Nawigacja

Komunikaty

[TEKST + AUDIO] Pogrzeb Władysława Guzdka ps. „Wilk” – Czechowice-Dziedzice, 21 marca 2024

21 marca 2024 r. o godz. 11:00 w kościele NMP Wspomożenia Wiernych (ul. Legionów 57) w Czechowicach-Dziedzicach odbyły się uroczystości pogrzebowe Władysława Guzdka ps. „Wilk”. Po mszy świętej nastąpiło odprowadzenie zwłok do grobu rodzinnego na miejscowym cmentarzu. W ceremonii z udziałem wojskowej asysty honorowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wziął udział prof. Krzysztof Szwagrzyk zastępca prezesa IPN.

  • Władysław Guzdek ps. „Wilk”

Władysław Guzdek ps. „Wilk” urodził się 19 stycznia 1925 r. w Dziedzicach. W lutym 1946 r. wstąpił do Zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka Flamego „Bartka”. W lipcu 1946 r. został ciężko ranny podczas obławy w Bestwinie. Następnie pełnił funkcję łącznika oddziału z dowództwem Okręgu NSZ. Został aresztowany 19 października 1946 r. w Zabrzu. Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na sesji wyjazdowej w Będzinie 14 grudnia 1946 r. skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano 31 grudnia 1946 r. w więzieniu w Katowicach przy ul. Mikołowskiej. Szczątki Władysława Guzdka odnaleziono we wrześniu 2017 r. w trakcie prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Panewnickiej w Katowicach.

Fotorelacja

***

Instytut Pamięci Narodowej prowadzi działania zmierzające do odnalezienia i identyfikacji ofiar reżimów totalitarnych oraz czystek etnicznych w ramach działalności Biura Poszukiwań i Identyfikacji . Łącznie zidentyfikowano ponad 260 osób. W wyniku działań IPN odnaleziono i podjęto szczątki ponad dwóch tysięcy osób. Zabezpieczono 3700 próbek materiału genetycznego ofiar i ich krewnych, które znajdują się obecnie w Bazie Materiału Genetycznego.

Celem sprawniejszej identyfikacji odnajdywanych szczątków Instytut Pamięci Narodowej od kilku lat korzysta z narzędzia udostępnionego przez Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych (FBI) – systemu CODIS.

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji prowadzi działania poszukiwawcze na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. Zespół specjalistów przebadał kilkaset miejsc w Polsce, prowadził także prace m.in. na Ukrainie, Białorusi, Łotwie, w Gruzji, na Litwie, w Szwajcarii oraz w Niemczech. W 2023 r. zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji przeprowadził prace w kilkudziesięciu lokalizacjach w Polsce. Był to m.in. Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Cmentarz Osobowicki we Wrocławiu, teren jednostki wojskowej w Rembertowie, teren Górek Czechowskich w Lublinie. Przeprowadzono także kilka etapów prac poszukiwawczych w Mucznem w Bieszczadach, gdzie poszukiwano szczątków Polaków – ofiar zbrodni OUN/UPA z 1944 r. Należy także podkreślić rozpoczęcie prac poszukiwawczych na terenie cmentarza św. Wojciecha w Łodzi, gdzie odnaleziono dotychczas szczątki 4 ofiar niemieckiego obozu dla dzieci i młodzieży przy ul. Przemysłowej. Przeprowadzone zostały także prace poszukiwawcze poza granicami kraju, m.in. dwa etapy badań na terenie Kalwarii Wileńskiej w Wilnie, gdzie odnaleziono szczątki żołnierzy Armii Krajowej, poległych w Bitwie pod Krawczunami (operacja „Ostra Brama”).

Dotychczasowe konferencje identyfikacyjne:

2023 rok: Znamy nazwiska kolejnych 20 zidentyfikowanych ofiar totalitaryzmów – Warszawa, 1 grudnia 2023

Znamy nazwiska kolejnych 20 zidentyfikowanych ofiar totalitaryzmów – Warszawa, 8 marca 2023

2022 rok: Znamy nazwiska kolejnych 30 zidentyfikowanych ofiar totalitaryzmów – Warszawa, 22 lipca 2022

2021 rok: Uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych – Warszawa, 12 sierpnia 2021

2019 rok: Ujawniono nazwiska szesnastu kolejnych zidentyfikowanych ofiar komunizmu – Warszawa, 3 grudnia 2019

2018 rok: Uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych członkom rodzin ofiar totalitaryzmów – 1 lutego 2018

2017 rok: Wręczenie not identyfikacyjnych rodzinom ofiar totalitaryzmów – Warszawa, 21 kwietnia 2017

2016 rok: Uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych 22 rodzinom ofiar totalitaryzmu sowieckiego i niemieckiego – Warszawa, 9 czerwca 2016

2015 rok: Uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom ofiar totalitaryzmów – Białystok, 24 września 2015

2014 rok: Uroczystość z okazji 75. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego – wręczenie not identyfikacyjnych członkom rodzin ofiar terroru komunistycznego

2014 rok: Uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych członkom rodzin ofiar terroru komunistycznego – Warszawa, Belweder, 28 lutego 2014 r.

2014 rok: Pierwsze wyniki identyfikacji ofiar terroru komunistycznego – Warszawa, 6 grudnia 2012

2013 rok: Kolejne wyniki identyfikacji ofiar terroru komunistycznego – Warszawa, 22 sierpnia 2013

2012 rok: Pierwsze wyniki identyfikacji ofiar terroru komunistycznego – Warszawa, 6 grudnia 2012

***

Więcej: TUTAJ

 ► Rozmowa z dr. hab. Krzysztofem Szwagrzykiem: Zawsze powracamy po swoich

Debata „Wracamy po swoich. Poszukiwanie i identyfikacja Żołnierzy Wyklętych” w Rzeszowie

Spotkanie „Stan poszukiwań i identyfikacji pomordowanych Żołnierzy Wyklętych” z cyklu „Tajemnice bezpieki” – Warszawa, 26 marca 2024

Kontakt dla mediów:

Rzecznik Prasowy – Dyrektor Biura:
dr Rafał Leśkiewicz
tel. 602 322 362
rzecznik@ipn.gov.pl

AUDIO:

do góry