Nawigacja

Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Młodzi naukowcy nagrodzeni przez IPN i PAN w konkursie Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej – Warszawa, 29 października 2019

 • Wręczenie nagród w konkursie Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej – Warszawa, 29 października 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Wręczenie nagród w konkursie Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej – Warszawa, 29 października 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Wręczenie nagród w konkursie Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej – Warszawa, 29 października 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Wręczenie nagród w konkursie Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej – Warszawa, 29 października 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Wręczenie nagród w konkursie Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej – Warszawa, 29 października 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Wręczenie nagród w konkursie Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej – Warszawa, 29 października 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Wręczenie nagród w konkursie Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej – Warszawa, 29 października 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Wręczenie nagród w konkursie Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej – Warszawa, 29 października 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Wręczenie nagród w konkursie Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej – Warszawa, 29 października 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Wręczenie nagród w konkursie Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej – Warszawa, 29 października 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Wręczenie nagród w konkursie Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej – Warszawa, 29 października 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Wręczenie nagród w konkursie Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej – Warszawa, 29 października 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Wręczenie nagród w konkursie Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej – Warszawa, 29 października 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Wręczenie nagród w konkursie Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej – Warszawa, 29 października 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Wręczenie nagród w konkursie Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej – Warszawa, 29 października 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Wręczenie nagród w konkursie Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej – Warszawa, 29 października 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Wręczenie nagród w konkursie Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej – Warszawa, 29 października 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Wręczenie nagród w konkursie Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej – Warszawa, 29 października 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Wręczenie nagród w konkursie Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej – Warszawa, 29 października 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Wręczenie nagród w konkursie Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej – Warszawa, 29 października 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)

29 października 2019 roku w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej (2018). W uroczystości wzięli udział dr Jarosław Szarek – prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz prof. Marek Kornat – przewodniczący Komisji Konkursowej.

Posiedzenie Komisji Konkursowej XII edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej odbyło się 15 lipca 2019 roku. Po wysłuchaniu ocen i przeprowadzeniu dyskusji zebrani członkowie Komisji Konkursowej podjęli jednogłośnie następujące rozstrzygnięcia:

W kategorii prac doktorskich jury postanowiło:

 • nie przyznawać I nagrody
 • przyznać II nagrodę za pracę: „Jan Mazurkiewicz »Radosław«” (1896-1988). Biografia żołnierza” autorstwa Roberta Witaka
 • przyznać wyróżnienie dla pracy: „Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opolu w latach 1950-1990. Ludzie, struktury, mechanizmy władzy” autorstwa Marcina Sroki

W kategorii prac magisterskich:

 • przyznać I nagrodę dla pracy: „Zbrodnia wołyńska w świetle prawa międzynarodowego” autorstwa Tomasza Turejko
 • przyznać II nagrodę dla pracy: „Grudzień 1981 r. w »Dziennikach politycznych« Mieczysława F. Rakowskiego – studium źródłoznawcze” autorstwa Bartosza Różanka
 • przyznać wyróżnienie dla pracy: „Nielegalne przekraczanie granicy sowiecko-polskiej w latach 1921-1939” autorstwa Serhija Humennego
 • przyznać wyróżnienie dla pracy: „Kult Nieznanego Żołnierza. Warszawskie miejsce pamięci w latach 1925-1991”  autorstwa Marii Czaputowicz

Do konkursu nadesłano 25 prac z 18 ośrodków akademickich z całej Polski, obronionych pomiędzy 1 października 2017 r. a 31 października 2018 r. Spośród nich 8 to doktoraty, a pozostałe 17 to prace magisterskie.

do góry