Nawigacja

Komunikaty

Akt oskarżenia przeciwko byłemu prokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej o zbrodnie komunistyczne stanu wojennego

Anna Cisek
Data publikacji 23.04.2021

 Kraków, dnia 23 kwietnia 2021 roku

S 55.2018.Zk

W dniu 21 kwietnia 2021 r. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie skierowała do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia akt oskarżenia p-ko byłemu prokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej  w Krakowie Andrzejowi P. zarzucając mu, że w marcu 1982 roku w Nowym Sączu przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, iż wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy dwóch zatrzymanych uczniów IV klasy liceum ogólnokształcącego w Nowym Targu Małgorzaty P. i Piotra M, przypisując im rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny, podczas gdy owi uczniowie nie popełnili przestępstwa.

Andrzejowi P. zarzucono ponadto, iż w marcu i maju 1982 r. w Krakowie przed Sądem Garnizonowym w Krakowie popierał akty oskarżenia i wnosił o wymierzenie kar po 2 lata pozbawienia wolności Grzegorzowi P. – uczniowi IV klasy technikum w Tarnowie i  Andrzejowi F. – uczniowi IV klasy liceum ogólnokształcącego w Krakowie uznając, że osoby te rozpowszechniały fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny, podczas gdy czyny oskarżonych nie wypełniły znamion przestępstw.

Z ustaleń poczynionych w śledztwie wynikało bowiem, że działania wskazanych uczniów szkół średnich, podjęte po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, polegały na sporządzeniu ręcznie kilka plakatów i umieszczeniu ich na budynkach w Nowym Targu, naniesieniu flamastrem znaku ,,Polski Walczącej” na rozklejonych na ścianach budynków w Tarnowie obwieszczeniach  o wprowadzeniu stanu wojennego, drukowaniu przy użyciu powielacza biuletynu ,,Niepodległość” w Krakowie i stanowiły sprzeciw wobec bezprawnego wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, pozbawienia społeczeństwa podstawowych praw i wolności obywatelskich deklarowanych przez Konstytucję PRL i gwarantowanych przez prawo międzynarodowe, które to działania nie wyczerpały znamion przestępstw, a sprowadzały się wyłącznie do wyrażania własnych przekonań i poglądów społeczno – politycznych, co należało do uprawnień każdego obywatela.

Ustalenia śledztwa dały zatem podstawę do sformułowania aktu oskarżenia przeciwko Andrzejowi P., bowiem działania podjęte przezeń wobec pokrzywdzonych były bezprawne, gdyż nie popełnili oni przestępstw, ponadto stanowiły represje za okazany sprzeciw wobec wprowadzenia  w Polsce stanu wojennego i odebrania obywatelom podstawowych praw i wolności.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie
prok. Waldemar Szwiec

 

 

 

do góry