Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

IPN wobec zarzutów kierowanych pod adresem dr. Tomasza Greniucha

Anna Cisek
Data publikacji 09.02.2021

Dr Tomasz Greniuch zanim objął stanowisko p.o. Dyrektora Oddziału IPN  we Wrocławiu przez ponad  trzy lata pracował w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu, a od blisko półtora roku nią kierował. W tym czasie dał się poznać jako dobry organizator. Zaktywizował działalność Delegatury, otworzył ją na nowe środowiska, m.in. kombatanckie i samorządowe.  Bezpośredni zwierzchnicy zawsze z największym uznaniem wypowiadali się o jego pracy.

Zarzuty kierowane przeciwko dr. Tomaszowi Greniuchowi dotyczą jego zachowań z czasów młodości. Wielokrotnie w ciągu ostatniej dekady – przyznał, że były one błędem i przeprosił za nie.

do góry