Nawigacja

Komunikaty

Rzeszów (Pobitno): Poszukiwania szczątków Kazimierza Człowiekowskiego ps. Niemsta

Poszukiwania Kazimierza Człowiekowskiego
Poszukiwania Kazimierza Człowiekowskiego
Poszukiwania Kazimierza Człowiekowskiego
Poszukiwania Kazimierza Człowiekowskiego
Poszukiwania Kazimierza Człowiekowskiego
Poszukiwania Kazimierza Człowiekowskiego
Poszukiwania Kazimierza Człowiekowskiego
Poszukiwania Kazimierza Człowiekowskiego
Poszukiwania Kazimierza Człowiekowskiego

 

21 września 2021 r., w kwaterze XXXIII cmentarza komunalnego Pobitno w Rzeszowie, zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził prace poszukiwawcze mające na celu odnalezienie miejsca pochówku Kazimierza Człowiekowskiego ps. Niemsta, żołnierza Armii Krajowej zmarłego z ran zadanych mu podczas obławy UB/MO w kwietniu 1954 r. 
 
Kazimierz Człowiekowski urodził się 13 stycznia 1909 r. w Białobrzegach (obecnie dzielnica Krosna). Służbę wojskową odbywał we Włodzimierzu Wołyńskim, następnie studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (studiów nie ukończył). Był aktywnym działaczem ZMW „Wici” i Stronnictwa Ludowego. W 1941 r. w Krośnie wstąpił do organizowanej przez Józefa Czuchrę „Orskiego” grupy dywersyjnej Narodowej Organizacji Wojskowej, która weszła w skład Armii Krajowej. Był zastępcą dowódcy ds. organizacyjnych oddziału partyzanckiego  OP-11. Walczył w akcji „Burza” na terenie inspektoratu jasielsko – krośnieńskiego AK. We wrześniu 1944 r. został wybrany do Powiatowej Radzy Narodowej w Krośnie i otrzymał funkcję kierownika referatu ogólnego starostwa powiatowego. 1 listopada 1944 r. został aresztowany przez UB za przynależność do Armii Krajowej i przekazany w ręce NKWD. Został zesłany do łagru w Borowiczach a, następnie do łagru w Swierdłowsku. Do Polski powrócił pod koniec 1947 r.  Po dojściu do zdrowia włączył się w legalną działalność polityczną reżimowego Stronnictwa Ludowego oraz Związku Byłych Uczestników Walki z Faszyzmem o Niepodległość i Demokrację. W 1949 r. został ponownie wybrany radnym Powiatowej Rady Narodowej. W lipcu tego roku został zatrzymany przez MO pod pretekstem nieprzychylnych dla władz komunistycznych wypowiedzi i przekazany w ręce Urzędu Bezpieczeństwa. Zdołał zbiec z siedziby PUBP w Krośnie i odtąd ukrywał się przed władzami bezpieczeństwa na terenie powiatów krośnieńskiego i brzozowskiego. Współpracował z uczestnikami konspiracji niepodległościowej, zarówno z członkami Zrzeszenia WiN, narodowcami, jak też ludowcami. Ostatecznie w niedzielę wielkanocną, 18 kwietnia  1954 r. został ciężko ranny podczas obławy MO/UB/WP w Korczynie. Rannego przewieziono do Polikliniki WUBP w Rzeszowie gdzie mimo operacji zmarł 19 kwietnia. 

W trakcie badań ujawniono pochówek trumienny mężczyzny w wieku powyżej 40 lat ze śladami mogącymi świadczyć o obrażeniach zadanych z użyciem broni palnej i po przeprowadzonej sekcji zwłok. Cechy biologiczne szkieletu wskazują, że odnalezione szczątki mogą należeć do poszukiwanego Kazimierza Człowiekowskiego. Szczątki zostaną poddane oględzinom antropologicznym oraz próbie identyfikacji genetycznej.

Bogusław Kleszczyński/IPN Rzeszów
05.10.2021

 
 
 
do góry