Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Anna Cisek
Data publikacji 24.11.2023

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 607 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 102 nowe publikacje dot.:

  • 85 posłów,
  • 8 senatorów,
  • 1 podsekretarza stanu,
  • 1 wójta,
  • 2 członków zarządu województwa,
  • 2 wicestarostów,
  • 3 członków zarządu powiatu

oraz 505 modyfikacji wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje bądź dopisania zarządzeń prokuratorskich i orzeczeń sądowych. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 159 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • 147 osób (135 nowych publikacji i 12 modyfikacji) w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL”,
  • 152 osób (151 nowych publikacji i 1 modyfikacja) w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL”,
  • 972 osób (925 nowych publikacji i 47 modyfikacji) w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL”.

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 1878 publikacji (w tym 1313 nowych rekordów i 565 modyfikacji).

do góry