Nawigacja

Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Młodzi historycy nagrodzeni przez IPN i PAN w konkursie Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej – Warszawa, 28 września 2018

 • Wręczenie nagród za Najlepszy Debiut Historyczny Roku – Warszawa, 28 września 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Wręczenie nagród za Najlepszy Debiut Historyczny Roku – Warszawa, 28 września 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Uroczystość wręczenia nagród w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku otworzył prezes IPN dr Jarosław Szarek – Warszawa, 28 września 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Uroczystość wręczenia nagród w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku otworzył prezes IPN dr Jarosław Szarek – Warszawa, 28 września 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Wręczenie nagród za Najlepszy Debiut Historyczny Roku. Na zdj. prof. Marek Kornat – przewodniczący Komisji Konkursowej. Fot. Piotr Życieński (IPN) Wręczenie nagród za Najlepszy Debiut Historyczny Roku. Na zdj. prof. Marek Kornat – przewodniczący Komisji Konkursowej. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Młodzi historycy nagrodzeni przez IPN i PAN w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku – Warszawa, 28 września 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Młodzi historycy nagrodzeni przez IPN i PAN w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku – Warszawa, 28 września 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Wręczenie nagród za Najlepszy Debiut Historyczny Roku. Krzysztof Kloc otrzymuje nagrodę z rąk dr. Jarosława Szarka, prezesa IPN. Fot. Piotr Życieński (IPN). Wręczenie nagród za Najlepszy Debiut Historyczny Roku. Krzysztof Kloc otrzymuje nagrodę z rąk dr. Jarosława Szarka, prezesa IPN. Fot. Piotr Życieński (IPN).
 • Mateusz Sokulski odbiera nagrodę z rąk prof. Marka Kornata. Fot. Piotr Życieński (IPN) Mateusz Sokulski odbiera nagrodę z rąk prof. Marka Kornata. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Adrianna Sznapik otrzymuje nagrodę z rąk dr. Andrzeja Koryna, pełnomocnika dyrektora Instytutu Historii PAN ds. ogólnych. Fot. Piotr Życieński (IPN) Adrianna Sznapik otrzymuje nagrodę z rąk dr. Andrzeja Koryna, pełnomocnika dyrektora Instytutu Historii PAN ds. ogólnych. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Aleksandra Sylburska otrzymuje nagrodę z rąk dr. Jarosława Szarka, prezesa IPN. Fot. Piotr Życieński (IPN) Aleksandra Sylburska otrzymuje nagrodę z rąk dr. Jarosława Szarka, prezesa IPN. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Mariusz Kolmasiak otrzymuje nagrodę z rąk prof. Marka Kornata. Fot. Piotr Życieński (IPN) Mariusz Kolmasiak otrzymuje nagrodę z rąk prof. Marka Kornata. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Mateusz Hübner otrzymuje nagrodę z rąk dr. Andrzeja Koryna. Fot. Piotr Życieński (IPN) Mateusz Hübner otrzymuje nagrodę z rąk dr. Andrzeja Koryna. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Paweł Mrowiński otrzymuje nagrodę z rąk dr. Jarosława Szarka, prezesa IPN. Fot. Piotr Życieński (IPN) Paweł Mrowiński otrzymuje nagrodę z rąk dr. Jarosława Szarka, prezesa IPN. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Młodzi historycy nagrodzeni przez IPN i PAN w konkursie za Najlepszy Debiut Historyczny Roku – Warszawa, 28 września 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Młodzi historycy nagrodzeni przez IPN i PAN w konkursie za Najlepszy Debiut Historyczny Roku – Warszawa, 28 września 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)

28 września w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej (2017). W uroczystości wzięli udział dr Jarosław Szarek – prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Andrzej Koryn – pełnomocnik dyrektora Instytutu Historii PAN ds. ogólnych, prof. Marek Kornat – przewodniczący Komisji Konkursowej oraz dr Paweł Libera – sekretarz konkursu.

W konkursie nagrodzone zostały najlepsze prace magisterskie i doktorskie zgłoszone w 2017 roku.

W XI edycji konkursu jury jednogłośnie zdecydowało o przyznaniu nagród i wyróżnień autorom nadesłanych prac doktorskich i magisterskich.

Pierwszą nagrodę w kategorii prac doktorskich otrzymał Krzysztof Kloc za pracę „Michał Sokolnicki (1880–1967). Piłsudczyk – historyk – dyplomata”. Drugą nagrodę w tej kategorii wręczono Mateuszowi Sokulskiemu za pracę „Stosunki jugosłowiańsko-polskie w latach 1970–1980”.

Wyróżnieniem w kategorii prac doktorskich mogą pochwalić się natomiast: Adrianna Sznapik za pracę „Dyskusja wokół idei kultury i sztuki narodowej na ziemiach polskich a przełomie XIX i XX wieku, na tle prądów europejskich”, Aleksandra Sylburska za pracę „Działalność polskiej placówki dyplomatycznej na Węgrzech (1946–1956)” oraz Mariusz Kolmasiak za pracę „Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze (1935–1939)”.

Spośród nadesłanych prac magisterskich najwyżej oceniono pracę Mateusza Hübnera „Pułkownicy – rdzeń środowiska piłsudczyków w systemie polityczno-ustrojowym II Rzeczypospolitej”, za którą otrzymał nagrodę pierwszą w tej kategorii. Drugą nagrodę w kategorii prac magisterskich otrzymał Paweł Mrowiński za pracę „I wtedy nadszedł ów straszny »Oktober«. Egzekucje publiczne w Warszawie (październik 1943 – luty 1944). Ujęcie performatywne”.

Wyróżnienie w kategorii prac magisterskich otrzymał Przemysław Misiołek za „Spór o cerkiew w Polanach”.

Organizatorami konkursu są Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.

do góry