Nawigacja

Komunikaty

Komunikat Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dotyczący odzyskania dokumentów organów bezpieczeństwa PRL, które usiłowano przewieźć do USA w lotniczych przesyłkach kurierskich

Anna Cisek
Data publikacji 28.10.2020

Na lotnisku Chopina w Warszawie funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej,  podczas kontroli dwóch przesyłek kurierskich nadanych do USA, ujawnili dokumenty archiwalne organów bezpieczeństwa PRL z lat 1967–1968.

Wśród zabezpieczonych materiałów znajdowało się 11 teczek aktowych, z których każda zawierała od 30 do 250 kart dokumentów oraz ponad 100 nośników elektronicznych, cyfrowych i analogowych.

Odzyskane dokumenty zostały wytworzone w latach 1967–1968 przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Komendy Wojewódzkie Milicji Obywatelskiej – Wydziały ds. Służby Bezpieczeństwa. Dotyczyły one panującej wówczas sytuacji w PZPR, w środowiskach studenckich, literackich, artystycznych, robotniczych oraz zawierały informacje o przebiegu protestów z marca 1968 roku i późniejszych działaniach władz.  

Zabezpieczone przez służbę celną materiały zostały następnie przekazane Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, której prokurator wszczął śledztwo w sprawie uchylania się od przekazania Instytutowi Pamięci Narodowej posiadanych bez tytułu prawnego dokumentów archiwalnych wytworzonych przez organy bezpieczeństwa państwa.

W toku prowadzonego śledztwa przeprowadzono przeszukanie pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych należących do nadawcy przesyłek. Zabezpieczono kopię dysku twardego komputera, na którym zostały utrwalone skany dokumentów archiwalnych. Zabezpieczony nośnik danych został przekazany biegłemu z zakresu techniki komputerowej  i informatyki, celem ustalenia czy nie zawiera on elektronicznych kopii dokumentów podlegających przekazaniu do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.                   

Czyn stanowiący podstawę wszczęcia śledztwa i przeprowadzenia czynności zatrzymania rzeczy, połączonych z przeszukaniami, określony w art. 54 ust. 2 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi również Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.

Warszawa, dnia 28 października 2020 r.

do góry