach oraz na podstawie relacji świadków) zostaną przedstawione w postaci bazy danych, publikacji, wystaw i konferencji.

Ze szczególnym apelem zwracamy się do bezpośrednich świadków wydarzeń oraz ich potomków lub znajomych. Państwa relacje będą dla nas nieocenioną pomocą i niezbędnym uzupełnieniem poszukiwań prowadzonych w archiwach. Jeśli zdecydują się Państwo nam pomóc, prosimy o wypełnienie zamieszczonej ankiety i odesłanie jej na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
ul. Kilińskiego 9
40-061 Katowice
(z dopiskiem: Index)

lub

Naczelna Dyrekcja Archiwów państwowych
ul. Długa 6, 00-950 Warszawa
Skr. poczt. 1005
(z dopiskiem: Index)

lub drogą mailową na adres:
relacje@archiwa.gov.pl

do góry