Nawigacja

Komunikaty

W związku z pojawiającymi się w Rosji próbami fałszowania prawdy o sowieckich zbrodniach

Barbara Niedzielko
Data publikacji 26.11.2020

W nawiązaniu do ponownie pojawiających się w Rosji prób fałszowania prawdy o sowieckich zbrodniach Instytut Pamięci Narodowej przypomina fakty:

 • ​23 sierpnia 1939 – sowiecko-niemiecki pakt Ribbentrop-Mołotow przygotowuje agresję na Polskę i na wolne kraje Europy:  Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię i Rumunię. 
 • Wrzesień 1939 – Niemcy i Związek Sowiecki atakują Polskę. Jej terytorium dzielą między siebie.
 • 5 marca 1940 – władze sowieckie zatwierdzają plan wymordowania przetrzymywanych przez NKWD polskich oficerów zawodowych WP i rezerwistów, policjantów, żołnierzy KOP oraz służby więziennej. 
 • 22 marca 1940 – Ławrientij Beria wydaje tajny rozkaz, który stanie się podstawą do wymordowania tysięcy Polaków z więzień na okupowanych przez ZSRS ziemiach wschodniej Polski.
 • Kwiecień i maj 1940 – NKWD w codziennych zbrodniach morduje co najmniej 21 768  jeńców z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz więzień na terenie okupowanych przez ZSRS ziem wschodniej Polski. Równolegle rodziny mordowanych NKWD deportuje do łagrów i w głąb Związku Sowieckiego.
 • 11 kwietnia 1943 – Niemcy informują o odnalezieniu w Katyniu grobów polskich oficerów wymordowanych przez Sowietów.
 • 25 kwietnia 1943 – ZSRS zrywa stosunki z Polską. 
 • ​1944 – ZSRS ponownie włącza ziemie wschodnie RP w swoje granice. 
 • 1945 – z całej reszty Polski ZSRS tworzy kraj satelicki, w którym stacjonują sowieckie garnizony, a władzę sprawują komunistyczni nominaci Moskwy.
 • 1945-46 – ZSRS próbuje doprowadzić do skazania niewinnych ludzi za popełnioną przez NKWD Zbrodnię Katyńską. Sami Sowieci kwalifikują Katyń jako ludobójstwo. Kiedy przesłuchania zaczynają ujawniać fałszywe podstawy sowieckich oskarżeń, Rosjanie pomijają Zbrodnię Katyńską w akcie oskarżenia.
 • 1959 – na wniosek szefa KGB Aleksandra Szelepina Nikita Chruszczow wyraża zgodę na zniszczenie akt osobowych zamordowanych oficerów.
 • 1969 – KGB próbuje zniszczyć szczątki Polaków pochowanych w Piatichatkach pod Charkowem poprzez zalanie grobów ługiem.
 • 13 kwietnia 1990 – ZSRS przyznaje w oficjalnym komunikacie, że Zbrodni Katyńskiej dokonało sowieckie NKWD.
 • 3 listopada 1990 – prezydent ZSRS Michaił Gorbaczow wydaje polecenie organom naukowym, policyjnym i wojskowym, by w celach politycznych wskazać wydarzenia, które będą wykorzystane przeciw Polsce, aby zneutralizować międzynarodowy wydźwięk przyznania się do mordu. 
  Od tej pory pojawia się w działaniach rosyjskiej dyplomacji i mediów fałszywa narracja na temat jeńców wojny polsko-bolszewickiej 1920, zmarłych w obozach jenieckich z przyczyn naturalnych (tak jak jeńcy w różnych państwach europejskich, w tym – w Rosji sowieckiej) jako o ofiarach zbrodni.  W ten sposób Rosjanie próbują wykreować propagandowy anty-Katyń. 

Jeśli nie chcemy powtórzenia kataklizmu II wojny światowej, prawda o zbrodniach totalitaryzmów – sowieckiego i niemieckiego – oraz ich potępienie powinny być fundamentem, na którym opierają się edukacja historyczna społeczeństw i stosunki między narodami.

Polecamy materiały IPN o Zbrodni Katyńskiej

do góry