Nawigacja

Komunikaty

Łódź: prace na cmentarzu św. Wojciecha w Łodzi

Anna Cisek
Data publikacji 10.04.2024

Na cmentarzu św. Wojciecha w Łodzi zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadzi kolejny etap prac poszukiwawczych, których celem jest odnalezienie szczątków dzieci - ofiar niemieckiego obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi.

Dotychczas przebadano cztery z ośmiu zaplanowanych lokalizacji – potencjalnych miejsc pochówku dzieci. Odnaleziono i podjęto szczątki czterech osób. Wstępna ocena antropologiczna pozwala stwierdzić, iż należą one do czterech nastoletnich chłopców.

Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt (Obóz prewencyjny (izolacyjny) dla dzieci i młodzieży w Łodzi) funkcjonował w latach 1942-1945. Został utworzony na obszarze wydzielonym z łódzkiego getta i zarządzała nim Policja Bezpieczeństwa. Mieścił się przy ulicach: Przemysłowej, Emilii Plater i Górniczej. Przez obóz przeszło około 2-3 tys. polskich dzieci, a liczba jego ofiar sięga około dwustu. Małoletni więźniowie umierali z głodu, chorób i wycieńczenia. W efekcie przeprowadzonych kwerend ustalono zapisy dotyczące pochówku 77 ofiar. Numeracja grobów niestety nie odpowiada współczesnemu podziałowi cmentarza. Dodatkową trudność stanowi fakt ulokowania późniejszych pochówków w wytypowanych do badań miejscach.

W lipcu 2023 r. zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN rozpoczął prace poszukiwawcze na cmentarzu św. Wojciecha w Łodzi. Odnaleziono wówczas szczątki nastolatka, którym był prawdopodobnie Zdzisław Kafarski, młodociana ofiara zbrodni niemieckiej. Trwający etap prac rozpoczął się 3 kwietnia i potrwa do końca bieżącego tygodnia.

BPiI IPN, 9.04.2024 r.

do góry