Nawigacja

Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Rozstrzygnięcie XII edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Jury Konkursu zdecydowało o przyznaniu nagród i wyróżnień autorom nadesłanych prac doktorskich i magisterskich.

W siedzibie Centrali Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie odbyło się 15 lipca 2019 roku posiedzenie Komisji Konkursowej XII edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej. Do konkursu nadesłano 25 prac z 18 ośrodków akademickich z całej Polski, obronionych pomiędzy 1 października 2017 r. a 31 października 2018 r. Spośród nich 8 to doktoraty, a pozostałe 17 to prace magisterskie.

Po wysłuchaniu ocen i przeprowadzeniu dyskusji zebrani członkowie Komisji Konkursowej podjęli jednogłośnie następujące rozstrzygnięcia:

W kategorii prac doktorskich jury postanowiło:

  • nie przyznawać I nagrody,
  • przyznać II nagrodę za pracę: „Jan Mazurkiewicz »Radosław«” (1896-1988). Biografia żołnierza” autorstwa Roberta Witaka,
  • przyznać wyróżnienie dla pracy: „Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opolu w latach 1950-1990. Ludzie, struktury, mechanizmy władzy”, autorstwa Marcina Sroki.

W kategorii prac magisterskich:

  • przyznać I nagrodę dla pracy: „Zbrodnia wołyńska w świetle prawa międzynarodowego”, autorstwa Tomasza Turejko
  • przyznać II nagrodę dla pracy: „Grudzień 1981 r. w »Dziennikach politycznych« Mieczysława F. Rakowskiego – studium źródłoznawcze”, autorstwa Bartosza Różanka
  • przyznać wyróżnienie dla pracy: „Nielegalne przekraczanie granicy sowiecko-polskiej w latach 1921-1939” – autor Serhii Humennyi
  • przyznać wyróżnienie dla pracy: „Kult Nieznanego Żołnierza. Warszawskie miejsce pamięci w latach 1925-1991” –  autor Maria Czaputowicz

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki w Warszawie. Termin zostanie podany w najbliższym czasie na stronach organizatorów konkursu: Instytutu Pamięci Narodowej i Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.

 

                                    

 

do góry