Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Udostępnianie dokumentów z Archiwum IPN on-line

Szanowni Państwo,

informujemy, że w wyniku postępującej cyfryzacji zasobu archiwalnego oraz mając na celu przyspieszenie i ułatwienie dostępu do dokumentów, Archiwum IPN uruchomiło platformę pliki.ipn.gov.pl, umożliwiającą udostępnianie archiwaliów on-line.

Z udostępniania on-line korzystać będą mogły osoby, którym dokumenty udostępniane są w celu prowadzenia badań naukowych oraz publikacji materiału prasowego.

Warunkiem udostępnienie jest złożenie odpowiedniego wniosku, na dotychczasowych zasadach, wynikających z przepisów art. 36 st. 1 pkt 2 i 3 ustawy o IPN. Wnioski, kierowane do jednostki Instytutu właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, należy składać osobiście, przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznie, za pośrednictwem platformy e-puap.

Po złożeniu wniosku, na życzenie wnioskodawcy, wytypowane dokumenty udostępniane będą w wersji cyfrowej za pośrednictwem platformy pliki.ipn.gov.pl. Kopie, w formacie pdf, dostępne będą w aplikacji przez 60 dni.

Uzyskanie kopii w formacie do edycji i wykorzystania w publikacji, możliwe będzie na dotychczasowych zasadach: po złożeniu zamówienia i uiszczeniu opłaty zgodnej z cennikiem określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie opłat za usługi reprodukcyjne Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 

do góry